Seminaris Intervencions sistèmiques a l’àmbit educatiu

La teràpia amb enfocament sistèmic sorgeix per a donar respostes a demandes clíniques que els tractaments psicològics tradicionals no estaven brindant. D’aquesta manera, s’escurça la durada de la intervenció terapèutica focalitzant en el problema específic. Aquest tipus d’enfocament no és exclusiu de l’àmbit clínic, sinó que és àmpliament utilitzat per altres disciplines i s’aplica en altres àrees, com la laboral i l’educativa.

Aquest curs pretén que l’alumne pugui aproximar-se a l’enfocament sistèmic a través d’una ampliació de la mirada tradicional de causa-efecte a la multicausalitat dels fenòmens que apareixen en l’àmbit escolar. Ja no es parlarà de patologia sinó de problemes a resoldre. Moltes vegades, la solució intentada per a resoldre el problema és el problema. Per tant, s’ha de construir una solució nova, solució que ha de ser construïda tenint en compte tots els integrants del sistema.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament
user icon
Professorat: Paula Irueste, Mar Badia i Anna Espasa.

Preu del curs

198€

Objectius

 • Conèixer les diferents escoles i enfocaments de psicoteràpia sistèmica.
 • Aplicar les aportacions teòriques impartides a situacions quotidianes del camp educatiu.
 • Identificar la intervenció sistèmica més adequada segons el cas presentat.
 • Analitzar els circuits que estableixen i mantenen els problemes per a proposar solucions noves que apuntin a una major funcionalitat del comportament.

Competències

 • Conèixer les bases teòriques que sustenten l’enfocament sistèmic.
 • Adoptar les eines que s’utilitzen en la primera entrevista en psicoteràpies d’enfocament sistèmic aplicades al camp educatiu.
 • Diferenciar l’abordatge grupal de l’abordatge individual sistèmic.
 • Aplicar les tècniques específiques de la teràpia sistèmica en diferents situacions de l’àmbit educatiu.

Metodologia

La metodologia serà teoricopràctica, cosa que afavoreix la construcció de l’aprenentatge a través de la relació de les aportacions teòriques aplicades a casos pràctics i a situacions reals que es presenten en el camp educatiu.

A més de les classes expositives, els alumnes podran participar en fòrums de debat en els quals es proposaran vinyetes amb situacions que habilitin l’anàlisi i la discussió crítica i constructiva.

Contingut

 1. Bases teòriques que fonamenten la psicoteràpia sistèmica. Diferents escoles que pertanyen a aquest enfocament.
 2. Gestió de la primera entrevista en les psicoteràpies sistèmiques: etapes de l’entrevista. Aplicacions pràctiques.
 3. Abordatge sistèmic grupal i abordatge sistèmic individual: similituds i diferències.
 4. Tècniques específiques de la psicoteràpia sistèmica aplicables a l’àmbit educatiu. Aplicacions pràctiques a través de situacions educatives quotidianes.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats