Seminaris Pla d’igualtat i perspectiva de gènere

Incorporar la perspectiva de gènere a l’anàlisi de la realitat social de les empreses es presenta com un dels grans reptes contemporanis de la societat moderna i implica un avenç cap a un món on l’equitat de gènere i la igualtat d’oportunitats no siguin només miratges.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
50 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (2 crèdits)
user icon
Professorat: María Jesús Martínez-Argüelles
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

En aquest seminari s’ofereixen les eines necessàries per fer efectives les polítiques que lluiten en contra de la desigualtat de gènere dins l’empresa. D’aquesta manera, a través de la formulació d’un pla d’igualtat, es volen superar les situacions de bretxa salarial, de segregació vertical o d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual o identitat o expressió de gènere.

I és que les empreses no viuen al marge de la societat i, per tant, no estan exemptes de ser espais que reprodueixen lògiques de desigualtat i discriminació entre el seu personal. Així, la visió integral de les situacions derivades de la desigualtat de gènere i les estratègies de prevenció basades en la formació i sensibilització del personal seran conceptes clau a l’hora de concebre un pla d’igualtat.

Objectius

 • Avançar cap a la igualtat de gènere mitjançant la construcció de coneixement al voltant de conceptes com la bretxa salarial, la segregació vertical o les discriminacions nascudes per qüestions d’identitat o gènere.
 • Comprendre els mecanismes d’aplicació d’un pla d’igualtat en el context empresarial i els beneficis de crear un clima de treball que superi les desigualtats entre la plantilla.
 • Assolir el nivell analític necessari per detectar quan tenen lloc les situacions de discriminació i adquirir les habilitats per fer-hi front adequadament.
 • Detectar els eixos estratègics de l’empresa en els quals cal aplicar les mesures del pla d’igualtat i treballar, en conseqüència, mesures de prevenció de la desigualtat.
 • Ser capaç de dissenyar, implementar i fer el seguiment d’un pla d’igualtat.

Competències

 • Identificació i comprensió dels aspectes socials i organitzatius associats a la desigualtat de gènere.
 • Identificació i comprensió dels conceptes jurídics i el marc regulador lligat a les persones que pateixen desigualtat de gènere.
 • Creació de mesures de prevenció en clau d’igualtat.
 • Elaboració, implementació i difusió d’un pla d’igualtat a les empreses.
 • Anàlisi crítica (i autocrítica) i capacitat d’observació.

Metodologia

La metodologia està basada en la pràctica. A partir de la realitat d’una organització, es farà una diagnosi de la situació de desigualtat preexistent, es dissenyarà un pla d’igualtat i s’establirà el sistema de seguiment de la implantació del pla i de millora contínua.

Contingut

 • Aspectes socials i organitzatius associats a la desigualtat de gènere.
 • Conceptes jurídics i marc regulador de la desigualtat de gènere.
 • Mesures de prevenció en clau d’igualtat.
 • Com elaborar un pla d’igualtat:
  1. Persones i òrgans implicats: la comissió negociadora
  2. Diagnosi i anàlisi de la situació de partida
  3. Disseny del pla d’igualtat
  4. Aprovació i registre del pla d’igualtat
  5. Implantació i seguiment del pla d’igualtat
  6. Avaluació i millora continuada del pla d’igualtat

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?