Seminaris Pràctiques de teràpia narrativa: l’externalització i els documents terapèutics

La teràpia narrativa (TN) és un model psicoterapèutic cada vegada més difós i practicat en l’actualitat, tant en formats de teràpia individual, familiar i de parelles com en el treball amb grups i comunitats. En aquest curs, els alumnes es familiaritzaran amb els fonaments de la TN i algunes de les pràctiques més importants per a enriquir i potenciar el procés terapèutic.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Dr. Adrián Montesano i Sheila Izu
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

La teràpia narrativa (TN) és un model de psicoteràpia que es va desenvolupar a Austràlia i Nova Zelanda durant els anys vuitanta i noranta sota l’impuls de Michael White i David Epston. A partir del treball amb famílies i comunitats nadiues van desenvolupar una sèrie de pràctiques terapèutiques caracteritzades per separar la identitat de les persones del problema, pel respecte al coneixement local, pel fet de considerar els factors polítics, socials i culturals que influeixen en els problemes, per afavorir la diversitat i multiplicitat de perspectives i per promoure un treball lúdic i divertit per a problemes concebuts tradicionalment com a «seriosos».

La TN assumeix que els éssers humans som, essencialment, contadors d’històries, i que tant la forma com el contingut de les històries que expliquem i de les que s’expliquen sobre nosaltres mateixos tenen un impacte profund en la nostra identitat i la manera com ens relacionem amb el món. Quan en la nostra vida ens vam començar a relacionar amb un problema persistent i durador, una única història tendeix a dominar i margina altres experiències o altres històries de la nostra vida que, si es tinguessin en compte, ens parlarien d’una persona diferent de la persona «saturada de problema»: una persona amb coneixements, recursos, habilitats, valors, somnis i esperances.

L’objectiu de la TN és que aquestes experiències que han estat marginades per la història dominant comencin a tenir veu, de manera que comencem a construir la nostra identitat i a relacionar-nos amb el món a partir d’aquestes històries que expliquen la persona que ens agrada o que ens agradaria ser.

Objectius

 • Conèixer el model de la teràpia narrativa des dels seus fonaments, tant teòrics com, especialment, aplicats.
 • Comprendre com es treballa des de la teràpia narrativa en contextos de psicoteràpia individual i teràpia familiar.
 • Aprendre a treballar amb les pràctiques bàsiques d’externalització dels problemes.
 • Aprendre a fer servir documents narratius a fi d’enriquir i potenciar el procés terapèutic.

Competències

 • Conèixer els fonaments teòrics i pràctics de la teràpia narrativa.
 • Aprendre a planificar i a desenvolupar intervencions narratives en teràpia individual i familiar.
 • Aplicar pràctiques bàsiques d’externalització dels problemes.
 • Gestionar l’ús de documents narratius dins d’un procés terapèutic.

Metodologia

Es tracta d’un curs eminentment pràctic que combina el contingut teòric amb la realització d’exercicis específicament dissenyats. A cada unitat didàctica es proposa un exercici de reflexió i unes pràctiques per a fer a casa. Per a fer-ho, l’estudiant disposa de materials audiovisuals, textos explicatius i casos pràctics que ha de resoldre. El seguiment del progrés de l’alumne es du a terme mitjançant les eines de l’aula virtual (fòrum, debat, vídeos…), on es poden compartir dubtes i reflexions. Cada estudiant rep una resposta individual als exercicis fets i s’oferiran tutories setmanalment.

Contingut

 1. Què és la teràpia narrativa?

De la teràpia familiar sistèmica a la teràpia narrativa de White i Epston. La metàfora del text i les narratives com a eix vertebrador de l’experiència humana. El relat dominant enfront dels relats alternatius i les històries preferides d’identitat.

 1. La pràctica de la teràpia narrativa

Entenent les històries per mitjà dels panorames d’acció i identitat. Actitud descentrada però influent del terapeuta. Allò absent però implícit. Ajudant els consultants a re/deconstruir les seves històries a partir de preguntes. 

 1. L’externalització

Entenent la relació dels consultants amb el problema. Preguntes d’influència relativa i de declaració de posició. Els èxits extraordinaris i les excepcions al problema. Mapes de posició 1 i 2. L’externalització mitjançant mitjans analògics (dibuixos, figures de plastilina, collages, fotografies, peluixos o joguines, etc.)

 1. Els documents terapèutics

Documents tradicionals en la pràctica clínica enfront de documents narratius. Enriquint i potenciant el procés terapèutic per mitjà dels documents narratius. Tipus de documents narratius: apunts o resums de sessió, cartes del terapeuta, diaris o reflexions dels consultants, cartes de tancament, certificats o diplomes i contradocuments.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?