Programes de Desenvolupament Professional Big Data i Analítica de negoci

Actualment, la majoria de les empreses encara no disposen d’una estratègia d’analítica de negoci clara per a convertir-se en empreses orientades a dades i evidències com a part principal del seu model de negoci, la qual cosa resulta necessària i imprescindible en el context actual de globalització, competitivitat i ús intensiu de les dades.

Per a posar en marxa una organització orientada a la intel·ligència de negoci, calen persones i professionals amb iniciativa i capacitat per a liderar el canvi que han d’emprendre les seves organitzacions en un entorn tan complex i canviant com l’actual.

Per tant, cal saber el que poden aportar la intel·ligència de negoci, l’analítica de negoci, les dades massives (big data) i la ciència de dades en el context de l’organització i com transformen tots els aspectes operacionals, tàctics i estratègics.

El futur passa per algoritmes intel·ligents automatitzats que formen part de productes i serveis. Estem preparats per a competir en aquest futur?

clock iconDurada:
6 setmanes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
50 hores
calendar iconInici:
19 Octubre
info iconPreu:
1010€
Titulació: Certificat de formació continuada

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
Titulació
clock iconDurada 6 setmanes
show iconDedicació 50 hores
calendar icon Inici: 19 Octubre
user icon
Equip docent: Josep Curto Díaz

Preu del curs

1010€

Presentació

La transformació digital es caracteritza per la incorporació de les tecnologies de la informació als processos de negoci. Amb independència del nivell de maduresa de l’organització, les dades i la capacitat d’explotar-les de manera adequada formen part de les competències crítiques actuals i futures.

 

Objectius

Les organitzacions necessiten prendre decisions cada cop més eficients, ràpides i correctes per a poder formar part d’un entorn hipercompetitiu i en canvi constant. Prendre decisions basant-se en l’experiència o la intuïció no és suficient. Cal fonamentar-se en les dades i les evidències. En definitiva, és necessari aprendre una nova manera de competir basada en l’analítica de dades.

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci busca capacitar els professionals en els sistemes d’informació que permeten competir analíticament i té els objectius següents:

 • Conèixer els diferents sistemes d’informació analítics (intel·ligència de negoci, analítica de negoci, dades massives).
 • Entendre els components que formen els sistemes d’informació analítics.
 • Saber les barreres i els beneficis fonamentals dels sistemes d’informació analítics.
 • Identificar casos d’ús per als sistemes d’informació analítics.
 • Conèixer l’estructura dels projectes analítics.
 • Conèixer i aplicar models de maduresa analítics per a determinar els següents passos d’una organització.

En essència, l’objectiu és capacitar tots els professionals per a incloure l’anàlisi del negoci i les dades massives en l’estratègia de negoci i la transformació digital.

Competències

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci busca desenvolupar les competències següents:

 • Ser capaç d’aportar valor a les organitzacions tenint en compte sistemes d’informació analítics.
 • Planificar i desenvolupar l’estratègia de l’empresa amb l’objectiu de consolidar-ne i millorar-ne els avantatges competitius.
 • Traçar i elaborar l’estratègia orientada a dades i evidències.

Metodologia

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci es fonamenta en la metodologia següent:

 • Metodologia en línia de qualitat seguint el model educatiu de la UOC, que garanteix el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants.
 • Model dinàmic i flexible, centrat en l’estudiant, que permet conciliar la vida professional, la personal i l’acadèmica.
 • Campus Virtual propi de la UOC.
 • Aprenentatge col·laboratiu orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixements i obert a l’experiència professional dels estudiants.
 • Xarxa internacional, que posa en contacte directius i professionals de diversos indrets del món.
 • Acompanyament de l’estudiant en tot moment.
 • Recursos d’aprenentatge en un format integrat i innovador, que permeten desenvolupar les activitats d’aprenentatge i l’avaluació corresponent.
 • Vídeos docents per a reforçar l’aprenentatge d’aspectes clau del programa.
 • Aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) amb el mètode del cas com a element central, emprant supòsits pràctics d’interès i utilitat orientats a la innovació i la transformació digital de les empreses.
 • Plantejament i resolució de reptes alineats i propers a la realitat professional dels participants.
 • Enfocament pràctic i professionalitzador, orientat a l’aplicabilitat immediata de les competències adquirides a l’entorn laboral del participant, a fi de millorar-ne l’ocupabilitat i la promoció professional.
 • Avaluació contínua i formativa, orientada a l’activitat d’aprenentatge, sense necessitat d’exàmens finals.
 • Retorn formatiu i personalitzat, que retroalimenta i millora el procés d’aprenentatge.
 • Professorat amb una gran formació professional com a directius d’empresa amb expertesa contrastada en projectes de transformació digital en diverses empreses i organitzacions.
 • Sessions síncrones de presentació i explicació dels conceptes clau del programa i de resolució de dubtes amb els experts i el professorat.

Contingut

El programa de desenvolupament professional Big Data i Analítica de negoci té l’estructura quinzenal següent:

 • Sistemes d’informació analítics
  • Tipus de sistemes d’informació analítics
  • Components dels sistemes d’informació analítics
 • Beneficis, barreres i casos d’ús
  • Beneficis dels sistemes d’informació analítics
   • Barreres en el desplegament de sistemes d’informació analítics
   • Casos d’ús per als sistemes d’informació analítics
 • Projectes analítics i model de maduresa analítica
  • Fases dels projectes analítics
   • Model de maduresa analítica

 

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Titulació

El seguiment i la superació d’aquest programa porta a l’obtenció d’un certificat de formació continuada de Programa de Desenvolupament Professional de la UOC, equivalent a 2 ECTS (1 crèdit ECTS equival a 25 hores).

Vols més informació?