Seminaris Anàlisi de la informació financera

El curs d’Anàlisi de la informació financera pretén donar a qualsevol professional d’un conjunt de tècniques d’anàlisi i interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició i que li han de servir per avaluar la situació i perspectives de l’empresa, detectar els riscos i punts febles, a més de posar de manifest possibles oportunitats i punts forts.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificado de aprovechamiento de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament
user icon
Professorat: Marta Papasseit Boix

Preu del curs

198€

Objectius

 •  Conèixer el concepte, els objectius bàsics i la metodologia de l’anàlisi d’estats financers.
 •  Saber com funcionen les principals tècniques i eines utilitzades en l’anàlisi.
 •  Aproximar-se a les eines de l’anàlisi patrimonial. Estudi de les principals implicacions de la liquiditat, la solvència i la rendibilitat.
 •  Conèixer les repercussions i interpretacions primordials dels resultats empresarials.

Competències

 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 •  Capacitat per desenvolupar eficientment tasques d’administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d’una empresa o organització.
 •  Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d’empreses i mercats.
 •  Capacitat per a l’orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Metodologia

Metodologia UOC que situa a l’estudiant en el centre del procés d’un aprenentatge actiu. Resolució de problemes a través d’activitats d’aprenentatge i proposta de casos pràctics d’elaboració i gestió de pressupostos. Es disposarà de material didàctic editat amb metodologia de la UOC i de recursos a l’aula segons temàtica.

L’avaluació continuada és materialitzarà en un conjunt d’activitats guiades i comentades pel professorat consultor que permetrà mesurar l’aprenentatge progressiu dels participants i l’assoliment dels objectius del programa. El model d’avaluació continuada que es planteja és obligatori per a la superació del curs.

Contingut

 1. Introducció a l’anàlisi d’estats financers 
  1. Àrees d’anàlisi i metodologia
  2. Tècniques d’anàlisi
  3. Eines d’anàlisi
 2. Anàlisi del patrimoni de l’empresa 
  1. La relació entre liquiditat i exigibilitat, l’equilibri financer del patrimoni empresarial
  2. Estudi de la solvència
  3. Estudi de la liquiditat
  4. El fons de maniobra
 3. Anàlisi de la rendibilitat 
  1. La rendibilitat econòmica i els seus components
  2. La rendibilitat financera i els seus components
 4. Anàlisi d’ingressos i despeses 
  1. Anàlisi percentual d’ingressos i despeses
  2. Indicadors d’ingressos
  3. Indicadors de despeses

Coneixements previs

Introducció a la comptabilitat

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats