Programes de Desenvolupament Professional Narratives sanitàries. Escriure per al pacient

 

Les funcions principals dels professionals de l’àmbit sanitari s’orienten al diagnòstic, la presa de decisions sobre cures i la proposta de tractaments. En aquestes funcions, la relació interpersonal i la capacitat comunicativa del professional sanitari esdevenen dues pedres angulars per aconseguir l’èxit.

Els Programes de Desenvolupament Professional de la UOC són cursos d’entre sis i vuit setmanes adreçats a professionals en actiu que volen seguir creixent en la feina i liderar la seva carrera cap als reptes presents i del futur.

Tot sense renunciar a l’activitat professional i personal gràcies a un disseny acadèmic intensiu de poques setmanes i una alta participació en sessions síncrones de debat que permet compartir l’experiència professional de l’estudiant dels Programes de Desenvolupament Professional amb els companys de l’aula.

Posa’t al dia en el teu camp professional i domina les noves tendències sense haver de cursar una formació d’un any, posant el focus on necessites ara i en els teus pròxims reptes.

clock iconDurada:
8 setmanes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
50 hores
calendar iconInici:
17 Març
info iconPreu:
990€
Titulació: Certificat de formació continuada

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
Titulació
clock iconDurada 8 setmanes
show iconDedicació 50 hores
calendar icon Inici: 17 Març
user icon
Equip docent: Marta Puxan / Ona Domènech

Preu del curs

990€

Presentació

Són molts els actors en el sector de la salut que veuen i reconeixen la manca comunicativa, tant entre professionals com amb el pacient, derivada d’una manca de formació específica dins el currículum acadèmic.

En l’era de la informació, el client se situa en el centre de l’experiència i el sector de la salut necessita fer un pas al capdavant per compensar aquesta manca.

El programa de desenvolupament professional (PDP) Narratives sanitàries. Escriure per al pacient permetrà als professionals sanitaris afrontar els nous reptes professionals i satisfer les necessitats dels clients actuals, alhora que desenvolupen un avantatge competitiu per al centre sanitari.

Objectius

 • Analitzar problemes lingüístics i discursius a partir de models d’informes d’alta o de pautes de tractament que s’han d’esmenar i millorar emprant les eines lingüístiques adequades.
 • Aprendre a reescriure el model proposat a partir de la discussió i el treball comparat amb els companys del curs.
 • Analitzar una pauta de tractament o un informe d’alta propi i detectar els problemes comunicatius que genera.
 • Reescriure, discutir i revisar el text propi a partir dels problemes detectats per millorar-ne l’eficàcia comunicativa.

Competències

Ser capaç d’escriure un document mèdic eficaç, com ara un informe d’alta o una pauta de tractament. Ha de ser un document adaptat al pacient, com a receptor final, i a altres professionals sanitaris, com a receptors intermedis.

Aquest repte s’aconseguirà assolir a partir de treballar un model textual amb problemes, fet que permetrà identificar errors comuns i d’un text mèdic propi, com ara un informe d’alta o una pauta de tractament.

Metodologia

 • Metodologia en línia de qualitat seguint el model educatiu de la UOC, que garanteix el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants.
 • Model dinàmic, flexible i centrat en l’estudiant, que permet conciliar la vida professional, la personal i l’acadèmica.
 • Aprenentatge col·laboratiu orientat a la participació i a la construcció col·lectiva de coneixements i obert a l’experiència professional dels estudiants.
 • Acompanyament de l’estudiant en tot moment.
 • Recursos d’aprenentatge en un format integrat i innovador, que permeten desenvolupar les activitats d’aprenentatge i l’avaluació corresponent.
 • Vídeos docents per reforçar l’aprenentatge d’aspectes clau del programa.
 • Aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) amb el mètode del cas com a element central, emprant supòsits pràctics d’interès i d’utilitat orientats a la innovació i la transformació digital de les empreses.
 • Plantejament i resolució de reptes alineats i pròxims a la realitat professional dels participants.
 • Enfocament pràctic i professionalitzador, orientat a l’aplicabilitat immediata de les competències adquirides en l’entorn laboral del participant.
 • Sessions síncrones de presentació i explicació dels conceptes clau del programa i de resolució de dubtes amb els experts i el professorat.

Contingut

Introducció: Comunicació amb el pacient, un repte per a la nostra societat

Repte 1: Quines són les bases lingüístiques i culturals per a una comunicació escrita efectiva?

  • Tipologies textuals (informe d’alta i pauta de tractament).

Repte 2: Volem comunicar-nos millor amb els nostres pacients: avaluació de textos propis.

  • Fonaments de la comunicació escrita des de la perspectiva lingüística (vocabulari, gramàtica, ús del llenguatge especialitzat, semàntica i estratègies de comunicació escrita: adequació, cohesió i coherència).

Conclusions: Per a una millor comunicació en l’àmbit sanitari: reflexions i reptes de futur.

Tancament (takeaway). Un informe interactiu que inclou tots els conceptes treballats durant el PDP, sempre disponible per resoldre qualsevol dubte.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Titulació

El seguiment i la superació d’aquest programa porta a l’obtenció d’un certificat de formació continuada de Programa de Desenvolupament Professional de la UOC, equivalent a 2 ECTS (1 crèdit ECTS equival a 25 hores).

Vols més informació?