Seminaris De Monteverdi a Strauss: introducció a l’òpera

El curs pretén proporcionar a l’estudiant un panorama tan extens com sigui possible de l’evolució del gènere operístic des de l’origen fins als nostres dies. S’intenta posar a l’abast de l’alumne les eines per a tenir una percepció i una comprensió més profundes de l’òpera com a espectacle social i dins del seu context històric i cultural.

L’òpera, des del seu naixement, ha ocupat un lloc preeminent en la historiografia musical, pel fet que es tracta d’un gènere aglutinador en el qual s’uneixen música, poesia, escenografia, dramatúrgia i ball. També es pren en consideració l’estudi evolutiu de la música.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
26 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
user icon
Professorat: Anna Cazurra Basté
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Objectius

  • Obtenir una visió panoràmica de la història de l’òpera.
  • Contextualitzar l’òpera en l’entorn social i cultural al llarg la història.
  • Aprendre a identificar per mitjà de l’audició les característiques que ens permeten situar una obra en el context històric i estilístic a què pertany.

Competències

  • Conèixer l’origen de la historiografia de l’òpera i els diversos plantejaments i enfocaments.
  • Entendre les circumstàncies del naixement del gènere operístic com a fenomen social al segle XVII.
  • Tenir un coneixement sòlid sobre els antecedents de l’òpera i les seves etapes des del segle XVII fins als nostres dies.
  • Saber reconèixer l’aportació dels compositors més representatius de cadascuna de les etapes de la història de l’òpera i de les característiques estilístiques de la seva obra.

Metodologia

El curs es desenvolupa mitjançant un seguit d’activitats orientades a l’estudi dels materials didàctics de l’assignatura, i també mitjançant el material complementari en forma de lectures sobre temes específics i audicions seleccionades per a il·lustrar els conceptes que inclou el temari.

Contingut

1. L’origen del gènere operístic

2. Claudio Monteverdi. Consolidació de l’opera seria

3. L’escola napolitana. El triomf de l’opera buffa

4. La música escènica a França en el Barroc

5. L’òpera a Anglaterra durant el Barroc

6. La producció dramaticomusical a la península Ibèrica

7. El gènere operístic durant la segona meitat del segle XVIII

8. La producció operística de Mozart

10. L’òpera romàntica italiana

11. Els compositors italians posteriors

12. L’òpera romàntica a França

13. El gènere operístic a Alemanya

14. La producció musical escènica a l’època dels nacionalismes a la resta d’Europa

15. L’òpera al continent americà

16. L’òpera del segle XX fins al 1945

17. Les aportacions al gènere operístic durant la segona meitat del segle XX

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?