Seminaris Gestió de carteres

Aquest programa va adreçat a tothom qui estigui interessat a saber com invertir els seus estalvis de manera eficaç per treure’n el màxim profit mitjançant la selecció dels millors productes dels principals mercats financers (borsa, renda fixa, divises i derivats). 

L’escassa rendibilitat que podem obtenir dels nostres estalvis amb dipòsits al 0 % d’interès, la necessitat cada cop més urgent d’estalviar per a la jubilació davant les dificultats de les pensions públiques i la importància de prendre les decisions d’inversió per nosaltres mateixos, sense delegar-ho a tercers, són les motivacions que ens han portat a crear aquest curs.

Revisarem les característiques principals de cadascun dels mercats financers, aprofundirem en com reconèixer valor en les accions borsàries, tractarem les diverses fórmules d’inversió (compra directa, fons d’inversió, fons d’inversió cotitzats, inversió activa, inversió passiva, inversió per factors, criteris ASG —ambientals, socials i de govern corporatiu—, etc.), revisarem altres actius alternatius interessants (matèries primeres, or i criptodivises) i, finalment, veurem com podem combinar tots aquests actius per optimitzar la rendibilitat de la nostra cartera d’inversions segons el risc que estem corrent per aconseguir-la (carteres Core-Satellite, cicles econòmics i Markowitz).

Els cursos i els seminaris són una activitat formativa dels programes oberts de la UOC. Es presenten organitzats en diferents àmbits d’interès i permeten combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional.

Tenen per objectiu adquirir coneixements relacionats amb la cultura i la societat, actualitzar i aprofundir coneixements en àmbits professionals i educatius concrets i establir lligams amb temes d’actualitat. En aquest sentit, ofereixen un complement formatiu pràctic a totes les persones interessades en l’adquisició, l’actualització i l’ampliació de coneixements, i en el desenvolupament de competències professionals mitjançant l’aprenentatge en línia.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Joan Llobet
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

El seminari s’inicia amb l’estudi de l’evolució dels principals actius i mercats financers en els darrers 150 anys per donar una perspectiva de què ha funcionat i què no a llarg termini. Es revisa l’evolució de les borses, els bons, els dipòsits, la inflació, etc.

Igualment, s’analitzen els riscos d’invertir en aquests productes financers i quant s’ha guanyat segons el risc d’invertir-hi.

En aquest punt ja obtenim conclusions interessants aplicables en les nostres inversions i relacionades amb l’horitzó temporal, amb la gestió dels riscos i amb els actius més idonis per a les nostres expectatives i necessitats.

A continuació, es revisen les característiques dels productes de cada mercat financer. Com funcionen els bons i quins riscos tenen, com s’analitzen les accions en borsa, l’efecte d’una divisa en les rendibilitats, què ha aportat tenir or en una cartera o tenir-hi bitcoins, etc.

Posteriorment, el seminari estudia el cicle econòmic i com es pot detectar en quina fase del cicle ens trobem, i es crea un model per fer-ho. A continuació, es revisa com hauríem d’invertir en cada actiu segons les perspectives a mitjà termini. Així es limiten els riscos i es busquen els millors moments d’entrada en les inversions.

Finalment, es crea una cartera virtual com a combinació de tots els actius disponibles interessants, i s’ensenya com optimitzar el retorn de la inversió minimitzant-ne el risc (revisant conceptes com l’efecte de la diversificació, la correlació, la frontera eficient, etc.).

A partir d’aquest seminari, cada participant assolirà els coneixements i les habilitats necessàries per:

 • Seleccionar els actius financers que li convenen més.
 • Combinar-los de manera que pugui minimitzar els riscos de la inversió.
 • Adquirir estratègies per aconseguir un bon preu d’entrada en les inversions.
 • Saber en quina fase del cicle econòmic es troba i com adaptar la seva cartera per optimitzar els retorns.
 • Aconseguir nombroses referències per contrastar dades i obtenir i entendre informació professional.

Objectius

 

 • Identificar els riscos financers.
 • Conèixer diferents instruments financers.
 • Analitzar l’impacte de les decisions.

Competències

 

 • Capacitat d’adaptació a noves situacions.
 • Capacitat crítica i compromís ètic en el treball.
 •  Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Metodologia

 

 • Metodologia en línia de qualitat seguint el model educatiu de la UOC, que garanteix el desenvolupament de les competències digitals de l’estudiantat.
 • Model dinàmic i flexible, centrat en l’estudiant, que permet conciliar la vida professional, la personal i l’acadèmica.
 • Campus Virtual propi de la UOC, combinat amb un simulador empresarial.
 • Aprenentatge col·laboratiu orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixements i obert a l’experiència professional de l’estudiantat.
 • Acompanyament a l’estudiant en tot moment.
 • Recursos d’aprenentatge en un format integrat i innovador, que permeten desenvolupar les activitats d’aprenentatge i l’avaluació corresponent.
 • Aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) amb el treball en un simulador com a element central, emprant supòsits pràctics d’interès i utilitat orientats a la gestió d’ingressos (revenue management) de l’àmbit hoteler.
 • Plantejament i resolució de reptes alineats i propers a la realitat professional de l’àmbit hoteler.
 • Enfocament pràctic i professionalitzador, orientat a l’aplicabilitat que facilita la utilització d’un simulador empresarial.
 • Avaluació contínua i formativa, orientada a l’activitat d’aprenentatge, sense necessitat d’exàmens finals.
 • Retorn formatiu i personalitzat, que retroalimenta i millora el procés d’aprenentatge.
 • Professorat amb una gran formació professional.

Contingut

 

 • Els mercats financers, una gran eina perquè els diners “treballin” per a tu.
 • La renda fixa… és tan fixa? Com treure’n profit.
 • La inversió a les empreses: apostem per la innovació o pel dividend?
 • Com analitzar una inversió en borsa.
 • Inversions alternatives interessants: capital d’inversió (private equity), empreses emergents (start-ups), criptodivises i matèries primeres (commodities).
 • Com podem saber el que s’ajusta més bé a les nostres necessitats?
 • La importància del cicle econòmic i com construir una cartera robusta.
 • Estratègies per a inversors no professionals.
 • Com combinar-ho tot per maximitzar el retorn i minimitzar el risc de les inversions.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per empresa en el desplegable corresponent.

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?