Què vols estudiar?

Els Programes de Desenvolupament Continu de UOC X – Xtended Studies ofereixen la possibilitat d’actualitzar, ampliar i aprofundir les competències professionals més demanades en el món professional. Aquests cursos de formació curta i professionalitzadora permeten capacitar l’estudiant en temes concrets i en poc temps.

Informàtica, multimèdia i telecomunicació Programa de desenvolupament continu
5 programes