Seminaris Coneix el llatí

Seminari introductori a l’essencial de la llengua llatina, als seus aspectes gramaticals i lèxics més bàsics. Una aproximació al llatí mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció i de comparació de mots i frases entre llengües.

Aquest curs es dirigeix a tothom que vulgui iniciar-se en les particularitats més elementals del llatí i a persones que necessitin refrescar aquests conceptes bàsics per requeriments acadèmics. Igualment, el seminari està dissenyat per a consolidar aspectes de la gramàtica (tant morfosintàctics com lèxics) a través d’activitats pràctiques de lectura i traducció, de manera que resulti profitós a alumnes que ja hagin realitzat algun curs de llengua llatina.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Ramon Torné Teixidó
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Objectius

  • Facilitar el coneixement (o la seva represa) de les particularitats gramaticals més essencials del llatí (en especial, la declinació i la conjugació)
  • Posar en evidència les relacions entre el llatí i el català (i les altres llengües romàniques), sobretot pel que fa al lèxic i a determinats aspectes de morfologia i sintaxi
  • Adquirir nocions bàsiques de metodologia lingüística
  • Iniciar-se en la traducció de frases breus o, segons el cas, de dificultat mitjana bo i adquirint pràctica i agilitat en lús del diccionari bilingüe

Competències

  • Conèixer i saber usar els elements bàsics (i també altres de més específics) de la gramàtica llatina
  • Conèixer i saber usar un vocabulari bàsic
  • Conèixer i saber usar una metodologia per a l’anàlisi de frases breus o textos breus
  • Conèixer i saber valorar la vinculació del català amb el llatí

Metodologia

L’estudiant disposarà en pdf d’un material didàctic adequat (Iniciació a la llengua llatina) i unes activitats dissenyades d’acord amb els objectius descrits i el temps disponible. Es farà servir el fòrum per a resoldre i comentar col·lectivament les activitats. Així mateix, el consultor facilitarà tot un seguit d’enllaços, documents i altres recursos per a l’ampliació o consolidació dels coneixements.

La participació individual en el fòrum i un exercici final permetran la superació del curs.

Contingut

1. El llatí. La seva flexió i la pronunciació

2. Primera i segona declinacions. Adjectius de primera classe

3. Tercera declinació. Adjectius de segona classe

4. Quarta i cinquena declinacions. Pronoms (personal, reflexiu, possessiu, demostratiu*, relatiu*, interrogatiu*)

5. El verb llatí: temes de present i perfet (veu activa). El verb `sum’ i el seu ús. La veu passiva*

6.* Formes nominals del verb i les seves construccions sintàctiques pròpies

7. La sintaxi dels casos: valors i usos. Anàlisi i traducció&nbsp,

*S’assenyalen amb un asterisc aquells que només s’exigiran als alumnes de nivell més avançat de llatí

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per a assolir els objectius acadèmics d’aquest curs. En el cas que es matriculin alumnes amb coneixements o cursos previs de llengua llatina, aquests rebran atenció individualitzada.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?