Seminaris Introducció a housing first. Un nou enfocament en l’atenció a persones sense llar

Propostes de treball social i educatiu amb les persones sense llar.

El nombre de persones sense llar creix a tot Europa cada any llevat d’algunes excepcions. Per a afrontar les situacions més cròniques i relacionades amb problemes de salut mental o addiccions, sorgeix el model housing first (primer l’habitatge), una metodologia d’atenció innovadora i centrada en la persona que parteix de la premissa que allò que tenen en comú les persones sense llar és la manca d’un espai físic on puguin reconstruir la seva vida, les relacions socials i l’autonomia personal. El punt de partida del model housing first és proporcionar a la persona un habitatge sense condicions ni condicionants.

Housing first deixa enrere el model clàssic d’intervenció i centra l’atenció en el dret a l’habitatge, el dret de les persones a prendre les seves pròpies decisions i el dret a equivocar-se, tot plegat des d’un acompanyament enfocat i adaptat a les necessitats de les persones a les quals acompanya en el seu procés de recuperació.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Dr. Segundo Moyano i Laura Guijarro Edo
Preu del curs

205€

Objectius

 • Familiaritzar-se amb termes com exclusió social, sensellarisme, models d’intervenció.
 • Introduir una metodologia d’acompanyament social centrat en la persona.
 • Conèixer el model d’intervenció de housing first (HF) a Europa (com s’origina i principis).
 • Adquirir i identificar les eines i competències necessàries per a la intervenció amb persones sense llar a partir del model HF.
 • Reflexionar sobre els diferents models d’intervenció social a persones sense llar.

Competències

 • Ser capaç d’adaptar l’acompanyament social a la situació vital i personal de persones sense llar.
 • Saber com cal dur a terme un acompanyament social centrat en la persona.
 • Establir estratègies de participació activa de les persones ateses en el seu propi procés d’inclusió social.
 • Conèixer i ser capaç d’aplicar el model housing first basant-se en els seus principis.
 • Ser capaç de planificar, organitzar i desenvolupar un pla d’acompanyament social a partir de la metodologia housing first.

Metodologia

El seminari que es planteja és de caràcter teoricopràctic i basat en el model d’intervenció housing first. Es facilitarà un material breu que els estudiants hauran de treballar, i a partir de la teoria hauran de reflexionar i debatre diversos casos pràctics reals per a resoldre diverses situacions plantejades. També es potenciarà el debat i el treball conjunt dels materials a l’aula.

En el model pedagògic de la UOC, el procés d’aprenentatge dels estudiants es basa en l’avaluació contínua, que consisteix a fer un seguit d’activitats d’aprenentatge al llarg del curs.

Per a una assimilació gradual, contínua i integradora dels continguts del seminari, es recomana dur a terme les activitats d’aprenentatge que s’hi aniran proposant. Aquest recurs metodològic s’integra dins del model pedagògic de la UOC, que parteix de les directrius del nou espai europeu d’ensenyament superior sobre la continuïtat de continguts al llarg del període lectiu. El model es fonamenta en una sèrie de competències i objectius d’aprenentatge que cal assolir mitjançant l’estudi dirigit de l’avaluació contínua (AC).

És molt convenient fer les activitats que es proposen en cada apartat del temari, atès que permeten relacionar els diferents continguts teòrics amb exemples pràctics i concrets. També és important fer servir amb la màxima freqüència possible els espais d’interacció a l’aula virtual, per aquest motiu, us recomanem que cada dia accediu a l’aula i entreu als diferents espais que hi trobareu, la qual cosa us permetrà fer un bon seguiment de les propostes d’estudi i dels suggeriments puntuals de la consultora. Es demanaran aportacions pròpies i a algun company o companya mitjançant un escrit de 200 paraules, aproximadament. És molt positiu compartir qualsevol dubte que sorgeixi en llegir el material: els companys, en primer lloc, i la consultora, sempre que sigui necessari, intentaran donar resposta a aquests dubtes.

Contingut

 1. Introducció a l’exclusió social i el sensellarisme
  • Què s’entén per exclusió social?
  • Sensellarisme: causes i efectes
 2. Models d’atenció a les persones sense llar
 3. Housing first
  • Què és housing first? Orígens
  • Principis de housing first a Europa
   • L’habitatge és un dret humà
   • Elecció i control per a les persones usuàries
   • Separació d’allotjament i tractament
   • Orientació a la recuperació
   • Reducció del dany
   • Compromís actiu sense coerció/li>
   • Planificació centrada en la persona
   • Suport flexible i disponible durant el temps que sigui necessari
 4. Avaluació i fidelitat al model

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?