Seminaris Relacions institucionals, protocol i organització d’esdeveniments

Les relacions institucionals, a part d’incloure funcions de comunicació, protocol i organització i gestió d’esdeveniments, han adquirit un paper indispensable per a qualsevol organització: la relació directa i positiva, periòdica i estable, amb altres organitzacions, grups o institucions que tenen o poden tenir influència en el seu àmbit de treball.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Miriam Riera Creus
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

Cada cop són més les organitzacions, ja siguin públiques o privades, que prenen consciència de la necessitat de desenvolupar unes relacions institucionals fluides i estables en el temps amb les seves persones implicades (stakeholders, agents o grups d’interès i d’influència).

Des d’aquesta nova perspectiva, es comencen a demandar perfils professionals específics que vagin molt més enllà del clàssic relacions públiques o del cap de protocol. En aquest curs es faciliten els coneixements principals sobre quin és el paper d’un responsable de relacions institucionals. D’altra banda, s’adquiriran les eines bàsiques per a una correcta gestió d’aquestes, entre les quals destaquen els principals elements del protocol i de l’organització d’esdeveniments institucionals.

Objectius

 • Comprendre i situar les relacions institucionals en el marc estratègic d’una organització
 • Conèixer què són les relacions institucionals i aprendre quines tasques desenvolupa la persona que desenvolupa aquest paper
 • Conèixer les principals eines de treball i estratègies d’actuació de la persona que desenvolupa el paper de responsable de relacions institucionals
 • Aprendre i saber aplicar el protocol institucional, les normes d’aquest i les seves tècniques
 • Conèixer les eines i adquirir les habilitats bàsiques per a l’organització i la gestió d’esdeveniments institucionals

Competències

 • Planificació i organització: capacitat per prioritzar i establir línies d’actuació amb l’objectiu de complir els resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del treball
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat: amb l’objectiu de reduir la incertesa amb la insistència en el detall i en la claredat de tasques per fer
 • Comunicació: habilitat de transmetre alguna cosa a algú de manera clara i entenedora, ja sigui per via escrita o oral, i a públics diversos
 • Networking: habilitat d’establir contactes amb un ampli ventall de persones, que els permet ajudar-se mútuament, en situacions professionals i personals.

Metodologia

 • Potenciació del treball cooperatiu i interactiu a l’aula, incloent-hi l’anàlisi de recursos docents amb discussions guiades.
 • Estudi de casos.
 • Fomentar la reflexió del procés mateix d’aprenentatge mitjançant recursos, com poden ser els dietaris, l’autoavaluació o la resposta a comentaris d’avaluació.
 • Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Contingut

1. Les relacions institucionals
1.1. Què són les relacions institucionals
1.2. Com s’emmarquen les relacions institucionals en l’estratègia d’una organització
1.3. El paper de la persona responsable de les relacions institucionals en una organització
1.4. Principals eines de les relacions institucionals

2. El protocol
2.1. Què és el protocol
2.2. El tractament
2.3. La precedència
2.4. Legislació (i fonts) sobre protocol
2.5. Regles d’or en la precedència
2.6. Variables protocol·làries imprescindibles per tenir en compte en l’organització d’esdeveniments

3. L’organització d’esdeveniments institucionals
3.1. Elements que es conjuguen en un esdeveniment institucional
3.2. Temes per tenir en compte prèviament a l’esdeveniment
3.3. La logística de l’esdeveniment
3.4. El plus
3.5. Altres elements complementaris
3.6. Després de l’esdeveniment

 

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d’aquest curs.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per empresa en el desplegable corresponent.

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?