Programes de Desenvolupament Professional Big Data i Analítica de negoci

Actualment, la majoria de les empreses encara no disposen d’una estratègia clara per a convertir-se en empreses orientades a dades i evidències com a part principal del seu model de negoci, la qual cosa resulta necessària i imprescindible en el context actual de globalització, competitivitat i ús intensiu de les dades.

Per a posar en marxa una organització orientada a les dades i evidències, calen persones i professionals amb iniciativa i capacitat per a liderar el canvi que han d’emprendre les seves organitzacions en un entorn tan complex i canviant com l’actual.

Per tant, cal saber el que poden aportar la intel·ligència de negoci, l’analítica de negoci, les dades massives (big data)  i la ciència de dades en el context de l’organització i com transformen tots els aspectes operacionals, tàctics i estratègics.

El futur passa per algoritmes intel·ligents automatitzats que formen part de productes i serveis. Estem preparats per a competir en aquest futur?

clock iconDurada:
6 setmanes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
50 hores
calendar iconInici:
20 Octubre
info iconPreu:
990€
Titulació: Certificat de formació continuada

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
Titulació
clock iconDurada 6 setmanes
show iconDedicació 50 hores
calendar icon Inici: 20 Octubre
user icon
Equip docent: Josep Curto Díaz

Preu del curs

990€

Matrícula tancada

Presentació

La transformació digital es caracteritza per la incorporació de les tecnologies de la informació als processos de negoci. Amb independència del nivell de maduresa de l’organització, les dades i la capacitat d’explotar-les de manera adequada formen part de les competències crítiques actuals i futures.

 

Objectius

Les organitzacions necessiten prendre decisions cada cop més eficients, ràpides i correctes per a poder formar part d’un entorn hipercompetitiu i en canvi constant. Prendre decisions basant-se en l’experiència o la intuïció no és suficient. Cal fonamentar-se en les dades i les evidències. En definitiva, és necessari aprendre una nova manera de competir basada en l’analítica de dades.

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci busca capacitar els professionals en els sistemes d’informació que permeten competir analíticament i té els objectius següents:

 • Conèixer els diferents sistemes d’informació analítics (intel·ligència de negoci, analítica de negoci, dades massives).
 • Entendre els components que formen els sistemes d’informació analítics.
 • Saber les barreres i els beneficis fonamentals dels sistemes d’informació analítics.
 • Identificar casos d’ús per als sistemes d’informació analítics.
 • Conèixer l’estructura dels projectes analítics.
 • Conèixer i aplicar models de maduresa analítics per a determinar els següents passos d’una organització.

En essència, l’objectiu és capacitar tots els professionals per a incloure l’anàlisi del negoci i les dades massives en l’estratègia de negoci i la transformació digital.

Competències

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci busca desenvolupar les competències següents:

 • Ser capaç d’aportar valor a les organitzacions tenint en compte sistemes d’informació analítics.
 • Planificar i desenvolupar l’estratègia de l’empresa amb l’objectiu de consolidar-ne i millorar-ne els avantatges competitius.
 • Traçar i elaborar l’estratègia orientada a dades i evidències.

Metodologia

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci es fonamenta en la metodologia següent:

 • Metodologia en línia de qualitat seguint el model educatiu de la UOC, que garanteix el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants.
 • Model dinàmic i flexible, centrat en l’estudiant, que permet conciliar la vida professional, la personal i l’acadèmica.
 • Campus Virtual propi de la UOC.
 • Aprenentatge col·laboratiu orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixements i obert a l’experiència professional dels estudiants.
 • Xarxa internacional, que posa en contacte directius i professionals de diversos indrets del món.
 • Acompanyament de l’estudiant en tot moment.
 • Recursos d’aprenentatge en un format integrat i innovador, que permeten desenvolupar les activitats d’aprenentatge i l’avaluació corresponent.
 • Vídeos docents per a reforçar l’aprenentatge d’aspectes clau del programa.
 • Aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) amb el mètode del cas com a element central, emprant supòsits pràctics d’interès i utilitat orientats a la innovació i la transformació digital de les empreses.
 • Plantejament i resolució de reptes alineats i propers a la realitat professional dels participants.
 • Enfocament pràctic i professionalitzador, orientat a l’aplicabilitat immediata de les competències adquirides a l’entorn laboral del participant, a fi de millorar-ne l’ocupabilitat i la promoció professional.
 • Avaluació contínua i formativa, orientada a l’activitat d’aprenentatge, sense necessitat d’exàmens finals.
 • Retorn formatiu i personalitzat, que retroalimenta i millora el procés d’aprenentatge.
 • Professorat amb una gran formació professional com a directius d’empresa amb expertesa contrastada en projectes de transformació digital en diverses empreses i organitzacions.
 • Sessions síncrones de presentació i explicació dels conceptes clau del programa i de resolució de dubtes amb els experts i el professorat.

Contingut

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci té l’estructura quinzenal següent:

 • Sistemes d’informació analítics
  • Tipus de sistemes d’informació analítics
  • Components dels sistemes d’informació analítics
 • Beneficis, barreres i casos d’ús
  • Beneficis dels sistemes d’informació analítics
   • Barreres en el desplegament de sistemes d’informació analítics
   • Casos d’ús per als sistemes d’informació analítics
 • Projectes analítics i model de maduresa analítica
  • Fases dels projectes analítics
   • Model de maduresa analítica

 

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Titulació

El seguiment i la superació d’aquest programa porta a l’obtenció d’un certificat de formació continuada de Programa de Desenvolupament Professional de la UOC, equivalent a 2 ECTS (1 crèdit ECTS equival a 25 hores).

Vols més informació?