Cursos professionalitzadors

Curs de La Web com a Eina de Màrqueting

Comunicació i màrqueting

En el mon tan competitiu del màrqueting en línia, el web com a eina de màrqueting és una de les estratègies del negoci d’una empresa. El seu disseny i la seva implantació dependran en gran mesura dels objectius que s’hagin establert: punt de venda directe, publicitat, fidelització, lloc social, etc. Per a poder desenvolupar amb èxit un projecte web, se n’han de conèixer no solament els aspectes tècnics, sinó que cal dominar tècniques com la usabilitat, la gestió i redacció eficient de continguts, la realització de tests A/B, o fins i tot és necessari poder dissenyar pla de mitjans socials per a assegurar que el web atrau el nostre públic objectiu (target) i que els usuaris fan les accions que estableixen els objectius empresarials.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en La Web com a Eina de Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

El web com a eina de màrqueting

L’assignatura contextualitza el concepte d’empresa i la comprensió d’internet, com també la seva operativa, per a comprendre el plantejament, el disseny, el desenvolupament i la implantació d’un lloc web com a eina de màrqueting. Analitza la relació entre empresa i internet, amb els protocols i els serveis que donen suport al lloc web, per a començar la conceptualització del disseny centrat en l’usuari, la usabilitat i la persuasió aplicada al lloc web, i posteriorment aprofundir en el procés de planificació, disseny i gestió del lloc web d’acord amb l’objectiu que es persegueix. Posteriorment detalla què són els CMS o gestors de continguts de codi obert i com fan possible la creació i implantació d’un lloc corporatiu o comerç electrònic entre altres possibilitats. Examina tres enfocaments diferents per a construir el web mòbil: disseny web responsiu, publicació dinàmica (dynamic serving) i lloc web mòbil paral·lel. Finalment, introdueix el web semàntic i els llenguatges més avançats en la creació de pàgines web, com HTML5, CSS3 i HTML semàntic, com també l’elaboració d’un pla de mitjans socials.

Calendario

Asignatura Horas lectivas Duración (meses) ECTS
TOTAL DEL CURSO 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
El web com a eina de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa de l’especialització d’El Web com a Eina de Màrqueting

La web com a eina de màrqueting

 1. Context en la direcció i el desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting
 2. UX, interfícies, usabilitat i eines
 3. Desenvolupament web en CMS
 4. Web avançat i web social

Requisits d’accés per al Curs de La Web com a Eina de Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web com a Eina de Màrqueting

Competències de l’especialització d’El Web com a Eina de Màrqueting

 • Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament web des de la perspectiva global d’internet, de l’empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals, valorant la importància dels dispositius mòbils i optimitzant un web perquè es visualitzi correctament per mitjà d’aquests.
 • Saber aplicar la usabilitat, el disseny interactiu i el disseny centrat en l’usuari, i saber delimitar el projecte web a la direcció del màrqueting en línia.
 • Reconèixer i aplicar les propietats i característiques de les tecnologies de sistema de gestió de continguts (CMS, per les seves sigles en anglès) tant per a un projecte web corporatiu com per a la creació d’una botiga en línia, i saber crear un projecte web en local amb el CMS Joomla, sense necessitat de tenir coneixements de disseny o programació.
 • Aprendre a implantar els codis de rastreig de les eines principals d’analítica web.
 • Saber dotar d’una capa semàntica un lloc web i conèixer l’estructura d’un document HTML i CSS, i determinar els conceptes bàsics sobre el web social i la seva aplicació a un entorn empresarial.

 

Objectius de l’especialització d’El Web com a Eina de Màrqueting

 • Analitzar per a comprendre el context global en què es desenvolupa un projecte web.
 • Adquirir els principis bàsics del concepte d’empresa per a abordar des del coneixement d’una organització particular un projecte web amb èxit.
 • Proporcionar al professional del desenvolupament web les eines conceptuals per a idear un lloc web com a eina de màrqueting.
 • Aprendre a abordar un projecte web a partir dels diferents elements tècnics que incideixen en un lloc web.
 • Impulsar un pensament estratègic davant d’un projecte web.
 • Identificar la dualitat bàsica en els elements que intervenen en la interactivitat i en l’experiència d’usuari en un lloc web.
 • Adquirir els criteris de valoració de la concepció, el disseny i la construcció de llocs web.
 • Desenvolupar competències directives adequades a l’entorn de la petita i mitjana empresa en l’àmbit del màrqueting a internet.
 • Valorar la contribució del lloc web a la imatge de marca i la relació amb els clients per a l’empresa.
 • Afrontar el procés de la presència web d’una empresa o organització.
 • Valorar els conceptes d’usabilitat, accessibilitat, analítica i disseny web.
 • Identificar i saber escollir les tecnologies CMS més adequades per als projectes de desenvolupament web segons els objectius.
 • Crear els propis suports web de manera autònoma, sense necessitat de tenir coneixements de disseny o programació.
 • Identificar tots els punts que s’han de tenir en compte per a elaborar un pla complet de desenvolupament web.
 • Fer servir de manera àmplia i detallada les eines disponibles que cal utilitzar en qualsevol estratègia de desenvolupament web.
 • Fer un monitoratge del rendiment dels suports web, implantant els codis d’analítica web.
 • Obtenir autonomia i garantia d’èxit totals en la creació i la implantació d’accions i estratègies en els suports web.
 • Identificar l’estructura i la sintaxi d’un document HTML.
 • Distingir les principals etiquetes semàntiques HTML5.
 • Valorar la sintaxi de CSS.
 • Reconèixer les diferents maneres de donar format amb CSS.
 • Identificar les tipologies que existeixen d’HTML semàntic.
 • Valorar les últimes tendències en l’ús dels mòbils i les tauletes.
 • Determinar diferents tipus de desenvolupament de web mòbil.
 • Analitzar el trànsit web per a reconèixer les tendències (de les visites) mòbils.
 • Valorar en què consisteix la web social i quines són les seves característiques.
 • Distingir les principals plataformes socials a internet.
 • Identificar diferents eines per a la gestió de les principals plataformes socials.
 • Elaborar un pla de mitjans socials i mesurar el retorn de la inversió.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació