Seminaris Estrès: Causes i Efectes

Vivim accelerats, en estat d’alerta, estressats. Però, com afecta l’estrès al funcionament del nostre cervell? L’estrès activa un conjunt de respostes fisiològiques de molts tipus: respostes útils per respondre a emergències agudes físiques, respostes adaptatives que aporten energia als músculs per a que reaccionin davant d’una situació de perill.

Si la resposta d’estrès s’activa de manera crònica o no es desactiva correctament, pot comportar problemes seriosos de salut: les reserves energètiques minvarien i augmentaria el risc de desenvolupar malalties, tindríem dificultats per activar processos de recuperació tissular i fins i tot correríem el risc d’inhibir el creixement, tindríem més probabilitats de sofrir hipertensió, aterosclerosi i danys en el sistema cardiovascular, disminuiria l’impuls sexual, augmentaria el risc de sofrir trastorns gastrointestinals, el nostre son i el nostre estat d’ànim es veurien afectats, el sistema immunitari deixaria de funcionar correctament, i certes regions del cervell es veurien alterades.

En aquest seminari estudiarem les conseqüències de viure en un estat d’emergència permanent.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
17 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
user icon
Professorat: Ana Moreno Alcazar
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Objectius

 • Entendre què és la resposta d’estrès
 • Analitzar la resposta d’estrès en termes adaptatius
 • Conèixer com el cervell regula la resposta d’estrès
 • Estudiar com l’estrès pot modificar el nostre sistema nerviós i com pot afectar a l’estat de salut físic i psicològic
 • Conèixer els principals factors que poden modular la resposta d’estrès i poden minimitzar el seu efecte nociu

Competències

 • Analitzar i sintetitzar
 • Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s’ocupin
 • Interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti
 • Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dintre d’un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disponible
 • Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d’habilitats
 • Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació al seu funcionament

Metodologia

El model pedagògic de la UOC fonamenta el procés d’aprenentatge dels estudiants en l’avaluació continuada, que consisteix en la realització d’un seguit d’activitats d’aprenentatge al llarg del curs.

Per a una assimilació gradual, continuada i integradora dels continguts del curs us recomanen realitzar les PAC que s’aniran proporcionant al llarg del curs. Aquest recurs metodològic s’integra dins del model pedagògic de la UOC, que es basa en les directrius del nou Espai Europeu d’Ensenyament sobre la continuïtat de continguts al llarg del període lectiu. El model es fonamenta en una sèrie de competències i objectius d’aprenentatge que cal assolir mitjançant l’estudi dirigit de l’avaluació continuada (AC).

És molt convenient realitzar les activitats que es van proposant en cada apartat del temari ja que possibiliten relacionar els diferents continguts teòrics amb exemples pràctics i concrets. També és convenient utilitzar amb la màxima freqüència els espais d’interacció a l’aula virtual, per això us recomanem accedir cada dia a l’aula i entrar als seus diferents espais per a realitzar un bon seguiment de les propostes d’estudi i els suggeriments puntuals del consultor. Resulta molt positiu compartir qualsevol dubte que sorgeixi en la lectura del material, els companys, en primera instància, i el consultor, sempre que sigui necessari, intentaran donar resposta a aquests dubtes.

Contingut

 • Què és l’estrès?
 • Fisiologia de la resposta d’estrès
 • Estrès i malaltia
 • Sexe, plaer i estrès
 • L’estrès, la memòria i el somni
 • Factors psicosocials que modulen la resposta d’estrès
 • Estrès, depressió i ansietat
 • Un cervell estressat?

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?