Cursos professionalitzadors Curs de Nòmines i Seguretat Social

Economia i empresa

Les necessitats actuals dels treballadors en les societats occidentals requereixen que, des de les empreses, es gestionin aquestes necessitats i també es garanteixi que la participació de les persones a les organitzacions informi un desenvolupament professional i personal adequat. En el món empresarial actual, són les persones que treballen a les organitzacions que marquen les diferències, amb els seus coneixements, les seves competències, la seva formació, etc. La gestió de les persones contractades implica el càlcul de la llista, l’anàlisi del camp d’aplicació de la Seguretat Social i la protecció de dades de caràcter personal com a forma de protegir als treballadors.

Durada:
2 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Nòmines i Seguretat Social

La gestió de les persones contractades per una organització implica l’ocupació de les persones, el disseny i desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per a optimitzar la rendibilitat del negoci mitjançant l’acompliment dels empleats. Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la nòmina, això és, les aportacions a la Seguretat Social, a l’Agència Tributària i el rendiment net que cal percebre. A més, també cal tenir present l’acció protectora que la Seguretat Social té envers els treballadors.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Nòmines i Seguretat Social 50 h 2 mesos 2 cr.
TOTAL DEL CURS 50 h 2 mesos 2 cr.

 

Programa

 • Nòmines
 • Seguretat Social
 • Protecció de dades de caràcter personal

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Nòmines i Seguretat Social.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil

L’especialització de Nòmines i Seguretat Social capacita a la persona titulada per desenvolupar el procés de càlcul de la relació, estudiant l’estudi de la normativa fiscal i de Seguretat Social i realitzant també una anàlisi del camp d’aplicació de la Seguretat Social, així com dels diferents règims. Per això, tindrà en compte la protecció de dades de caràcter personal com a forma de protegir als treballadors, derivada de l’evolució de les noves tecnologies i la seva aplicació als sistemes d’informació.

 

Competències

 • Definir, aplicar i gestionar la confecció de les nòmines, mitjançant el càlcul de les quotes de cotització a la Seguretat Social i de l’import de retenció de l’IRPF a l’Agència Tributària, i disposar d’habilitats en la cerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent.
 • Identificar, en l’àmbit de les TIC, les eines de gestió de recursos humans i els sistemes telemàtics i informàtics de relació amb les administracions públiques, especialment la Seguretat Social.
 • Organitzar i gestionar la contractació de personal gestionant els aspectes administratius pel que fa a la Seguretat Social.
 • Disposar d’habilitats i coneixement dels aspectes de l’acció protectora de la Seguretat Social.
 • Planificar, organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?