Seminaris Aspectes ètics i jurídics del big data

En aquest curs es fa una introducció a les dades massives o big data i a la intel·ligència artificial, des d’una perspectiva multidisciplinària.

Les implicacions d’aquest fenomen no són només jurídiques, sinó que cal introduir debats ètics, polítics i econòmics entorn de les conseqüències de l’ús que es fa d’aquestes dades, tant des d’una anàlisi dels interessos privats, com des d’una aproximació a les polítiques públiques i a les resolucions administratives vinculades a aquest nou fenomen.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
14 Juny
info iconPreu:
205€
Titulació: Certificat de formació continuada de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes (1 crèdit)
user icon
Professorat: Ana María Delgado García / Xavi Dorado
Preu del curs

205€

Matrícula tancada

Presentació

La irrupció de les dades massives des de la implementació del web 2.0, en el qual els usuaris interactuen contínuament amb dispositius que generen registres de comportament i interacció, significa un canvi de paradigma en el tractament de la informació.

En aquest sentit, el curs té com a objectiu introduir l’estudiant en la reflexió de l’impacte que té el fenomen de les dades massives en diversos àmbits de la vida pública i privada, fent servir conceptes de diferents disciplines acadèmiques (dret, ètica, política i economia).

Objectius

 • Conèixer la font de les dades massives o big data.
 • Desenvolupar una visió crítica, des de diferents teories ètiques, dels possibles usos de les bases de dades per institucions públiques i privades.
 • Identificar la influència que poden tenir les dades massives o big data en els processos democràtics.
 • Conèixer els costos i els beneficis vinculats a la gestió de les dades massives o big data.
 • Familiaritzar-se amb el concepte de licitud del tractament i altres implicacions jurídiques de les dades massives o big data en les administracions públiques.
 • Estudiar les principals aplicacions pràctiques de les dades massives o big data i la intel·ligència artificial en el sector públic.

Competències

 • Anàlisi del règim jurídic aplicable a les bases de dades i la intel·ligència artificial.
 • Crítica ètica i política dels usos públics i privats de les bases de dades massives o big data
 • Detecció i anàlisi crítica de les aplicacions pràctiques de les dades

Metodologia

El seminari segueix el model de la UOC, basat en l’avaluació contínua, combinant l’estudi de materials i recursos propis i vinculant-los a activitats per posar en pràctica la teoria en casos concrets, ficticis o reals.

El curs facilita els materials necessaris per poder-ne seguir correctament els continguts. A més, l’estudiant disposa dels recursos electrònics de la UOC per ampliar, de manera complementària i optativa, informació en bases de dades bibliogràfiques i jurídiques.

L’estudiant té a la seva disposició la bústia del consultor per plantejar els dubtes que tingui respecte al material, els conceptes i les activitats que es proposen en el seminari.

Les activitats tenen com a objectiu aplicar els conceptes que s’han analitzat en el curs a casos ficticis o reals, vinculats als aspectes ètics, polítics, econòmics i jurídics que s’estudien en el seminari.

Contingut

 • Breu introducció al concepte de les bases de dades massives o big data, la seva font i el seu origen, i també la diferència que aquest tipus d’emmagatzematge d’informació té respecte a les bases de dades més clàssiques amb sistema relacional.
 • Casos hipotètics o reals d’usos de les dades massives o big data per institucions amb finalitats d’interès privat, fonamentalment societats mercantils.
 • Escenaris en els quals els usos de les bases de dades els fan institucions públiques i, per tant, es presumeix que el fi que es busca és d’interès general.
 • El fenomen de l’ús de les bases de dades massives o big data per estudiar-ne l’impacte en els processos electorals i democràtics. Casos reals.
 • Anàlisi dels costos i els beneficis econòmics del manteniment i l’ús de les bases de dades massives o big data.
 • Aspectes jurídics relacionats amb el fenomen de les dades massives o big data.
 • Aplicació pràctica de les dades massives o big data en el sector públic (dret administratiu i dret financer i tributari).

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?