Seminaris Neurociència i Educació

Les neurociències són un conjunt de disciplines científiques que estudien la funció i el desenvolupament del sistema nerviós: des del nivell molecular fins a les bases neurobiològiques de la cognició i la conducta humana. En aquest context, la Neuroeducació emergeix com una nova disciplina dins les ciències de l’educació que interactua amb la psicologia, l’educació i les neurociències.

La Neuroeducació permet el desenvolupament de noves pràctiques pedagògiques i metodologies més eficients per facilitar els processos d’aprenentatge i el desenvolupament psicosocial de l’alumnat en l’àmbit escolar. El curs de Neuroeducació proporciona coneixements i orientacions pràctiques a professionals de l’educació aplicables a la seva acció docent.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Anna Carballo Márquez i Marta Portero Tresserra
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Objectius

Al final del curs de Neuroeducació, els i les estudiants hauran d’haver adquirit els objectius següents:

 • Conèixer com està organitzat el cervell humà.
 • Aprendre les principals etapes que s’esdevenen en el desenvolupament del cervell.
 • Reconèixer els diferents factors que poden incidir en els processos d’aprenentatge i memòria.
 • Identificar noves propostes de les neurociències per a incorporar-les a la pràctica educativa.
 • Dissenyar pràctiques pedagògiques neuroeducatives.

Competències

La participació en aquest programa ofereix coneixement sobre com aprèn el cervell humà i augmenta la capacitació professional a mestres i docents per dur a terme pràctiques d’aula neuroeducatives.

L’estudiant podrà adquirir les competències següents:

 • Conèixer com està organitzat el cervell i descriure el funcionament de les principals estructures.
 • Ser capaç de comprendre com participa el cervell en els processos d’aprenentatge, memòria i plasticitat.
 • Ser capaç de contrastar i validar pràctiques pedagògiques innovadores i metodologies relacionades amb la manera com aprèn el nostre cervell.
 • Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits en la pràctica docent.

Metodologia

 • Participació en fòrums i debats.
 • Realització d’activitats de reflexió i casos pràctics (individual i/o en grup).
 • Visualització de continguts audiovisuals.

Contingut

1. Fonaments de Neurociència

1.1. Introducció a les neurociències i a la Neuroeducació

a) Neurociència Cognitiva
b) Neuroeducació

1.2. Organització del sistema nerviós

a) Neuroanatomia funcional
b) Neurones i comunicació neural

1.3. Desenvolupament del cervell

a) Epigenètica: herència enfront d’ambient
b) Evolució ontogenètica del cervell

2. Neurobiologia del comportament

2.1. Lateralització i llenguatge

a) Lateralització
b) Llenguatge

2.2. Aprenentatge, memòria i plasticitat

a) Què és l’aprenentatge i la memòria?
b) Quins són els canvis que es donen en el SN que sustenten l’aprenentatge i la memòria?
c) Classificació de sistemes d’aprenentatge i memòria

&nbsp,

2.3. Emocions i funcions executives

a) Emocions
b) Sistemes cerebrals de l’emoció
c) Emoció vs raó
d) Funcions executives
e) Substrat neuroanatòmic de les Funcions Executives

3. Neuroeducació aplicada a l’aula

3.1. Relació cos-ment
3.2. Atenció i motivació
3.3. Cervell emocional i social

 

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?