Què vols estudiar?

Els cursos professionalitzadors de desenvolupament continu són programes de mitja durada que ofereixen la possibilitat d’actualitzar les competències professionals més demanades al món laboral. Aquests cursos són una eina efectiva per a capacitar l’estudiant en àmbits concrets i de manera flexible.

Cursos professionalitzadors Mig
148 programes