Seminaris Coneix el llatí

Seminari introductori a l’essencial de la llengua llatina, als seus aspectes gramaticals i lèxics més bàsics. Una aproximació al llatí mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció i de comparació de mots i frases entre llengües.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Ramon Torné Teixidó
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

Aquest curs es dirigeix a tothom que vulgui iniciar-se en les particularitats més elementals del llatí i a persones que necessitin refrescar aquests conceptes bàsics per requeriments acadèmics. Igualment, el seminari està dissenyat per a consolidar aspectes de la gramàtica (tant morfosintàctics com lèxics) a través d’activitats pràctiques de lectura i traducció, de manera que resulti profitós a alumnes que ja hagin realitzat algun curs de llengua llatina.

Es tracta d’un curs breu que vol iniciar en el coneixement de les particularitats més essencials de la llengua llatina, dels seus aspectes gramaticals i del lèxic més bàsic, mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció, de comparació de mots i frases entre llengües… S’adreça a persones que desconeguin aquestes qüestions —o que faci molt de temps que les han oblidades— i que vulguin (o necessitin) refrescar-les de cara a iniciar estudis reglats en què són requerides.

Objectius

  • Facilitar el coneixement (o la seva represa) de les particularitats gramaticals més essencials del llatí (en especial, la declinació i la conjugació)
  • Posar en evidència les relacions entre el llatí i el català (i les altres llengües romàniques), sobretot pel que fa al lèxic i a determinats aspectes de morfologia i sintaxi
  • Adquirir nocions bàsiques de metodologia lingüística
  • Iniciar-se en la traducció de frases breus o, segons el cas, de dificultat mitjana bo i adquirint pràctica i agilitat en lús del diccionari bilingüe

Competències

  • Conèixer i saber usar els elements bàsics (i també altres de més específics) de la gramàtica llatina
  • Conèixer i saber usar un vocabulari bàsic
  • Conèixer i saber usar una metodologia per a l’anàlisi de frases breus o textos breus
  • Conèixer i saber valorar la vinculació del català amb el llatí

Metodologia

L’estudiant disposarà en pdf d’un material didàctic adequat (Iniciació a la llengua llatina) i unes activitats dissenyades d’acord amb els objectius descrits i el temps disponible. Es farà servir el fòrum per a resoldre i comentar col·lectivament les activitats. Així mateix, el consultor facilitarà tot un seguit d’enllaços, documents i altres recursos per a l’ampliació o consolidació dels coneixements.

La participació individual en el fòrum i un exercici final permetran la superació del curs.

Contingut

1. El llatí. La seva flexió i la pronunciació

2. Primera i segona declinacions. Adjectius de primera classe

3. Tercera declinació. Adjectius de segona classe

4. Quarta i cinquena declinacions. Pronoms (personal, reflexiu, possessiu, demostratiu*, relatiu*, interrogatiu*)

5. El verb llatí: temes de present i perfet (veu activa). El verb `sum’ i el seu ús. La veu passiva*

6.* Formes nominals del verb i les seves construccions sintàctiques pròpies

7. La sintaxi dels casos: valors i usos. Anàlisi i traducció&nbsp,

*S’assenyalen amb un asterisc aquells que només s’exigiran als alumnes de nivell més avançat de llatí

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per a assolir els objectius acadèmics d’aquest curs. En el cas que es matriculin alumnes amb coneixements o cursos previs de llengua llatina, aquests rebran atenció individualitzada.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per empresa en el desplegable corresponent.

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?