Seminaris

100% online

Els seminaris i cursos es presenten organitzats en diferents àmbits d’interès i permeten combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional. Tenen per objectiu adquirir coneixements relacionats amb la cultura i la societat, actualitzar i aprofundir coneixements en àmbits professionals i educatius concrets i establir lligams amb temes d’actualitat. En aquest sentit, ofereixen un complement formatiu pràctic a totes les persones interessades en l’adquisició, l’actualització i l’ampliació de coneixements, i en el desenvolupament de competències professionals mitjançant l’aprenentatge en línia.

Els cursos i seminaris duren 4 setmanes i tenen una càrrega docent de 25 hores, equivalents a 1 ECTS. Excepcionalment, poden tenir una càrrega de 50 hores, és a dir, de 2 ECTS. Són els cursos intensius.

Destaquem

Escull la teva àrea

Sobre UOC X - Xtended Studies

A la UOC sabem que les persones aprenem al llarg de la vida i que aprofitar les oportunitats d’aprenentat ge ens aporta eines per al nostre projecte de vida.

Amb UOC X – Xtended Studies volem continuar acompanyant les persones en el seu creixement professional i personal, més enllà dels estudis universitaris, adaptant-nos a les noves necessitats formatives que apareixen al llarg de la vida. I ho volem fer de manera inclusiva, aprofitant al màxim el potencial que ofereix la xarxa per a aprendre en un entorn flexible, amb el nostre model educatiu online, que és el nostre tret distintiu.

Et convidem a conèixer la diversitat de la nostra oferta formativa i de les nostres metodologies innovadores, amb les quals ens adaptem a totes les necessitats, les disponibilitats de temps i necessitats de creixement professional i personal.