Seminaris Principis de conflictologia: aprèn a resoldre conflictes

El conflicte és un fenomen inevitable i inherent a la vida en societat (en les relacions interpersonals, en les relacions de grup, en les relacions organitzacionals, nacionals, internacionals…). Tots nosaltres, a nivell personal o professional, ens hem vist immersos en alguna situació conflictiva.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Xavier Pastor Pérez
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

La conflictologia o resolució de conflictes és un saber que es presenta com l’esforç conjunt de diferents disciplines científiques centrades en l’estudi del conflicte. Ja sigui des de l’anàlisi del seu origen, evolució, així com les tècniques, estratègies i mètodes de transformació, gestió i solució del mateix de forma positiva i constructiva.

Es tracta d’una disciplina pràctica, innovadora, transdisciplinar i plural que pot aplicar-se en situacions i àmbits molt diversos. Especialment útil i adequada enfront de les situacions de conflicte quotidianes, quan tractem de trobar les millors solucions.

L’assistència a aquest curs computa als efectes d’acreditar les hores biennals de formació contínuada en mediació per part del Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

  • Entrar en contacte i conèixer les teories sobre el conflicte, com a fonament essencial imprescindible en la comprensió dels processos conflictuals.
  • Comprendre la significació global del que s’entén per resolució de conflictes, així com de la seva terminologia i els criteris d’actuació, tècniques i mètodes propis.
  • Entendre de forma bàsica i general com i de quina manera es generen els conflictes, així com la manera en què poden ser gestionats, transformats i resolts.
  • Adquirir o millorar les capacitats i habilitats personals en la solució de conflictes senzills o de baixa intensitat.

Competències

Metodologia

El treball per part dels estudiants es durà a terme a partir de la lectura i estudi dels continguts aportats- materials i recursos pràctics- a l’aula.

Aquest treball servirà a partir de la construcció i anàlisi dels conflictes elaborats per part dels estudiants en el qual aplicaran gradualment els processos, tècniques i instruments per a la seva resolució.

Contingut

  • El conflicte, característiques i causes.
  • La resolució de conflictes: anàlisi i intervenció.
  • Estratègies, mètodes i tècniques: negociació, mediació, arbitratge, etc.
  • Altres maneres de resoldre conflictes. Recursos pràctics: cinema, viatjar, esport, salut, etc.

 

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d’aquest curs.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per empresa en el desplegable corresponent.

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?