Seminaris El son com a font de vida saludable

El Dr. Eduard Estivill, metge especialista en medicina del son i director de la Clínica del Son Estivill, presenta aquest seminari, en el qual es fa una anàlisi dels fonaments científics del son i se n’expliquen les funcions i les repercussions que té en la salut.

Dormim per a estar desperts i estem desperts per a poder dormir. Dormir poc, dormir malament o dormir massa provoca malestar durant el dia i té conseqüències sobre la salut.

Mentre dormim, té lloc un seguit de processos fisiològics que ens ajuden a recuperar tot el que hem fet durant el dia i preparar-nos per a l’endemà. S’han estudiat tots els seus fonaments, i els veurem en aquest curs.

També analitzarem com afecten les disfuncions del son i les repercussions que tenen durant el dia i per a la salut en general.

Com podem aconseguir un son reparador? El son és un hàbit que es pot entrenar amb bones rutines, però que també es pot espatllar quan hi ha agents externs que el pertorben. Tot això s’estudiarà en el curs sota el guiatge del Dr. Eduard Estivill.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
user icon
Professorat: Dr. Eduard Estivill, Elena Aragonés Anglada i Dr. Jesús Pujol.
Preu del curs

198€

Objectius

 • Proporcionar els trets vertebrals dels fonaments fisiològics, psicològics i cognitius del son i les seves disfuncions principals.
 • Aprofundir en el coneixement personal dels hàbits del son i la seva relació amb diferents àmbits de la vida quotidiana, com l’alimentació, l’esport i el rendiment acadèmic i laboral.

Competències

 • Descriure el son com una conducta regulada de manera circadiària i composta de fases i microestats.
 • Descriure les diferents fases del son i les seves bases neurals.
 • Relacionar el son amb la cognició i l’emoció.
 • Entendre el paper que tenen les diferents fases del son sobre la consolidació dels sistemes de memòria.
 • Analitzar els efectes de la privació de son sobre els principals processos cognitius: atenció, memòria i funcions executives.
 • Entendre la influència del son en el nostre benestar.
 • Descriure els principals trastorns del son i els tractaments farmacològics i no farmacològics utilitzats.
 • Identificar els hàbits i les rutines necessaris per a un bon descans.

Metodologia

Utilització de vídeos, textos i esquemes. Els materials didàctics han estat preparats pel mateix Dr. Eduard Estivill i pel seu equip.

Contingut

 1. Fonaments del son
  · Per què dormim? Què passa mentre dormim?
  · Fases i funcions del son
  · Quantes hores hem de dormir?
 2. Influència del son en el nostre benestar
  · Repercussions en l’estat anímic
  · Repercussions en aspectes cognitius
  · Repercussions en l’estat físic i la salut
  · Repercussions del son en les persones que treballen per torns
  · Repercussions en els estudiants
 3. El cicle son/vigília: ritme circadiari
  · El ritme circadiari, el nostre rellotge intern
  · Els nostres hàbits sincronitzadors
 4. Patologies del son
  · Insomni (crònic, ritmes circadiaris, síndrome de cames inquietes)
  · Hipersòmnia (privació del son, ronc-apnea, narcolèpsia)
  · Somnambulisme, terrors nocturns
 5. Tractaments dels trastorns del son
  · Tractaments farmacològics
  · Tractaments no farmacològics
 6. Hàbits i rutines per a un bon descans
  · Factors que influeixen en la qualitat del son
  · Normes d’higiene del son
  · Tècnica de relaxació
  · Alimentació adequada
  · Aspectes ambientals
  · Atenció a les noves tecnologies

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?