Programes de Desenvolupament Professional Revenue management per a la gestió hotelera eficaç

El curs de revenue management en línia s’adreça a tots els qui es volen introduir en el món de la gestió d’ingressos o revenue management hoteler. La figura professional que se n’encarrega ha assolit en els darrers anys una gran rellevància en l’àmbit del management hoteler.

El revenue management hoteler ha esdevingut una eina bàsica en el procés de transformació que viuen les àrees de comercialització de les empreses hoteleres. Els processos de gestió d’ingressos dels productes i els serveis constitueixen un requisit bàsic per garantir la competitivitat d’aquestes organitzacions. Identificar els indicadors bàsics per al management hoteler mitjançant l’optimització de les estratègies de preu és clau per augmentar el valor de l’hotel, millorar l’experiència del client i fer eficients els processos, els productes i els serveis.

Els programes de desenvolupament professional són un tipus de formació d’actualització de curta durada per a professionals amb garantia de qualitat universitària.

El programa està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS, 2015-2030) següents: l’ODS 4, d’Educació de qualitat, i per això promou una educació en línia adaptada al context i que aprofita la tecnologia i busca solucions equitatives i d’accés universal; l’ODS 8, de Treball digne i creixement econòmic, i amb aquest objectiu contribueix a una economia que aporti més beneficis socials, que sigui més resilient i que avanci cap a la transformació digital de les empreses; i l’ODS 9, d’Indústria, innovació i infraestructures, i per fer-ho aprofita les tecnologies emergents per a la digitalització i la innovació.

 

ODS

clock iconDurada:
6 setmanes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
50 hores
calendar iconInici:
16 Març
info iconPreu:
1010€
Titulació: Certificat de formació continuada

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
Titulació
clock iconDurada 6 setmanes
show iconDedicació 50 hores
calendar icon Inici: 16 Març
user icon
Equip docent: Joan Miquel Gomis

Preu del curs

1010€

Presentació

El hotel revenue management incorpora un conjunt de tècniques que en l’hostaleria actual s’han convertit en estratègiques per a un management hoteler eficient i competitiu. L’anàlisi de dades esdevé un element central d’aquestes tècniques, que tenen com a objectiu avaluar resultats per a la presa de decisions.

En aquest entorn, la identificació dels indicadors clau d’acompliment o key performance indicators (KPI) i la seva gestió d’ingressos eficient es configuren com dos dels eixos del curs de revenue management. Són els elements que faciliten els valors dels resultats, i fer-ne una avaluació eficient determina l’èxit dels processos de presa de decisions.

El curs de gestió hotelera s’endinsa també en l’anàlisi del perfil del client per tal de segmentar-lo, fet que hauria de facilitar la definició d’estratègies adequades en cada cas. Aquest curs d’administració hotelera es desenvolupa en una plataforma de simulació que utilitzen empreses del sector i que permet treballar i assimilar de manera pràctica tots aquests conceptes i tècniques.

A partir d’aquest curs de revenue management en línia, el participant assolirà els coneixements i les habilitats necessàries per:

 • Entendre i reconèixer el paper del revenue management hoteler i les funcions i les tasques que desenvolupa en un hotel.
 • Reconèixer la rellevància actual del revenue management hotel per a una gestió d’ingressos eficient i la competitiva.
 • Identificar els KPI necessaris per a la presa de decisions a partir de les estratègies de definició de tarifes.
 • Conèixer el funcionament de les operacions i els càlculs bàsics de l’operativa del revenue.
 • Dissenyar estratègies de preus dinàmics i tipus de tarifes a partir de l’anàlisi d’indicadors.
 • Aplicar tècniques de segmentació bàsica de mercats per a un hotel.
 • Establir criteris per a l’anàlisi de la competència a partir de càlculs amb dades que faciliten fer-ne un amidament i una comparació.
 • Planificar propostes de promocions i ofertes en funció dels indicadors disponibles.

Objectius

 • Conèixer el marc conceptual clau per a l’optimització de les vendes als hotels mitjançant el revenue management.
 • Identificar les tècniques més efectives per a l’aplicació del revenue management
 • Analitzar els requisits i les dades bàsiques que requereix el revenue management hoteler per a la presa de decisions.
 • Estudiar les característiques dels preus dinàmics i les tarifes en un hotel.
 • Analitzar la segmentació hotelera.

Competències

 • Capacitat per identificar les tècniques més efectives del revenue management per a una gestió eficient dels hotels.
 • Capacitat per aplicar les estratègies de revenue management de la manera més efectiva a partir de l’anàlisi de la informació.
 • Capacitat per reconèixer la rellevància de les tècniques de revenue management en el context de la gestió hotelera i els seus resultats.

Metodologia

 • Metodologia en línia de qualitat seguint el model educatiu de la UOC, que garanteix el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants.
 • Model dinàmic i flexible, centrat en l’estudiant, que permet conciliar la vida professional, la personal i l’acadèmica.
 • Campus Virtual propi de la UOC combinat amb un simulador empresarial.
 • Aprenentatge col·laboratiu orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixements i obert a l’experiència professional dels estudiants.
 • Acompanyament de l’estudiant en tot moment.
 • Recursos d’aprenentatge en un format integrat i innovador, que permeten desenvolupar les activitats d’aprenentatge i l’avaluació corresponent.
 • Aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) amb el treball en un simulador com a element central, emprant supòsits pràctics d’interès i d’utilitat orientats al revenue management hoteler.
 • Plantejament i resolució de reptes alineats i propers a la realitat professional de l’àmbit hoteler.
 • Enfocament pràctic i professionalitzador, centrat en l’aplicabilitat que facilita l’ús d’un simulador empresarial.
 • Avaluació contínua i formativa, orientada a l’activitat d’aprenentatge, sense necessitat d’exàmens finals.
 • Retorn formatiu i personalitzat, que retroalimenta i millora el procés d’aprenentatge.
 • Professorat amb una gran formació professional.

 

Hi haurà una aula virtual dins del Campus de la UOC, però els estudiants també hauran de treballar dins de la plataforma específica de pràctiques (Cesim Hospitality), a la qual s’accedeix des de l’aula UOC mateixa.

Contingut

 • Principis bàsics del revenue management
 • Tècniques i anàlisi de revenue per detectar oportunitats
 • Indicadors d’èxit
 • Forecasting (definició del preu mitjançant l’anàlisi de la demanda del futur)
 • Pricing (definició del preu òptim)
 • Canals de distribució

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Titulació

El seguiment i la superació d’aquest programa porta a l’obtenció d’un certificat de formació continuada de Programa de Desenvolupament Professional de la UOC, equivalent a 2 ECTS (1 crèdit ECTS equival a 25 hores).

Vols més informació?