Seminaris Narrativa audiovisual a les sèries

Les sèries de televisió són un producte de consum cultural que ha evolucionat i ha crescut exponencialment els últims anys a una velocitat de vertigen. En aquest curs s’abordarà amb esperit crític aquesta tipologia de ficció: les mecàniques narratives, l’entorn visual i estètic i la construcció de les trames argumentals.

Es prendran com a perspectiva la mitologia i els imaginaris culturals compartits de la literatura, l’art, la filosofia, la història, el còmic, etc. I, sobretot, en aquest curs es parlarà i es discutirà sobre les sèries que més ens agraden a tots.

Les sèries de televisió són un producte de consum cultural que ha evolucionat i ha crescut exponencialment els últims anys a una velocitat de vertigen. En aquest curs s’abordarà amb esperit crític aquesta tipologia de ficció: les mecàniques narratives, l’entorn visual i estètic i la construcció de les trames argumentals. Es prendrà com a perspectiva la mitologia i també els imaginaris culturals compartits de la literatura, l’art, la filosofia, la història, el còmic, etc.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament

Preu del curs

198€

Objectius

 1. Conèixer la ficció serial televisiva nord-americana actual.
 2. Conèixer autors i showrunners.
 3. Analitzar críticament algunes de les sèries de més èxit dels últims anys.
 4. Conèixer els mecanismes de difusió – promos, anuncis d’intriga (teasers) i tràilers (previews),i de recepció, el fenomen fandom, fòrums, blogs de les sèries televisives.
 5. Debatre sobre els elements essencials de les sèries televisives actuals.

Competències

 1. Capacitat per a analitzar críticament una sèrie de televisió.
 2. Capacitat per a seleccionar la informació (articles, ressenyes, llibres) sobre sèries de televisió actuals.
 3. Capacitat per a treballar una mirada crítica en relació amb el contingut audiovisual.
 4. Capacitat per a elaborar assajos raonats i crítics, sintetitzant la informació i destacant els punts essencials de les sèries que s’han de comentar.

Metodologia

Un curs com aquest, amb les característiques que s’han descrit, necessita que l’alumne estigui en disposició de veure sèries de televisió i adopti un paper actiu. Ha d’establir-se una retroacció (feedback) constant entre el professorat i els alumnes, perquè, amb l’intercanvi d’opinions i un debat fluid, es pugui arribar a conclusions que vagin més enllà del mer visionament d’una sèrie. Per tant, els alumnes hauran de visionar (o haver visionat) diversos capítols de cada sèrie que s’analitzi (idealment, una primera temporada completa).
L’alumne farà un estudi de cada estudi de cas ajudant-se dels materials aportats pel professorat. El curs es desenvoluparà d’acord amb la metodologia de la UOC.

En el curs destaquen els elements metodològics següents:

 1. Organització del curs. Cada curs té delimitades les competències prèvies, les competències que cal aconseguir i els objectius d’aprenentatge. Els continguts s’han elaborat sobre la base d’aquesta informació, per la qual cosa els materials didàctics i les activitats d’aprenentatge plantejats són les eines fonamentals per a aconseguir els objectius i les competències del curs. En l’apartat de planificació de l’aprenentatge pot consultar-se el «mapa de navegació» del curs. S’interrelacionen objectius, continguts, activitats i temporalització, i es disposa així d’una eina que permetrà al participant organitzar el seu temps amb l’objectiu final de superar el curs. La temporalització per a l’estudi es fa tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar a cadascuna de les activitats. Si bé és cada persona qui acabarà marcant el ritme d’estudi, el que aquí es proposa està pensat perquè es pugui seguir adequadament l’avaluació contínua que s’ha establert.
 2. Acció de consultoria. L’aprenentatge es basa en la resolució d’activitats i casos pràctics que proposa la professora, la qual es dirigeix als participants per orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d’aprenentatge, i els aporta retroacció (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada participant aconsegueix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides a la guia d’aprenentatge. Fa l’avaluació formativa i personalitzada del participant segons la previsió del curs.
 3. Avaluació contínua de l’aprenentatge. Les competències del curs s’aconsegueixen a partir del plantejament que fa el consultor o la consultora d’exercicis o activitats d’aprenentatge adaptats a les característiques del curs. Les activitats es basaran en l’aplicació dels coneixements a situacions concretes. Les activitats proposades seran avaluades, la qual cosa implica una avaluació formativa per al participant.
 4. Material didàctic. Els participants disposen de material didàctic específic, i de materials de consulta i orientacions tècniques proposades pel consultor. Es recomana la lectura dels materials didàctics com a base de l’aprenentatge i de l’assoliment de competències específiques. Amb tot, el consultor és qui orientarà sobre la lectura dels materials didàctics i el procediment més adequat per a resoldre els problemes o casos que es proposin.

Contingut

 1. Pilot. Una introducció a la sèrie contemporània i a les seves característiques.
 2. Art en les sèries (o com la petita pantalla va començar un procés d’artistificació).
 3. Openings, noves partícules narratives (o com els títols de crèdit ens expliquen coses sobre les sèries).
 4. Nous herois (o com la televisió va importar els herois del còmic per a posar-los en diàleg amb l’actualitat social).
 5. Noves tendències televisives (o cap a on van les sèries).

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats