Seminaris Drons i Dret

Aquest seminari s’adreça a introduir l’estudiant en el món del dron des d’un punt de vista jurídic i pràctic.

Els estudiants adquireixen les nocions jurídiques més importants per tal que siguin conscients de la necessitat de disposar d’un marc jurídic segur que permeti el desenvolupament de les activitats de vol, respectant també altres drets existents.

D’altra banda, es recalca la importància pràctica respecte al potencial del dron i les diferents aplicacions que es poden derivar del seu ús, tant en benefici de l’interès general, com en benefici dels interessos de particulars o empreses.

El marc tecnològic s’inclou en aquest curs per a orientar l’estudiant en la configuració i el disseny dels vehicles aeris no tripulats. També es tracta de les característiques tècniques i del futur d’aquests aparells.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Dra. Ana Maria Delgado
Preu del curs

205€

Objectius

 1. Adquirir un coneixement jurídic del dron i de la seva dimensió juridicosocial en el marc de la nova societat del segle XXI.
 2. Identificar les característiques tecnològiques del dron i els principis tècnics bàsics.
 3. Conèixer les sortides professionals i les aplicacions pràctiques i comercials de l’ús dels drons.
 4. Resoldre els problemes jurídics derivats de l’ús dels drons.
 5. Ser conscients dels valors mediambientals associats a l’ús dels drons.

Competències

 1. Cerca d’informació, documentació i fonts de referència per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 2. Aprenentatge autònom i permanent per a una reacció i una adaptació correctes davant de la realitat canviant i complexa.
 3. Anàlisi crítica de l’ordenament i de la seva aplicació.

Metodologia

 • Lectura dels continguts del material de referència i dels recursos que es publiquen a l’aula, i realització d’exercicis i de casos pràctics que ajudin a integrar el coneixement.
 • Participació en els espais de comunicació: fòrum i debat.
 • Material elaborat per a cadascun dels apartats en format textual, incloent-hi taules, gràfics, imatges, etc., en format PDF. El material es planteja de caràcter divulgatiu, atès que el curs és introductori, fent esment dels aspectes que tenen més incidència en el tema. També es poden fer servir alguns vídeos sobre les diverses matèries.

Contingut

 1. Drons: introducció, concepte i característiques bàsiques.
 2. Marc legal dels drons.
 3. Aspectes tecnològics (dimensions, programari, funcionalitats, usos).
 4. Drons, teledetecció (remote sensing) i espai exterior.
 5. Drons, medi ambient i canvi climàtic.
 6. Drons i protecció d’espècies.
 7. Sortides professionals: aplicacions comercials, culturals i esportives.
 8. Drons i riscos. Assegurances. Seguretat.
 9. Drons i agricultura, usos urbans.
 10. Drons, privacitat i protecció de dades.
 11. Drons i protecció de drets humans.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?