Seminaris Atenció al dol

L’alta prevalença del dol, complicat per una negligència en el diagnòstic i tractament en aquest camp, és un indicador de patiment innecessari i improductiu en l’àmbit social. Aquest patiment causa moltíssima simptomatologia desreguladora que és, tot sovint, abordada amb un tractament mèdic o una teràpia psicològica orientada al símptoma, cosa que cronifica i aguditza els processos de dolor.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Dra. Belén Jiménez Alonso
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

La formació acurada i rigorosa en el camp del dol, a més de ser una actuació comunitària de primer ordre, és necessària per a una intervenció terapèutica eficaç.

Aquest curs té com a objectiu dotar l’alumnat de coneixements i habilitats perquè puguin tenir recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que experimenten pèrdues importants. Per assolir aquesta meta, es reflexiona sobre el procés de dol, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió i contextualitzant les reaccions davant la pèrdua dins la nostra societat.

Concretament, es treballen la noció de dol (normal i complicat) i les classes de dol que hi ha (dol desautoritzat, dol anticipat, etc.). També es presenten les teories contemporànies sobre el procés de dol (des de la teoria clàssica d’E. Kübler-Ross fins a teories més recents, com ara la d’R. Neimeyer i la construcció de significats), s’analitzen els tipus de reaccions o afrontaments de les persones que estan en dol i s’ofereixen claus per ajudar a acompanyar-les i estar atents a les seves necessitats. Es posa atenció en el procés de dol infantil, assenyalant-ne les diferències amb el dol d’un adult i també treballant-ne els mites.

Objectius

Objectiu general del seminari:

 • Dotar l’alumnat de coneixements i habilitats per tal que pugui disposar de recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que pateixen pèrdues importants.

 

Objectius específics:

 • Aprendre a mirar el dolor des de les nostres necessitats reals com a éssers humans.
 • Reflexionar i sentir l’impacte emocional que pot ocasionar des d’una pedagogia del dolor basada en mites i falses creences.
 • Aprendre a veure el dol i a relacionar-se amb el dolor de les persones dolgudes en contextos inestables.
 • Dotar l’alumnat d’una visió rigorosa i científica entorn del dolor humà.
 • Proporcionar a l’alumnat coneixements i habilitats per crear un espai segur d’acompanyament.
 • Reflexionar sobre les característiques específiques del dol durant la pandèmia per COVID-19.

Competències

 • Saber què és el dol, el procés i la simptomatologia associada, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió.
 • Reflexionar sobre les concepcions pròpies de què és i com “s’ha de” desenvolupar el dol, per ser conscient així dels mites i les creences falses que hi ha i de com aquests elements poden condicionar la relació d’acompanyament d’una persona que està en dol.
 • Aprendre a identificar els diferents tipus d’afrontament de les persones en dol.
 • Conèixer les necessitats relacionals de les persones que estan en dol i gestionar els principis bàsics de psicoeducació adreçats a acompanyar-les.
 • Saber les diferències i similituds entre el procés de dol d’un adult i d’un infant.

Metodologia

Contingut

 1. Viure també fa mal
  L’objectiu d’aquest apartat és comprendre què és el procés de dol i la simptomatologia que les persones poden presentar. A més, s’oferiran les claus perquè l’alumnat estigui capacitat per reconèixer l’existència de diferents classes de pèrdues.
 2. El paper de la cultura occidental en el dolor humà
  En aquest apartat es vol ajudar l’alumnat a ser capaç d’identificar diferents idees preconcebudes sobre què és el dol i sobre l’impacte emocional que aquestes idees poden tenir en la persona en dol.
 3. El dol durant la pandèmia de la COVID-19
  En aquest punt es mostraran els aspectes clau per entendre més bé què és el dol en una situació de pandèmia com la viscuda per la COVID-19.
 4. El dol com a procés divers i plural en la seva forma i les seves manifestacions
  La finalitat d’aquest apartat és ajudar l’alumnat a estar avesat a l’hora d’identificar i classificar les diferents respostes possibles davant el dolor d’una persona en dol: reconèixer algunes de les respostes principals, classificar-les per la simptomatologia i, amb això, aprendre a establir més bé una resposta d’acompanyament.
 5. L’acompanyament del dolor
  S’oferiran claus perquè l’alumnat reflexioni sobre la relació terapèutica i sigui capaç de desenvolupar respostes sintòniques a les necessitats relacionals de la persona en dol.
 6. Aproximació al dol infantil
  Es farà menció del procés de dol que viuen els infants i es comentaran les millors aproximacions per acompanyar-los, adaptant-nos al seu nivell de desenvolupament i comprensió dels fets.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per empresa en el desplegable corresponent.

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?