Seminaris Gestió de mercats de renda variable

Els mercats de renda variable en els darrers anys cada cop han adquirit més protagonisme com a inversió alternativa als dipòsits i al deute públic, tant per part dels particulars com de les empreses. La davallada dels tipus d’interès, la bonança econòmica i borsària, l’increment de la cultura financera mitjana i una difusió de dades millor i més ràpida per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació han provocat un augment de l’interès per als mercats de valors i, especialment, per la borsa.

L’augment de l’interès pels mercats de valors i la borsa s’ha reflectit en increments considerables del pes de les accions en les carteres de valors gestionades a Espanya i al món, sigui per mitjà de la proliferació de fons d’inversió de renda variable o per mitjà de les inversions directes a borsa. En aquest context d’explosió de les inversions en accions i altres títols derivats, es fa necessària l’especialització i la capacitació professional que permeti resoldre els problemes habituals que presenta la inversió borsària, podent delimitar i aïllar perfectament els riscos als quals s’exposen els inversors i minimitzar les conseqüències negatives que puguin aparèixer. Per això, el gestor de carteres de renda variable ha de conèixer i utilitzar totes les eines que existeixen per optimitzar així el procés, maximitzant la rendibilitat i minimitzant el risc. Però l’expansió que s’ha experimentat en els mercats tant primaris com secundaris, és a dir, tant en emissions realitzades per les empreses com en la mateixa negociació d’accions entre accionistes, ha produït una introducció contínua de nous processos i productes. Aquest avançament en les innovacions també requereix una formació contínua per a les persones que vulguin obtenir resultats excel·lents.

Aquest curs tracta de cobrir els aspectes bàsics de la gestió de carteres de renda variable, amb nombrosos exemples i casos pràctics que anirem resolent en els diversos debats i fòrums, de manera que sigui al màxim d’interactiu i que aporti una base sòlida per a l’assessorament d’inversions.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament
user icon
Professorat: Joan Llobet Dalmases i Salvador Torra Borras

Preu del curs

198€

Objectius

 1. Utilitzar una metodologia de treball que agilitzi la presa de decisions d’inversió.
 2. Interpretar l’evolució de les principals variables macroeconòmiques (PIB, IPC, IPI, etc.) i la seva repercussió en els mercats de renda variable.
 3. Concretar en quina fase del cicle econòmic es troba l’economia i aconsellar quin és el millor producte per invertir-hi.
 4. Diferenciar perfectament entre gestió activa i passiva de carteres i triar les tècniques més adequades segons l’objectiu final de la inversió.
 5. Tenir les bases per a fer una anàlisi fonamental adequada.
 6. Crear una cartera de valors amb expectatives de rendibilitat a curt i mitjà termini mitjançant l’anàlisi tècnica.
 7. Ser capaç de valorar i reduir el risc d’una cartera de valors per mitjà de les eines estadístiques de diversificació que es proporcionen.

Competències

 1. Capacitat per a valorar críticament situacions financeres concretes i establir les possibles evolucions dels mercats financers.
 2. Capacitat per a accedir als principals instruments financers i utilitzar-los.

Metodologia

Mitjançant l’aportació dels mòduls teòrics, es proposen a l’estudiant diversos exercicis que ha de resoldre, i se li demana que participi en els debats que es proposen. Totes aquestes activitats es fan en línia.

Contingut

 1. Introducció a la gestió de carteres.
 2. El cicle econòmic i les seves repercussions en les decisions d’inversió.
 3. Conceptes bàsics.
 4. Gestió de carteres de renda variable.
 5. Enfocament estadístic: una introducció.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats