Seminaris Economia circular: cap a models de negoci més sostenibles

La base de l’economia lineal és la vinculació directa del desenvolupament econòmic amb el consum de matèries primeres, fet que representa un model insostenible per a l’economia, la societat i el medi ambient. Més enllà de l’escassetat de recursos que això genera, els riscos de l’economia lineal també estan associats a la generació creixent de residus que contaminen els ecosistemes terrestres i marins i, per tant, a l’increment de l’impacte mediambiental que tenen.

L’economia circular representa un model de producció i consum que permet millorar l’eficiència en l’ús de recursos i que, al mateix temps, fomenta la reducció de la generació de residus, reintroduint-los novament en el cicle productiu mitjançant una visió regenerativa basada en la innovació (de model de negoci, de producte i de procés), la col·laboració, la sensibilització i la presa de consciència.

Davant, doncs, la necessitat de transformació del model productiu i de consum actual, que és insostenible, és important formar-se en economia circular i, sobretot, en com aquest tipus d’economia pot donar lloc a models de negoci sostenibles que fomentin, alhora, l’assoliment del desenvolupament sostenible i d’un sistema econòmic circular.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: August Corrons
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

 

En aquest curs es fa una introducció de què és l’economia circular i de com aquest tipus d’economia pot donar lloc a models de negoci més sostenibles.

Objectius

 

 • Conèixer les conseqüències de l’economia lineal en els àmbits econòmic, social i mediambiental.
 • Endinsar-se en el coneixement de l’economia circular, tant des del punt de vista de les persones com de les organitzacions.
 • Analitzar les diferents estratègies i plans d’acció en l’àmbit de l’economia circular, tant a escala nacional com internacional.
 • Conèixer experiències d’economia circular en les organitzacions, tot aprenent-ne per mitjà de casos d’èxit.

Competències

 

 • Capacitat per entendre l’impacte de l’economia lineal i les conseqüències en l’esdevenir de les generacions futures.
 • Capacitat per entendre l’abast de l’economia circular a l’hora de fomentar models de negoci més sostenibles.
 • Capacitat per adoptar i promoure valors, actituds i comportaments que fomentin la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible.

Metodologia

 

 • Metodologia en línia de qualitat seguint el model educatiu de la UOC, que garanteix el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants, acompanyament durant el curs mitjançant el retorn (feedback) personalitzat, fòrums de discussió i avaluació contínua.
 • Model dinàmic i flexible, centrat en l’estudiant, que permet conciliar la vida professional, la personal i l’acadèmica.
 • Campus Virtual propi de la UOC.
 • Aprenentatge col·laboratiu orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixements i obert a l’experiència professional dels estudiants.
 • Acompanyament de l’estudiant en tot moment.
 • Recursos d’aprenentatge en un format integrat i innovador, que permeten desenvolupar les activitats d’aprenentatge i l’avaluació corresponent. Es faciliten recursos oberts que permeten endinsar-se en el coneixement de la matèria que es cursa: lectures, vídeos, presentacions i casos d’èxit.
 • Videoconferències síncrones per donar indicacions i resoldre dubtes, i alhora compartir experiències i generar debat.
 • Enfocament pràctic i professionalitzador.
 • Avaluació contínua i formativa, orientada a l’activitat d’aprenentatge, sense necessitat d’exàmens finals.
 • Retorn formatiu i personalitzat, que retroalimenta i millora el procés d’aprenentatge.
 • Professorat amb una gran formació professional.

Contingut

 

 1. Les conseqüències de l’economia lineal
 2. Les característiques i les oportunitats de l’economia circular
 3. Les estratègies i els plans d’acció en l’àmbit de l’economia circular
 4. Les organitzacions i l’economia circular: casos d’èxit

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per empresa en el desplegable corresponent.

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?