Seminaris El Dret a les sèries de televisió

 

Les sèries de televisió són un producte de consum cultural que ha evolucionat i ha crescut exponencialment els darrers anys a molta velocitat.

En aquest curs es treballen les mecàniques narratives, l’entorn visual i la construcció de les trames argumentals des de la perspectiva del dret, intentant esbrinar quina és la imatge que se’n dona en les sèries que ens agraden més a tots.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Ana María Delgado García / Raquel Crisóstomo
Preu del curs

205€

Objectius

 

 • Conèixer la ficció serial televisiva actual.
 • Conèixer autors i autors productors (showrunners).
 • Analitzar críticament algunes de les sèries de més èxit dels darrers anys dedicades a l’àmbit del dret.
 • Debatre els elements essencials de les sèries televisives actuals i la representació que s’hi fa de les tasques relacionades amb el dret i la seva vinculació amb el crim i la política.

Competències

 

 • Capacitat per analitzar críticament una sèrie de televisió.
 • Capacitat per seleccionar la informació (articles, revistes, llibres) sobre sèries de televisió actuals.
 • Capacitat per treballar una mirada crítica en relació amb el contingut audiovisual.
 • Capacitat d’elaborar assajos raonats i crítics, sintetitzant la informació i destacant els punts essencials de les sèries que es comenten.

Metodologia

Un curs com aquest, amb les característiques que s’han descrit, necessita que l’estudiant estigui en disposició de veure sèries de televisió i adopti un rol actiu. Per tant, els estudiants han de visionar (o han d’haver visionat) diversos capítols de cada una de les sèries que s’analitzen (de manera ideal, la primera temporada completa). 

De cada estudi de cas, els estudiants n’han de fer un estudi, amb el suport dels materials que aporta el professorat. 

El curs s’imparteix d’acord amb la metodologia de la UOC. Hi destaquen els elements metodològics següents:

 1. Organització del curs: cada curs té delimitades les competències prèvies, les competències que cal aconseguir i els objectius d’aprenentatge. Els continguts s’han elaborat sobre la base d’aquesta informació, per la qual cosa els materials didàctics i les activitats d’aprenentatge que es plantegen són les eines fonamentals per aconseguir els objectius i les competències del curs. En l’apartat Planificació de l’aprenentatge es pot consultar el mapa de navegació del curs. En aquest mapa s’interrelacionen els objectius, els continguts, les activitats i la temporalització, de manera que és una eina que permet al participant organitzar el temps de què disposa amb l’objectiu final de superar el curs. La temporalització per a l’estudi es fa tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar a cadascuna de les activitats. Si bé és cada persona qui acaba marcant el ritme d’estudi, el que aquí es proposa està pensat perquè es pugui seguir adequadament l’avaluació contínua que s’ha establert.
 2. Acció de consultoria: l’aprenentatge es basa en la resolució d’activitats i/o casos pràctics que proposa la professora, que s’adreça als participants per orientar-los i ajudar-los en les dificultats que trobin en el procés d’aprenentatge i els aporta la retroalimentació (feedback) d’una manera constant. Així mateix, comprova que cada participant aconsegueix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals que s’han previst i definit en la guia d’aprenentatge. Fa l’avaluació formativa i personalitzada del participant segons la previsió del curs.
 3. Avaluació contínua de l’aprenentatge: les competències del curs s’assoleixen a partir d’exercicis o activitats d’aprenentatge que planteja el consultor adaptats a les característiques del curs. Les activitats es basen en l’aplicació dels coneixements a situacions concretes. Les activitats que es proposen s’avaluen, de manera que representen una avaluació formativa per al participant.
 4. Material didàctic: els participants disposen de material didàctic específic, i de materials de consulta proposats pel consultor i d’orientacions tècniques que també proporciona ell mateix. Es recomana la lectura dels materials didàctics com a base de l’aprenentatge i de l’assoliment de competències específiques. Amb tot, el consultor és qui orienta respecte a la lectura dels materials didàctics i el procediment més adequat per resoldre els problemes o casos que es proposen.

Contingut

 

 1. Pilot. Una introducció a la sèrie contemporània i a les seves característiques
 2. Jutges i advocats: la qüestió de l’ètica a la petita pantalla 
 3. Sèries policíaques i el món del dret
 4. La relació entre la política i el dret en les sèries
 5. Conclusions i noves tendències televisives

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?