Seminaris Full de càlcul: aplicacions avançades

El full de càlcul és una eina molt potent que permet gestionar una gran part de les dades que fem servir habitualment. Simplifica tasques, ens ajuda a treballar amb dades, a elaborar-les, a mostrar-les de diverses maneres i a presentar-les d’una manera gràfica i aclaridora. Aprofundir en el coneixement del full de càlcul permet un aprofitament més gran i una gestió més àgil d’aquestes dades.

Precisament, el seminari Full de càlcul: aplicacions avançades s’adreça a les persones que volen aprofundir en el coneixement de les funcions del full de càlcul. El contingut del curs està pensat per a assolir competències avançades en qualsevol programa de tractament de dades numèriques, amb l’objectiu de fer operacions d’una manera més automatitzada i la representació gràfica dels resultats obtinguts.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Marc Romero Carbonell i Raül Vicent Lerma Blasco
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Objectius

 • Consolidar els conceptes bàsics del full de càlcul.
 • Descobrir les moltes possibilitats d’ús del full de càlcul en l’àmbit personal i professional.
 • Adquirir estratègies avançades de treball amb el full de càlcul
 • Aprendre a representar gràficament els càlculs fets.
 • Conèixer com es vinculen documents amb altres programes.

Competències

Competències prèvies:

 • Coneixements previs d’usuari en l’ús de l’ordinador i d’Internet.
 • Coneixements elementals de l’ús del full de càlcul.

 

Competència que pretén desenvolupar el curs:

 • Tractament i presentació de les dades de caràcter numèric.

Metodologia

L’aprenentatge es basa en la resolució d’activitats o casos pràctics que proposa el professor consultor (o professor virtual). Aquest s’adreça als participants per orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d’aprenentatge, i els aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada participant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides en la guia d’aprenentatge. Fa l’avaluació formativa i personalitzada del participant segons la previsió del curs.

Contingut

 1. Conceptes bàsics i ús del full de càlcul
  1. El full de càlcul: recordatori dels conceptes bàsics
  2. Utilització del full de càlcul en l’àmbit personal i professional
 2. Estratègies avançades de treball amb el full de càlcul
  1. Treballar amb llibres i fulls
  2. Aplicació avançada de formats
  3. Treball amb sèries de dades
  4. Treball amb llistes i bases de dades
  5. Creació de plantilles i protecció de llibres i fulls
  6. Optimització objectius i escenaris
  7. Treball amb taules i gràfics dinàmics
  8.  Creació i modificació de macros
 3. Representació gràfica dels resultats
 4. Vinculació de documents amb altres programes
  1.  Publicació de pàgines web

Coneixements previs

Coneixements previs d’usuari en l’ús de l’ordinador i d’Internet. Coneixements elementals de l’ús de full de càlcul.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?