Seminaris Posa’t al dia de la nova normativa de la llengua catalana

Després de molts anys d’espera, al novembre de 2016 l’Institut d’Estudis Catalans donava a conèixer l’Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana, concebudes com la referència normativa del segle XXI. Aquest mateix gener de 2019 l’Institut acaba de penjar en obert el text de la Gramàtica essencial (GEIEC), en principi un resum de la GIEC.

Ara que només queden uns mesos de moratòria per a la completa aplicació de les noves normes en tots els àmbits, des de la UOC pensem que és un bon moment perquè els estudiants de filologia catalana, d’humanitats o de comunicació, així com qualsevol professional de la llengua es posin al dia dels canvis que comporta aquesta actualització de la normativa.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
17 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
user icon
Professorat: Ona Domènech Bagaria, Anna Montserrat Ciurana i Marc Guarro López
Preu del curs

198€

Objectius

Aquest curs pretén que l’estudiant conegui els canvis més importants que comporta la nova normativa catalana. Més en concret, se centrarà en les construccions, trets i usos admesos arran d’aquestes publicacions i la repercussió que tenen en el registre formal de la llengua: ensenyament, Administració i mitjans de comunicació.

D’alguna manera, doncs, l’objectiu últim del curs és conèixer i aplicar de manera segura i fonamentada els preceptes i les orientacions de la nova normativa del català.

Competències

  • Conèixer les principals novetats que presenten l’Ortografia catalana (2017) i la Gramàtica de la llengua catalana (2016 [2018]) de l’Institut d’Estudis Catalans.
  • Adquirir seguretat i destresa a l’hora d’aplicar-les.

Metodologia

La metodologia del curs serà eminentment aplicada, amb la discussió i resolució de casos pràctics.

Els materials utilitzats seran els exercicis i activitats elaborats pels docents, i diversos materials en obert, entre els quals destaquem els següents:

És imprescindible que els estudiants tinguin a l’abast un exemplar en paper de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, perquè l’hauran de consultar força sovint al llarg del curs.

Contingut

  1. Un nou enfocament de la normativa catalana
  2. Principals novetats gramaticals: aspectes de morfologia i sintaxi
  3. Principals novetats ortogràfiques

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?