Seminaris Coaching II

El curs Coaching II aprofundeix en els temes essencials per a poder fer una bona sessió de coaching i també per a poder aplicar-les en el dia a dia de cada participant. A part de facilitar més eines per a la pràctica del coaching aprofundim en el propi coneixement, fent èmfasis en aquest seminari en la relació amb els demés.

Aprendrem a relacionar-nos i comunicar-nos d’una forma diferent amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn, parlarem dels objectius i què ens impedeix aconseguir-los, quins son els nostres talents i què aportem a les persones que ens envolten.

La metodologia del curs es fonamenta en la participació i escolta activa i en l’experimentació de les noves habilitats per part dels participants, que permetin un procés permanent de revisió, remodelació i reformulació de les seves necessitats i capacitats.

El curs forma part d’un projecte d’innovació, en què es desenvoluparà una metodologia específica per a la potenciació de la capacitació professional en l’àmbit del coaching mitjançant l’aplicació de recursos tecnològics innovadors.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament
user icon
Professorat: Núria Renom Bernaus i Maria Mañé Basagaña

Preu del curs

198€

Objectius

 • Millorar l’escolta, les preguntes i l’acompanyament als demés
 • Aprendre com comunicar-nos millor amb nosaltres mateixos i amb altres
 • Saber com pensem i quines formes de processar la informació existeixen
 • Aprendre com conenctar amb els demés
 • Conèixer quins són els nostres talents i el nostre propòsit
 • Aprendre a formar bons objectius i a aconseguir les nostres metes tant a nivell personal com professional

Competències

 • Desenvolupar les habilitats personals
 • Desenvolupar les habilitats interpersonals
 • La comunicació amb nosaltres mateixos i amb els demés
 • Superar obstacles i aconseguir els objectius
 • Aprendre a conèixe’ns millor a nosaltres mateixos
 • Poder acompanyar a altres persones en els seus processos de desenvolupament

Metodologia

El curs té un enfocament eminentment pràctic. L’objectiu és que el participant desenvolupi habilitats de comunicació, d’acompanyament i habilitats personals, ampliï la capacitat de conèixer-se a ell mateix i relacionar-se amb els demés.

En aquest sentit, els/les participants disposen de material didàctic específic, de materials de consulta i orientacions tècniques; així com d’enregistraments en vídeo i so de les pròpies consultores aplicant la tècnica del role playing.

Seguint aquesta mateixa tècnica, els participants simularan situacions que es presenten a la vida real a través d’aplicacions TIC que permetin la sincronia. En aquest sentit, s’utilitzarà l’skype i el programa d’enregistrament d’aquesta eina. Les instruccions per al seu ús estaran disponibles a l’aula.

Es requereix disposar de micròfon i altaveus, en cas que l’equip informàtic que s’emprarà no els tingui integrats.

Contingut

 • Conceptes de coaching
 • Creences limitadores: el boicotejador
 • Modalitats d’aprenentatge visual, auditiu i kinestèsic
 • Talents i propòsit de vida

 

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per a assolir els objectius acadèmics d’aquest curs, però convindria que l’estudiant es familiaritzés abans de l’inici del curs amb eines tipus: Skype, Powergramo o similar per gravacions, etc.
Es recomana haver cursat el curs Introducció al coaching.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats