Sobre els Seminaris i cursos

Què són els cursos i seminaris?


Els cursos i seminaris són una activitat formativa dels Programes Oberts de la UOC. Es presenten organitzats en diferents àmbits d’interès i permeten combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional.

Tenen per objectiu adquirir coneixements relacionats amb la cultura i la societat, actualitzar i aprofundir coneixements en àmbits professionals i educatius concrets i establir lligams amb temes d’actualitat. En aquest sentit, ofereixen un complement formatiu pràctic a totes les persones interessades en l’adquisició, l’actualització i l’ampliació de coneixements, i en el desenvolupament de competències professionals mitjançant l’aprenentatge en línia.

 

Quan es poden fer els cursos i seminaris?

Els cursos i seminaris es poden fer en el període d’estiu, entre finals de juny i principis de juliol.

La fitxa de cada curs conté la informació sobre la següent data d’inici de la docència de cada programa. L’accés a les aules tindrà lloc el dia de començar el curs.

 

Quant duren els cursos i seminaris?

Els cursos i seminaris duren 4 setmanes i tenen una càrrega docent de 25 hores, equivalents a 1 ECTS. Excepcionalment, poden tenir una càrrega de 50 hores, és a dir, de 2 ECTS. Són els cursos intensius.

 

Algú sense cap titulació prèvia es pot matricular dels seminaris?

Sí, es permet matricular-se dels cursos sense tenir cap titulació acadèmica prèvia.

Aconsellem que la persona interessada llegeixi atentament la descripció del curs del qual es vulgui matricular i que valori si s’ajusta bé a les seves expectatives, necessitats i interessos propis.

Si en té cap dubte, s’ha d’adreçar a la UOC mitjançant els diferents canals d’informació que hi ha a la seva disposició.

 

Com s'estudia?

La docència dels cursos es desenvolupa a les aules del Campus Virtual de la UOC. Cada aula és compartida amb la resta d’estudiants del curs i amb el consultor o professor expert, que orienta, dinamitza, proposa les activitats i avalua l’aprenentatge.

A l’aula, els participants tenen a la seva disposició els recursos per a l’aprenentatge i fonts d’informació actualitzats permanentment. Un cop s’accedeix al Campus Virtual, l’espai Benvinguts a la UOC ofereix informació destinada principalment a les persones que s’incorporen a la UOC per primer cop.

El procés d’aprenentatge de l’estudiant es consolida, entre altres factors, amb la participació en fòrums i debats, amb la realització d’activitats que afavoreixen l’autoreflexió o amb el plantejament de casos pràctics. La personalització és un dels aspectes fonamentals per a afavorir aquest procés. En aquest sentit, es dóna resposta d’una manera contínua a les consultes o les qüestions plantejades en el transcurs del programa.

 

Què he de fer per a matricular-me?

Les persones interessades a matricular-se ho poden fer directament per mitjà d’aquest web. Consulta l’apartat Preu i matrícula.

 

Quant costa matricular-se d'un curs o seminari?

El preu dels seminaris d’1 crèdit ECTS és de 205 euros.

Si pertanys a la comunitat UOC, gaudiràs d’un 7% de descompte sobre el preu dels seminaris.

Si et matricules de més d’un seminari, et beneficiaràs d’un descompte del 5% sobre el preu del segon curs i dels successius.

 

Jo soc un estudiant de titulacions homologades. Com em puc matricular dels seminaris?

Has de formalitzar la matrícula del seminari des de dins del Campus per a gaudir del descompte de comunitat UOC. Per a matricular-te, segueix els passos que s’indiquen en l’apartat Matrícula.

 

En quin idioma s'imparteixen els seminaris?

La fitxa de cada curs informa sobre l’idioma en què s’imparteix.

 

Els estudiants que s'incorporen per primer cop a la UOC, com s'orienten en l'entorn virtual?

Els estudiants que s’incorporen a la UOC per primer cop accediran a l’espai Benvinguts a la UOC! per mitjà de la Secretaria de Programes Oberts.

En aquest espai hi ha tota la informació necessària per a saber com és la UOC i com són els espais virtuals del Campus, com ara l’aula, o com es poden trobar i consultar els recursos d’aprenentatge.

A més, per a resoldre possibles dubtes que puguin sorgir, els estudiants tenen a disposició seva una bústia des d’on un consultor els assessorarà.

 

Quan s'accedeix a les aules?

Els estudiants tindran accés a l’aula corresponent al curs de què s’han matriculat el dia de començar la docència (cal consultar la fitxa de cada curs).

 

Quant de temps cal dedicar al curs?

La dedicació en hores depèn de la càrrega de crèdits del seminari. Els crèdits expressen l’esforç i la dedicació necessaris per a superar el curs. Per a un crèdit ECTS es considera que la dedicació òptima és de 25 hores. Tanmateix, és l’estudiant qui ha de decidir el ritme i la dedicació necessaris.

 

Què són els ECTS?

ECTS és la sigla d’European Credit Transfer System (sistema europeu de transferència de crèdits). L’ECTS se centra en l’activitat de l’estudiant i es basa en la càrrega de feina necessària per a assolir els objectius d’un programa. Un crèdit ECTS equival a 25 hores.

 

Com són els recursos per a l'aprenentatge? S'envien per correu postal?

Els recursos per a l’aprenentatge són accessibles des de l’aula virtual en formats diferents segons el tipus del curs. Són dissenyats per a la formació no presencial, tant pel que fa a l’organització dels continguts i els recursos d’aprenentatge com pel que fa al format. El Pla docent permet relacionar objectius, continguts i activitats d’aprenentatge, dóna orientacions sobre el temps aproximat d’estudi i treball de cada tema i estableix les dates de lliurament de les activitats.

Els recursos per a l’aprenentatge no s’envien per correu postal. Tant el Pla docent com els recursos per a l’aprenentatge estan disponibles a l’aula de docència en format PDF o en format web.

Els recursos en format web recullen d’una manera sintètica i estructurada els punts clau i els conceptes bàsics dels continguts del curs. El format web facilita la possibilitat d’estudiar en línia aprofitant els recursos que ofereix la xarxa. També és possible desar aquests recursos al disc dur de l’ordinador i estudiar sense necessitat d’estar connectats.

En alguns cursos es fan servir vídeos, que s’utilitzen en situacions en què és recomanable reforçar els recursos amb filmacions o reportatges especialitzats sobre els continguts del curs. Per a saber en quins programes s’empren, consulta l’apartat corresponent al curs del qual et vols matricular.

Els recursos corresponents a cada programa són inclosos en el preu de la matrícula.

 

S'han de fer exàmens?

La metodologia d’avaluació és l’avaluació contínua.

Amb aquest tipus d’avaluació, els estudiants fan un conjunt d’activitats dissenyades per a l’aprenentatge progressiu del contingut, per mitjà de les quals són avaluats i reben la retroacció del consultor o consultora. L’avaluació contínua permet establir el ritme de seguiment del seminari per a assolir els objectius i les competències establertes; per tant, és imprescindible seguir aquesta avaluació per a superar el seminari satisfactòriament. No hi ha proves ni exàmens finals presencials.

 

Tindré alguna titulació quan superi el curs?

Un cop hagin superat el seminari, la UOC lliurarà als participants un certificat d’aprofitament en un termini d’entre tres i sis mesos.

 

Són convalidables els crèdits dels programes oberts de la UOC?

Sí, si heu fet un seminari a la UOC podeu demanar el reconeixement cap els vostres estudis. Trobareu tota la informació a l’apartat tràmits del campus virtual.