Seminaris Assessorament fiscal en la dissolució de les parelles

Davant la complexa decisió de posar fi a una parella (sigui un matrimoni o una parella de fet), apareix la necessitat de determinar nombrosos aspectes que tenen una repercussió directa en l’aspecte fiscal, siguin d’índole patrimonial o de caràcter familiar. L’objectiu d’aquesta formació és determinar les possibles conseqüències que se’n poden derivar amb una finalitat triple: donar a conèixer les diferents opcions i possibilitats que hi ha per poder escollir, en cada cas, la que sigui més beneficiosa fiscalment (detallant les condicions i els requisits que cal tenir en compte per obtenir els màxims avantatges fiscals d’acord amb el posicionament actual de l’Administració i els tribunals); aclarir el compliment correcte de les obligacions tributàries que se’n puguin derivar; i aportar possibles propostes de pacte per facilitar l’acord més equitatiu davant les situacions que, necessàriament, seran injustes per a una de les parts.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
50 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (2 crèdits)
user icon
Professorat: Irene Rovira
Preu del curs

205€

Presentació

Aquesta formació vol oferir una anàlisi fiscal de les principals conseqüències tributàries que hi pot haver davant la complexa decisió de posar fi a una parella, sigui un matrimoni o una parella de fet.

En concret, com a primera gran qüestió, s’analitza el tractament fiscal de les principals opcions que permet l’ordenament jurídic si es decideix posar fi a la copropietat dels béns de la parella, sigui perquè formen part del règim econòmic matrimonial (com passa amb la societat de guanys, que s’ha de dissoldre i liquidar) o perquè s’han adquirit de manera conjunta. 

D’altra banda, com a segona gran qüestió, s’examina l’impacte fiscal del conjunt d’aspectes d’índole familiar que s’han de concretar (la guarda i custòdia dels fills, les pensions d’aliments, les pensions compensatòries, etc.), els quals no solament afecten els mateixos membres de la parella, sinó també els possibles fills i, fins i tot, les futures noves famílies que es puguin constituir. A més, és important tenir present que les conseqüències tributàries d’aquests aspectes no tan sols són fonamentals en el moment de la dissolució de la parella, sinó també posteriorment, ja que res impedeix sol·licitar la modificació de les mesures decretades o acordades si es pot aconseguir una situació fiscal millor. 

En tots dos casos, s’ofereix una anàlisi des del punt de vista tributari que permeti, en cada cas, escollir l’opció més avantatjosa, detallant el compliment correcte de les obligacions tributàries que hi pugui haver i apuntant totes les possibilitats, les condicions i els requisits que cal tenir en compte, d’acord amb el posicionament actual tant de l’Administració com dels tribunals, per obtenir els màxims beneficis fiscals.

Tanmateix, a més de concretar totes les qüestions que cal considerar, també s’han de posar de manifest els aspectes que, en alguns casos determinats, inevitablement seran injustos per a alguna de les parts, procurant aportar propostes de pacte per tal d’aconseguir la màxima equitat possible i facilitar, tant com sigui possible, l’assumpció de l’acord mutu.

Objectius

 

  • Fer l’assessorament fiscal en la dissolució de les parelles (siguin matrimonis o parelles de fet).

Competències

 

No calen coneixements o competències previs en la matèria.

Metodologia

Contingut

L’estructura consisteix en dos grans blocs d’1 crèdit cadascun:

 

  1. La tributació de l’extinció de la copropietat

1.1. L’extinció de la copropietat

1.2. El gravamen de transmissions patrimonials oneroses (TPO)

1.3. L’impost de successions i donacions (ISD)

1.4. El gravamen d’actes jurídics documentats (AJD)

1.5. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

1.6. L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

1.7. La tributació de l’extinció de la copropietat mitjançant la venda dels béns a un tercer i repartint el preu d’acord amb les quotes de titularitat

1.8. La tributació de l’extinció parcial de la copropietat

 

  1. L’impacte de les dissolucions de parella en la tributació familiar

2.1. El mínim personal i familiar

2.2. La tributació de les pensions d’aliments o compensatòries 

2.3. La deducció per maternitat i el seu increment

2.4. La deducció per famílies nombroses, determinades famílies monoparentals i persones amb discapacitat a càrrec

2.5. La tributació conjunta de la nova unitat familiar

2.6. Altres consideracions fiscals

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?