Seminaris Introducció al llenguatge jurídic català

El llenguatge jurídic és la varietat funcional de la llengua que s’usa en els textos del camp conceptual del dret. Així, és llenguatge jurídic el de les resolucions, de les lleis, dels documents administratius o els de la pràctica administrativa, entre d’altres.

Aquesta varietat de llengua presenta trets específics que la diferencien d’altres varietats lingüístiques temàtiques. Habitualment el llenguatge jurídic es defineix pels comunicants que intervenen en la comunicació, pel nivell de formalitat que presenten els textos, pel canal de comunicació, per la finalitat dels textos, entre d’altres, i es caracteritza per una presència de lèxic específic, per uns usos sintàctics peculiars i per uns textos altament formalitzats.

Per tant, aquest curs introductori t’interessa si et dediques al món del dret o treballes a l’Administració i vols que els teus textos en català siguin més clars i entenedors, sense perdre el rigor jurídic; si has utilitzat sempre el castellà per redactar textos jurídics i creus que ha arribat l’hora de fer-ho en català, però no t’atreveixes a fer el pas, perquè no en coneixes la terminologia ni l’estil; si ets traductor o corrector i treballes amb textos jurídics i administratius en català; si els textos jurídics et sonen a “xinès” i vols millorar-ne la comprensió; si no saps on consultar els dubtes lingüístics que et sorgeixen quan redactes textos jurídics en català, o, simplement, si vols estar al dia de les darreres tendències en llenguatge planer aplicades als textos formals en general i als textos jurídics en particular. En definitiva, en aquest curs farem un tast de l’estil, la terminologia, les convencions, les característiques dels textos jurídics, les inadequacions i els errors més comuns, les eines i els recursos per a la resolució de dubtes terminològics, etc., utilitzant una metodologia en línia, participativa i de foment del treball autònom, partint de textos i exemples reals.

Aquest curs no prepara per al certificat de llenguatge jurídic (J) de la CIFALC.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament
user icon
Professorat: Ona Domènech Bagaria i Maria Gené Gil

Preu del curs

198€

Objectius

 • Conèixer les característiques bàsiques del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d’aquest àmbit d’especialitat.
 • Conèixer i usar les eines i els recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català.

Competències

 • Capacitat d’anàlisi, comprensió i redacció de textos jurídics.
 • Coneixements superiors de la llengua de treball.
 • Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • Habilitats per a gestionar la informació (habilitat per a cercar i analitzar informació procedent de fonts diverses).
 • Interès per la qualitat lingüística.
 • Coneixements generals bàsics de l’àrea d’especialitat (dret).
 • Capacitat d’anàlisi i comprensió de textos jurídics.
 • Coneixement de les eines i els recursos útils per a la redacció i la traducció jurídica.
 • Coneixement de les característiques del llenguatge jurídic català.
 • Coneixement i ús correcte de la terminologia jurídica.
 • Capacitat d’identificar els diversos tipus de textos jurídics.

Metodologia

El sistema d’avaluació del curs pressuposa necessàriament estudiar els materials didàctics, consultar els materials complementaris que es proposin, seguir la dinàmica del curs per mitjà del fòrum i el tauler, i presentar les proves d’avaluació que es proposaran. El seguiment adequat de l’avaluació continuada compromet l’estudiant a realitzar les activitats de forma individual i original.  

L’assignatura es compon de 2 activitats o proves d’avaluació contínua. Cada prova té el mateix valor en la qualificació final de l’assignatura (50%).

Contingut

 1. Varietats de la llengua

1.1. Varietats i registres de la llengua

1.2. Llengua estàndard

1.3. Llenguatges d’especialitat: el llenguatge jurídic com a varietat lingüística funcional
1.4. El marc legal de la llengua en l’àmbit jurídic: la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística i el seu desplegament reglamentari

 

 1. El llenguatge jurídic català: configuració i característiques

2.1. La tradició del llenguatge jurídic: història del llenguatge jurídic català

2.2. La modernitat del llenguatge jurídic: normes i convencions internacionals

2.3. Els moviments de renovació de la redacció (llegibilitat, llenguatge planer i lectura fàcil)

2.4. La influència del llenguatge jurídic castellà. L’estil del català jurídic

 

 1. El procés de composició del text. Criteris generals de redacció en el llenguatge jurídic

3.1. Anàlisi de la situació de comunicació: propietats textuals, processos de composició, organització de les idees i revisió

3.2. Criteris generals de redacció en el llenguatge jurídic, regles d’economia i claredat

 

 1. Convencions del llenguatge jurídic

4.1. Tractament personal, fórmules de salutació i comiat, tractaments protocol·laris

4.2. Majúscules i minúscules. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols

4.3. Altres: citacions de textos legals, indicacions de quantitat, de temps i de lloc, aspectes gràfics, traducció de noms oficials

4.4. Criteris de traducció de textos normatius

 

 1. Inadequacions de morfologia i sintaxi

5.1. Presentació de les inadequacions lingüístiques més habituals en el llenguatge jurídic

5.2. Resolució i pràctica dels problemes

 

 1. Terminologia i fraseologia jurídiques

6.1. Criteris generals: precisió terminològica

6.2. L’organització terminològica en l’àmbit jurídic i administratiu: la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu i el TERMCAT

6.3. Lèxic i fraseologia. Les inadequacions lèxiques més habituals: presentació, resolució i pràctica

 

 1. Documents jurídics

7.1. Textos normatius

7.2. Escrits de les parts (escrits d’iniciació i escrits de la fase de desenvolupament)
7.3. Comunicacions i resolucions judicials. Documents administratius. Documents notarials

 

 1. Instruments de suport a la redacció de textos jurídics

8.1. Materials lingüístics sobre llenguatge jurídic: textos legals, manuals, formularis, diccionaris, vocabularis, bases de dades, corpus, adreces web (suport paper i electrònic)

8.2. Eines de traducció i correcció. Organismes d’assessorament lingüístic

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats