Seminaris Conflicte i esport: aprèn a resoldre conflictes de la pràctica esportiva

El món de l’esport ocupa moltes persones. Tal com passa en qualsevol activitat econòmica i social, no està exempt de conflictes.

En l’esport hi ha els conflictes que generalment ja trobem en la societat, però a més també hi ha els que li són propis a causa de la formació i la competició i de la gestió d’aquestes dues activitats per les organitzacions esportives i les institucions privades i públiques encarregades de promoure’l i regular-lo.

L’assistència a aquest curs computa als efectes d’acreditar les hores biennals de formació contínua en mediació per part del Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Xavier Pastor
Preu del curs

205€

Presentació

El seminari té com a propòsit la millora del coneixement i les habilitats dels professionals de la pràctica esportiva i de la gestió de les organitzacions que treballen en aquest sector. Aquesta millora es vol aconseguir aportant-los mètodes, tècniques i eines per afrontar, prevenir i gestionar de manera satisfactòria els conflictes que es poden produir i es produeixen dins de les organitzacions, a nivells diferents, en l’activitat diària professional, en la gestió de les persones i dels equips, i també en la gestió de la comunicació amb altres actors implicats, afectats o interessats en la resolució dels conflictes. 

La resolució de conflictes implica, d’entrada, una millora dels aspectes vinculats amb les relacions i la comunicació, ja que aquesta qüestió és la primera que cal atendre per fer una gestió positiva del conflicte. I en segon lloc, també implica un bon coneixement de les emocions que es produeixen en situacions de conflicte i de les emocions que cal treballar per reconduir-les; dinàmiques de gestió i conducció d’equips i de persones, ja que sovint els conflictes afecten, com a activitats col·lectives, un conjunt de persones o professionals, i fins i tot, en tractar-se d’una activitat pública, de vegades requereixen que s’estableixi una relació amb els mitjans de comunicació; un bon coneixement de la normativa actual de l’esport per garantir que els acords compleixen el dret esportiu; i, en darrer lloc, el coneixement dels conflictes més habituals i de les vies, els processos i els procediments adequats i provats per resoldre’ls en la pràctica.

La introducció i la incorporació d’aquests mètodes i tècniques en la gestió de conflictes en les organitzacions esportives comporta una innovació interna i una d’externa. La innovació interna té lloc entre els professionals i els equips de persones que impulsen el club, l’empresa o la institució, i en la manera d’afrontar els problemes complexos i conflictius i donar-hi una resposta. I la innovació externa té lloc en el tracte i la relació amb el públic, és a dir, amb els clients i els usuaris, amb els quals molt sovint es produeixen situacions de tensió i de conflicte, fruit de la competició o de la gestió del servei. Les persones encarregades de desenvolupar aquests processos i de l’aplicació d’aquests mètodes i tècniques habitualment tenen la necessitat d’assumir un rol de lideratge.

Objectius

 

 • Conèixer les teories principals sobre el conflicte, com a fonament essencial per a la comprensió dels processos conflictuals.
 • Comprendre què s’entén per resolució de conflictes, la terminologia i el vocabulari, i els criteris bàsics d’actuació, les tècniques i els mètodes propis.
 • Treballar les capacitats i habilitats personals en la solució de conflictes senzills o de baixa intensitat.
 • Conèixer les condicions bàsiques per aplicar els processos de resolució de conflictes i saber-ne utilitzar els mètodes i les tècniques en la gestió de la pràctica esportiva.

Competències

 

 • Capacitat d’integrar les teories sobre el conflicte per entendre de manera bàsica i general com i de quina manera es generen els conflictes i com es poden gestionar, transformar i resoldre.
 • Capacitat per integrar i aplicar la terminologia, els criteris d’actuació i les tècniques i els mètodes propis de la conflictologia i la resolució de conflictes. 
 • Adquisició o millora de les capacitats i habilitats personals en la resolució de conflictes senzills o de baixa intensitat.
 • Adquisició de les capacitats d’anàlisi i de planificació per a la resolució de conflictes, tant des de la prevenció com des de la transformació del conflicte, i concretament en l’esport.

Metodologia

Contingut

 

 1. El conflicte, característiques i causes
 2. La resolució de conflictes: anàlisi i estratègies, mètodes i tècniques, dret i institucions esportives
 3. La gestió dels conflictes esportius: competició, arbitratge, mediació, gestió de la diversitat i de la convivència, aficions, familiars d’esportistes i clubs

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?