Seminaris Mediació esportiva

Amb aquest curs d’estiu es pretén dotar els professionals de l’esport, tècnics i juristes de coneixements i formació bàsica en matèria de mediació dirigida a la gestió i resolució de les controvèrsies que s’originen en el si de l’activitat esportiva o entorn de la seva contractació, amb la finalitat d’aconseguir solucions que evitin la judicialització dels conflictes.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament
user icon
Professorat: Javier Latorre i Aura Esther Vilalta

Preu del curs

198€

Objectius

Els objectius d’aquest curs d’estiu es dirigeixen a dotar els estudiants d’uns primers coneixements teòrics i pràctics sobre la mediació en l’àmbit de l’esport.

Competències

  • Conèixer i saber aplicar les diferents tècniques i modalitats de resolució alternativa de conflictes en matèria esportiva. Aconseguir un nivell òptim d’expressió per a la creació d’un bon clima de diàleg i comunicació entre les parts. Adquirir habilitats d’argumentació que contribueixin a la tasca de facilitació i proposta de solucions adequades.
  • Conèixer les bases del dret esportiu i desenvolupar capacitat d’anàlisi i tractament dels conflictes en el si de l’esport.

Metodologia

L’aprenentatge de cada assignatura s’estructura en diverses unitats (mòduls) d’aprenentatge integrades per materials docents, recursos a l’aula, guies d’estudi, exercicis d’autoavaluació i activitats teoricopràctiques d’avaluació contínua (PAC) que inclouen la visualització de mediacions.

La part pràctica de cadascuna de les assignatures queda integrada dins de les activitats que conformen l’avaluació.

A banda d’això, cal no oblidar la tasca de suport i orientació en l’estudi que fa el consultor (professor expert extern que imparteix la docència amb el suport del professorat propi de la UOC responsable).

Avaluació: la UOC aposta per un model centrat en el treball continu de l’estudiant i, per tant, en el seguiment de l’avaluació contínua (AC). L’estudiant ha de superar l’AC satisfactòriament (A, B, o C +).

Per a tenir la possibilitat de superar l’avaluació contínua cal haver aprovat els exercicis d’avaluació que es concentren en una PAC.

El títol acreditatiu serà expedit per la Universitat Oberta de Catalunya.

Contingut

  1. Els sistemes alternatius de resolució de conflictes. Aspectes generals.
  2. El dret esportiu.
  3. La mediació i l’esport. La pràctica de la mediació, habilitats i competències.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats