Programes de Desenvolupament Professional Transformació digital de l’empresa

El curs de transformació digital està adreçat a tots els qui volen gestionar i liderar processos de canvi que generen valor i impulsar la transformació digital en les empreses, les organitzacions i les persones.

La digitalització i transformació digital ens ofereix oportunitats de negoci a partir de l’aplicació i l’ús intensiu de la tecnologia, i constitueix un requisit bàsic per a garantir la competitivitat de qualsevol empresa i organització. Integrar la tecnologia en totes les àrees de l’empresa és clau per a augmentar-ne el valor, millorar l’experiència del client i optimitzar l’eficiència dels processos, els productes i els serveis.

La transformació digital en els negocis comporta un canvi en la cultura organitzativa i estableix les bases per a continuar sent competitius i per a innovar a partir del coneixement, tot incorporant millores que aportin valor econòmic i social.

Els Programes de Desenvolupament Professional són formació d’actualització de curta durada per a professionals amb garantia de qualitat universitària.

El programa està alineat als següents ODS – Objectius de Desenvolupament Sostenible (2015-2020): ODS 4 Educació de qualitat promovent una educació online adaptada al context i aprofitant la tecnologia, buscant solucions equitatives i d’accés universal, ODS 8 Treball decent i creixement econòmic contribuint a una economia que aporti més beneficis socials, més resilient i avançant cap a la transformació digital de les empreses i el ODS 9 Indústria, innovació i infraestructura aprofitant les tecnologies emergents per a la digitalització i la innovació.

ODS

clock iconDurada:
6 setmanes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
50 hores
calendar iconInici:
19 Octubre
info iconPreu:
1010€
Titulació: Certificat de formació continuada

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
Titulació
clock iconDurada 6 setmanes
show iconDedicació 50 hores
calendar icon Inici: 19 Octubre
user icon
Equip docent: Ramon González Cambray, Eduard Martin Líneros, Lluís Rodríguez Salgado, Elisabeth Margarit Borràs

Preu del curs

1010€

Presentació

La transformació digital en les organitzacions va més enllà de la incorporació de les tecnologies de la informació a les empreses, atès que permet desenvolupar nous models de negoci en els quals la tecnologia té un paper essencial perquè esdevé una palanca de canvi en la cultura empresarial. Per tant, la digitalització de les empreses ens permet reinventar i repensar la visió i l’estratègia del negoci, com també la cultura d’empresa, per a competir de manera òptima en el mercat actual aprofitant les oportunitats digitals que ens aporta l’ús eficient de la tecnologia a totes les àrees de l’empresa.

Actualment, la majoria de les empreses encara no disposen d’una estratègia clara de digitalització i transformació digital com a part principal del seu model de negoci, la qual cosa resulta necessària i imprescindible en el context actual de globalització, competitivitat i ús intensiu de les tecnologies.

Per tal de dur a terme amb èxit el procés de transformació digital en les empreses, haurem d’implantar canvis constantment per a passar d’un estat inicial a l’estat final que hàgim definit en la nostra estratègia de digitalització de les empreses. Per a fer-ho, és important conèixer i aplicar les fases de la transformació digital, entesa com una proposta de classificació dels passos que segueixen les empreses i les organitzacions a fi d’arribar a l’estat final desitjat.

Cal constatar que, seguint un model de transformació digital en els negocis, tots els aspectes de l’evolució del negoci, incloent-hi la gestió dels resultats esperats d’aquesta transformació, com ara el canvi de funcions i responsabilitats, les operacions o les tasques, tenen un impacte en el model de negoci i un pes més substancial en l’economia digital. Finalment, abordarem com podem implantar la digitalització de les empreses a partir d’un marc de referència d’èxit i ens situarem per a poder prendre decisions de negoci amb dades millors i anàlisis completes i exhaustives.

Per a posar en marxa aquests processos de transformació digital en les organitzacions calen persones i professionals amb iniciativa i capacitat per a liderar el canvi que han d’emprendre les seves organitzacions en un entorn tan complex i canviant com l’actual.

A partir d’aquest curs de transformació digital pràctic i professionalitzador, el participant assolirà els coneixements i les habilitats necessàries per a:

 • Entendre i liderar la transformació digital en les empreses o organitzacions.
 • Crear i aprofitar sinergies entre els processos d’innovació i de transformació digital en els negocis.
 • Detectar i identificar els punts clau per a l’èxit d’una estratègia de transformació digital en les organitzacions.
 • Aplicar la metodologia del pensament de dissenyador (design thinking) al procés de digitalització i transformació digital.
 • Avançar en la digitalització de les empreses i l’optimització dels processos de l’empresa.
 • Comprendre l’experiència de client, dissenyant i elaborant un viatge del client (customer journey) aplicat a un cas real.
 • Aplicar el model Lean Change Canvas per a la gestió del canvi a un cas real.
 • Identificar i implantar les fases de transformació digital en les empreses.
 • Dissenyar i implantar un model de maduresa en una companyia, tenint en compte la cultura i les competències digitals de l’empresa.
 • Planificar i desenvolupar una estratègia de projectes per a la transformació digital en els negocis, a partir de les principals tendències tecnològiques.
 • Implantar un marc de referència adequat i eficient per a la transformació digital en les organitzacions.

 

Equip docent

El perfil de l’equip docent propicia una vessant pràctica i professionalitzadora que permet a l’estudiantat aplicar les competències assolides durant la formació a l’entorn laboral de manera immediata.

Ramon González Cambray
Director dels programes MBA i de l’àrea d’Executive Education de la UOC

Eduard Martin Líneros
Cap de gestió d’informació i director del programa 5G del Mobile World Capital Barcelona

Lluís Rodríguez Salgado
Expert en creació d’empreses i negocis digitals

Elisabeth Margarit Borràs
Directora de consultoria a Fujitsu España

Objectius

 • Analitzar l’estratègia digital de negoci i crear una cultura en competències digitals.
 • Conèixer els punts clau de qualsevol estratègia de transformació digital.
  Desenvolupar una experiència de client per a facilitar-ne la fidelització.
 • Entendre i valorar la importància de disposar d’una estratègia de transformació digital a les empreses.
  Analitzar la diferència d’enfocament entre els negocis tradicionals i els que ja han nascut amb les noves tecnologies.
 • Gestionar el canvi d’una organització i adaptar-la a la societat del coneixement.
  Conèixer les habilitats d’un líder per a gestionar el canvi.
 • Implantar les fases de transformació digital d’una empresa.
  Aprendre a elaborar un model de maduresa d’una companyia.
  Dissenyar un pla de projectes per a la transformació digital.
 • Conèixer i aplicar les últimes tendències tecnològiques.

Competències

 • Ser capaç d’aportar valor a les organitzacions fent servir les tecnologies de la informació i la comunicació de manera avançada.
 • Planificar i desenvolupar l’estratègia de l’empresa amb l’objectiu de consolidar-ne i millorar-ne els avantatges competitius.
 • Traçar i elaborar l’estratègia per a la transformació digital de l’empresa a partir de les tecnologies i les tendències principals.

Metodologia

 • Metodologia en línia de qualitat seguint el model educatiu de la UOC, que garanteix el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants.
 • Model dinàmic i flexible, centrat en l’estudiant, que permet conciliar la vida professional, la personal i l’acadèmica.
 • Campus Virtual propi de la UOC.
 • Aprenentatge col·laboratiu orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixements i obert a l’experiència professional dels estudiants.
 • Xarxa internacional, que posa en contacte directius i professionals de diversos indrets del món.
 • Acompanyament de l’estudiant en tot moment.
 • Recursos d’aprenentatge en un format integrat i innovador, que permeten desenvolupar les activitats d’aprenentatge i l’avaluació corresponent.
 • Vídeos docents per a reforçar l’aprenentatge d’aspectes clau del programa.
 • Aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) amb el mètode del cas com a element central, emprant supòsits pràctics d’interès i utilitat orientats a la innovació i la transformació digital de les empreses.
 • Plantejament i resolució de reptes alineats i propers a la realitat professional dels participants.
 • Enfocament pràctic i professionalitzador, orientat a l’aplicabilitat immediata de les competències adquirides a l’entorn laboral del participant, a fi de millorar-ne l’ocupabilitat i la promoció professional.
 • Avaluació contínua i formativa, orientada a l’activitat d’aprenentatge, sense necessitat d’exàmens finals.
 • Retorn formatiu i personalitzat, que retroalimenta i millora el procés d’aprenentatge.
 • Professorat amb una gran formació professional com a directius d’empresa amb expertesa contrastada en projectes de transformació digital en diverses empreses i organitzacions.
 • Sessions síncrones de presentació i explicació dels conceptes clau del programa i de resolució de dubtes amb els experts i el professorat.

Contingut

Estratègia digital de negoci

 • Què és la transformació digital?
 • La importància de la transformació digital a l’empresa
 • Què impulsa la transformació digital?
 • Les etapes de la transformació digital
 • Barreres de la transformació digital
 • L’equip directiu i la transformació digital

Innovació i transformació digital

 • La diferència en un món digital: innovació enfront de transformació
 • La innovació disruptiva
 • Pensament de dissenyador (design thinking) en la transformació digital
 • Com podem promoure la innovació i la transformació en el negoci?

Cultura i competències digitals

 • Comprendre l’experiència del client
 • La visió, l’abast i els objectius
 • El gran paper de la cultura en la transformació digital
 • Contingut. Connectar la història de la marca a l’experiència del client
 • Tecnologia i integració d’ecosistemes
 • Pla d’execució
 • Optimització i millora contínua

Gestió del canvi

 • Liderar el canvi
 • Les dues cares del canvi
 • Nous líders, noves generacions
 • Idees per a inspirar la transició a una nova generació de líders en les organitzacions actuals

Les fases de la transformació digital a l’empresa

 • Business as usual
 • Presència i estar actiu
 • Formalització del canvi
 • El canvi és estratègic
 • Concentració en el canvi
 • Innovació i adaptació

Implantació d’un marc per a la transformació digital – Digital Mastermind

 • Comenceu sent petits
 • Penseu en gran
 • Alineeu el negoci i les TI
 • Escaleu ràpidament
 • Com es pot triomfar en la transformació digital?

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Titulació

El seguiment i la superació d’aquest programa porta a l’obtenció d’un certificat de formació continuada de Programa de Desenvolupament Professional de la UOC, equivalent a 2 ECTS (1 crèdit ECTS equival a 25 hores).

Vols més informació?