Seminaris Els nous processos assistencials en salut

La situació actual de crisi ha provocat una acceleració important de la implementació, si bé parcial i urgent, d’un nou model assistencial a distància que a poc a poc anava guanyant terreny en el sistema sanitari. S’han vist clarament les mancances d’un model tradicional en molts dels processos assistencials actuals i com l’ús de solucions tecnològiques, moltes vegades simples, ha permès la no discontinuïtat de l’atenció sanitària de moltes persones. La situació de crisi segurament passarà, però el nou model assistencial a distància es quedarà, encara que sigui en part. Cal, però, que sigui un model eficient i eficaç, interprofessional i que disposi de professionals de la salut que estiguin prou formats per treballar en un nou escenari amb molts avantatges, però també amb grans reptes.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Dr. Antoni Baena Garcia / Andrea Barbiero
Preu del curs

205€

Presentació

En el curs Els nous processos assistencials en salut el que aportem són tots els coneixements teòrics que emmarquen els nous processos assistencials integrats a distància en la societat xarxa, juntament amb el màxim nombre de coneixements pràctics per desenvolupar-los i avaluar-los, sempre amb la idea d’un professional de la salut i un centre de salut cada vegada més connectats i oberts enfront d’un pacient cada vegada més empoderat i partícip com a cocreador de les eines que li són útils per tenir cura de la seva salut.

Objectius

L’objectiu principal és capacitar i dotar de les competències bàsiques necessàries per poder valorar i avaluar diferents models assistencials tradicionals i adaptar-los a nous models integrats d’assistència a distància, total o parcial, més oberts i dinàmics amb l’ús de les TIC.

Competències

 • Coneixement de la planificació, l’avaluació, el desplegament i la posada en marxa de processos assistencials integrals en salut digital. 
 • Presa de decisions basades en indicadors per triar la millor alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic, responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió.
 • Comprensió de les potencialitats i els riscos associats a la salut digital.
 • Comunicació efectiva en un entorn professional multidisciplinari i multicanal.
 • Detecció de necessitats en l’ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en salut digital.
 • Reconeixement de les claus de l’estructura, la gestió, l’organització i la presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro.

Metodologia

Contingut

 1. Breu introducció als processos assistencials integrats (PAI) i la societat xarxa:

1.1. Definicions

1.2. Utilitat dels PAI i de les guies de pràctica clínica

1.3. Creació d’un PAI

1.4. Qualitat i monitoratge

 1. Implementació i avaluació de PAI en línia
 2. Salut participativa: pacients i professionals empoderats i cocreadors en salut

3.1. El pacient expert, l’e-pacient i el pacient empoderat

3.2. Passos per a la cocreació

 1. La comunicació a distància amb els pacients: quines problemàtiques es poden tractar a distància?, a qui?, com? (telèfon, correu electrònic, xat…) i quan? (sincronia, asincronia)

4.1. Habilitats

4.2. Eines tecnològiques: videoconferències, xats, correu electrònic, telèfon, xarxes socials, etc.

4.3. Aplicació al context sanitari

 1. Presa de decisions compartides basades en indicadors
 2. Barreres, facilitadors, aspectes ètics i deontològics dels PAI en línia
 3. Exemples d’èxit

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?