Seminaris Producció audiovisual

 

En les produccions cinematogràfiques, televisives o publicitàries és fonamental la gestió dels equips que intervenen en les diferents fases que inclou el projecte, com també la presa de decisions que garanteixi el bon desenvolupament de la preproducció, el rodatge i la postproducció. 

En aquest curs els estudiants descobriran les funcions que porta a terme la figura del cap de producció, a més de l’equip que l’acompanya (ajudants de producció, principalment).

clock iconDurada:
3 mesos
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
75 hores
calendar iconInici:
17 Juny
info iconPreu:
594€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 3 mesos ( crèdits)
user icon
Professorat: Judith Clares
Preu del curs

594€

Matrícula tancada

Presentació

Durant la producció d’una pel·lícula cal saber treballar amb els equips de direcció, de guió, de fotografia, de localització, de muntatge, etc., i també identificar i gestionar les diferents eines que permeten dur a terme el projecte audiovisual: planificació, pressupost… 

Aquest curs ofereix una visió global de tota la tasca desenvolupada des d’un equip de producció audiovisual, i metodològicament es planteja per mitjà de la resolució de reptes professionals.

La introducció de les noves tecnologies en la indústria audiovisual ha modificat la manera en què els equips de treball es relacionen entre ells i també la manera en què treballen en el seu dia a dia. Entendre aquestes noves dinàmiques i saber fer servir les eines actuals permet agilitzar temps de feina i enriquir la tasca de producció, que s’orienta a organitzar, planificar i tenir molt en compte la variable econòmica en els projectes audiovisuals. La digitalització també ha redefinit perfils professionals ja existents, de manera que en aquest curs s’ofereix una visió contextualitzada dels equips de treball.

Objectius

 • Conèixer l’abast i les funcions de la figura del productor audiovisual.
 • identificar rols professionals i gestions associades a la producció audiovisual.
 • Dominar el lèxic, els processos i les peculiaritats de les produccions cinematogràfiques, televisives o publicitàries.

Competències

 • Preveure necessitats i equips durant les diferents fases d’una producció audiovisual anticipant-ne els canvis i respectant-ne els terminis i el pressupost.
 • Planificar una producció audiovisual en les seves diferents fases.
 • Comprendre la dimensió econòmica d’una producció audiovisual.
 • Desenvolupar una actitud proactiva de presa de decisions dins un equip de treball multidisciplinari.

Metodologia

De manera aplicada, es transita per diferents fases de la producció audiovisual. L’estudiant és el protagonista principal del procés d’aprenentatge, i, d’una manera pràctica, s’enfrontarà a reptes vinculats al dia a dia d’un equip de producció.

Per a la resolució d’aquests reptes se li facilitarà material didàctic a l’aula virtual, ja sigui una pel·lícula, capítols d’un llibre, etc.

 

Repte 1: «Lost in production»
Lost in La Mancha és considerada una de les millors pel·lícules que tracten del procés de creació de pel·lícules. És la història del fracàs del film inacabat El hombre que mató a Don Quijote; un fracàs degut a un cúmul de situacions molt complicades de gestionar i que van posar en un greu compromís tot un equip de producció, des de l’auxiliar fins al director de producció.

A partir del visionat d’aquesta pel·lícula documental, els estudiants es ficaran dins la pell d’un cap de producció i miraran d’identificar les variables sobre les quals s’hauria d’haver actuat per a dur a bon port la producció.

Per a fer-ho, dissenyaran una taula amb una llista de 10 variables i les decisions fonamentals que responguin a les preguntes següents:

 1. Què caldria fer en el seu lloc?
 2. De qui hauria de ser la responsabilitat?
 3. En quina etapa temporal (desenvolupament, preproducció, rodatge o postproducció) hauria de fer-se aquesta gestió?

 

Repte 2: «A rodar!»
Cap rodatge és fruit de l’atzar. Prèviament hi ha molts mesos de feina durant els quals s’afina el guió, es tria el càsting, es fan assajos, es busquen localitzacions, es porten a terme proves de so, de vestuari, de coreografia, etc. A Espanya, un rodatge de llargmetratge acostuma a durar entre 4 i 12 setmanes, i s’evita anar més enllà per a no augmentar la variable econòmica. Per tant, dissenyar i planificar una jornada de rodatge és una de les principals habilitats que ha de tenir un bon professional.

Posarem els estudiants davant aquesta situació hipotètica: poques setmanes abans d’acabar el rodatge de la pel·lícula, la cap de producció ha hagut de marxar a la Xina i deixa la feina. Només queden unes quantes setmanes per a organitzar la producció del rodatge de les últimes seqüències i l’únic que ha deixat és una carpeta a l’ordinador que conté les pàgines de guió de la pel·lícula, uns fulls de desglossament sense emplenar i unes tires en blanc.
Per a completar el repte cal fer una lectura detallada del guió, utilitzant el codi de colors establert, calcular les octaves, desglossar les seqüències que hi apareixen —emplenant les fulles de desglossament— i elaborar una proposta de planificació de rodatge en tires.

 

Repte 3: «Posa’t l’alarma per a demà»
Els rodatges són jornades de feina en què tot està planificat a fi de ser al màxim d’eficients. Es tracta que ningú treballi més hores de les que corresponen ni que s’estigui de braços plegats. Per tal d’organitzar cada jornada, s’elabora un document anomenat ordre de rodatge (call sheet, en anglès) en què ve detallat absolutament tot allò que es farà i a quina hora. Els membres de l’equip poden tenir diferents hores d’arribada, i això sempre ha d’estar reflectit en l’ordre de rodatge, que està signada per l’ajudant de direcció i el cap de producció. L’equip de producció té, a més, la seva “ordre pròpia” (les famoses sigles OP).

Els estudiants tindran la missió de dissenyar i emplenar l’ordre de rodatge del dia següent. Per a això han de veure les tires que s’han de rodar i l’ordre proposat per la direcció. S’han de familiaritzar amb aquesta ordre de rodatge i les dades que inclou: nom de la seqüència, actors que roden, hores d’arribada de l’equip, ordre de transport dels actors, temps per als àpats… i assegurar-se que no se superen les hores de feina contractades per a cada professional. Cal afanyar-se, ja que les ordres sempre es lliuren abans que acabi el rodatge perquè tots els professionals tinguin les citacions de l’endemà. I arribar puntuals al set!

 

Repte 4: «Show me the money»
Qualitat, temps i cost són conceptes fonamentals en una producció cinematogràfica, i la tasca del productor o productora consisteix a aconseguir la qualitat prevista en el temps establert i amb el cost pressupostat. Per descomptat, per tal de dur a terme aquesta feina tan difícil hi ha eines que permeten detectar qualsevol desviació i actuar en conseqüència. Ara bé, què passa quan la direcció de la pel·lícula vol inserir uns plans que no estaven previstos?

Imaginem que la pel·lícula s’està rodant a Alcúdia (Mallorca) i la directora insisteix a anar a Ciutadella (Menorca) per a unes seqüències noves. La cap de producció s’hi nega perquè no és possible afegir més jornades de feina.
Imaginem que els estudiants són ajudants de producció amb molta iniciativa i proposen que una unitat B es desplaci a Menorca i torni amb els plànols que demana la directora. Aconseguir-ho no suposaria aturar la producció i potser n’hi hauria prou amb un equip mínim (direcció de fotografia i sonidista). Tanmateix, caldrà fer un nou pressupost. Toca revisar les tarifes, calcular les partides, ajustar els temps… i convèncer els caps que es tracta de la millor solució.

Per a poder superar el curs els estudiants hauran d’haver resolt obligatòriament tots els reptes.

Contingut

 1. La gestió de projectes audiovisuals

1.1 La producció audiovisual com a project management

1.2 Variables en el procés de producció audiovisual

1.3 Modalitats de la producció de projectes audiovisuals

1.4 La figura del productor (project manager)

1.5 Jerarquia en la presa de decisions: nivell executiu i nivell tècnic

1.6 Nous perfils de productor audiovisual

 

 1. Fases del projecte audiovisual

2.1 Definició i disseny

2.2 Planificació

2.3 Preproducció

2.4 Producció

2.5 Postproducció

2.6 Balanç

 

 1. Gestió de recursos

3.1 Recursos humans: equip creatiu, tècnic i artístic; modalitats de contractació

3.2 Recursos materials i tècnics

3.3 Recursos financers

3.4 Gestió de la qualitat per mitjà dels recursos

3.5 El desglossament de producció

 

 1. Planificació

4.1 Desglossament de tasques i assignació de recursos

4.2 Eines gràfiques en la planificació de projectes: diagrames GANTT i PERT

4.3 Gestió del temps

 

 1. Pressupostos

5.1 Naturalesa dels costos en un projecte audiovisual

5.2 Elaboració del pressupost: tipus de partides i de costos; models de pressupost

5.3 Gestió pressupostària i economicofinancera

 

 1. Eines de control

6.1 Durant el desenvolupament

6.2 Durant la preproducció

6.3 Durant la producció

6.4 Durant la postproducció

 

7. Aplicació en els diferents tipus de producció audiovisual: llargmetratges, sèries de televisió…

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?