Cursos professionalitzadors

Curs de Màrqueting Mòbil

Comunicació i màrqueting

El canal mòbil, la via més directa cap als consumidors, és ara mateix una de les prioritats de tot negoci en línia. Els responsables de màrqueting en línia han de conèixer i dominar les diferents disciplines —la distribució de cupons (couponing), la proximitat, la veu, la missatgeria, etc.—, i també els mètodes de pagament, per a assegurar l’èxit en les accions promocionals adreçades al consum en telèfons intel·ligents o tauletes. Amb una especialització de Màrqueting Mòbil, el titulat serà capaç d’actualitzar el pla de màrqueting en línia en els dispositius mòbils, incorporant-hi els nous formats publicitaris, les aplicacions i eines com la geolocalització o la realitat augmentada, i també d’adaptar el mesurament web més enllà de les baixades.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Màrqueting Mòbil

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting mòbil

L’assignatura aporta una visió estratègica i operativa per a planificar, idear i afrontar accions de màrqueting en l’ecosistema mòbil, avaluant-ne els resultats amb sistemes d’analítica. Planteja la revolució que ha significat el màrqueting mòbil i després tracta de la publicitat mòbil, la destribució de cupons (couponing), la proximitat, la veu, la missatgeria, els continguts i les aplicacions. Analitza com les xarxes socials han estat afectades per l’arribada de la mobilitat, tractant de termes com SoLoMo. Permet valorar la diversitat dels diferents sistemes operatius, els principals models de negoci i les característiques de cadascun. Presenta l’optimització per a les botigues d’aplicacions (app store optimization, ASO) i les tècniques que han de seguir els desenvolupadors d’aplicacions. Veurem aplicacions pràctiques de tecnologies com la realitat augmentada i la geolocalització, i observarem com els dispositius mòbils estan canviant els videojocs i les compres mitjançant l’anomenat comerç mòbil. Finalment, se centra en l’analítica web i l’analítica mòbil, mostrant com s’estableixen els indicadors KPI i un quadre de comandament per a avaluar l’eficiència de les accions de màrqueting mòbil.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting mòbil 60h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting mòbil

 • La revolució del màrqueting mòbil
 • Mobilització del pla de màrqueting
 • Ecosistema mòbil
 • Analítica mòbil

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting Mòbil

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Programa de Màrqueting Mòbil

Competències de l’especialització de Màrqueting Mòbil

 • Identificar els factors que intervenen en l’ecosistema mòbil i els avantatges i inconvenients del màrqueting mòbil, a més de les diferències entre terminals i el paper de les operadores en l’escenari de la mobilitat.
 • Integrar el màrqueting mòbil en l’estratègia de màrqueting i de xarxes socials de l’organització, enumerant cada un dels segments del màrqueting mòbil i els factors determinants a l’hora de planificar la inversió.
 • Aplicar eines com la realitat augmentada, l’NFC, les possibilitats del geoposicionament i la irrupció de l’HTML5 a l’entorn de l’empresa, i també el vídeo i els diferents formats publicitaris mòbils.
 • Dissenyar estratègies de distribució d’aplicacions segons el sistema operatiu, gestionant elements de màrqueting per a optimitzar el posicionament d’una aplicació a les botigues d’aplicacions.
 • Avaluar els criteris d’aplicabilitat dels diferents models de negoci disponibles en continguts per a mòbils, i les possibilitats tecnològiques dels dispositius per a aplicar-los d’una manera pràctica.
 • Adoptar les eines d’analítica en la mobilitat, identificant indicadors i elaborant un quadre de comandament.

 

Objectius de l’especialització de Màrqueting Mòbil

 • Identificar quins són els factors que intervenen en el que anomenem ecosistema de la mobilitat o ecosistema mòbil, i quin pes hi tenen actualment les operadores, la tecnologia, les xarxes, la inversió, etc.
 • Enumerar els factors determinants i diferencials del màrqueting mòbil respecte al conjunt del que anomenem màrqueting electrònic: avantatges i inconvenients.
 • Valorar el comportament de l’usuari des del punt de vista de la mobilitat, i com els telèfons intel·ligents s’integren en el conjunt d’eines i pantalles que tenen un impacte directe sobre la seva experiència amb marques, productes i serveis.
 • Identificar els canvis d’hàbit que s’han gestat en els usuaris com a conseqüència de la irrupció de la mobilitat, per a maximitzar l’eficàcia d’estratègies de màrqueting integrades de la manera adequada en els plans de màrqueting de les companyies.
 • Adquirir una visió panoràmica dels diferents terminals actualment unificats en el que anomenem dispositius mòbils —telèfons mòbils, telèfons intel·ligents, tablèfons (phablets), tauletes, iPads, etc.—, per a entendre quines són les seves diferències més significatives, i també els pros i els contres de cadascun.
 • Desenvolupar el rol que exerceixen les operadores en l’escenari de la mobilitat, i analitzar l’impacte directe que tenen les seves estructures i les seves inversions en el desplegament de les noves generacions de xarxes, del 2G al 3G, passant pel tan anhelat 4G.
 • Comparar la inversió que actualment es fa en el màrqueting mòbil i en cadascun dels seus segments —missatgeria, publicitat, aplicacions, comerç mòbil (m-commerce), etc.—, i entendre quins són els factors determinants d’aquesta categorització.
 • Enumerar els factors determinants que caldria tenir en compte a l’hora de planificar inversions en màrqueting mòbil, i dimensionarles adequadament respecte al total del pla de màrqueting de les empreses, d’acord amb els seus objectius i interessos.
 • Desenvolupar una visió global i integradora sobre el potencial que el màrqueting mòbil té en les estratègies de màrqueting actuals, i analitzar com pot no tan sols complementar-les, sinó també maximitzar-ne clarament l’abast i impacte.
 • Identificar l’impacte que l’arribada dels telèfons intel·ligents i les tauletes ha tingut en la indústria de la publicitat, i també conèixer quins són els formats publicitaris mòbils actuals, juntament amb les característiques, avantatges i limitacions que tenen.
 • Comparar quin és l’abast de la combinació de tres factors vinculats amb la mobilitat i les xarxes socials que actualment ressonen amb força pel immens que tenen (SoLoMo): a) l’ús de xarxes socials (So), combinat amb b) la geolocalització i el món de possibilitats que permet (Lo, de localització), i c) el mòbil (Mo) com a principal gestor de la identitat digital i dels diferents perfils a les xarxes socials per part dels usuaris.
 • Valorar quins són els factors determinants que van fer de la missatgeria i els SMS la primera incursió dels mòbils *i en el món del màrqueting, i analitzar-ne la situació actual i també les prediccions de futur.
 • Predir que l’arribada del vídeo com a format publicitari digital acabarà per convertir els mòbils i les tauletes en les primeres pantalles pel que fa al consum de continguts multimèdia, amb la consegüent reacció de la indústria de fer un augment de la inversió en aquests mitjans.
 • Enumerar els canvis d’hàbits, pel que fa al consum de televisió, que s’han gestat en els usuaris com a conseqüència de la irrupció de la mobilitat i de l’arribada del vídeo com a format publicitari digital, de manera que han passat de simples espectadors a actors actius dels continguts.
 • Valorar el fet que la mobilitat ha arribat per a quedar-se i que el seu impacte sobre el màrqueting mix assenyala un abans i un després en el món del màrqueting, amb l’arribada d’una sèrie d’eines que marcaran clarament el ritme del futur del màrqueting electrònic: la realitat augmentada, l’NFC, les possibilitats del geoposicionament i la irrupció de l’HTML5.
 • Identificar els factors que han empès a la construcció d’un mercat global d’aplicacions.
 • Identificar els actors principals de la cadena de valor del contingut per a mòbil, la seva posició i el seu rol.
 • Valorar els factors històrics que estan forjant l’adopció massiva del telèfon intel·ligent.
 • Analitzar els factors i els motors de desenvolupament del mercat global d’aplicacions per a mòbils no vinculats al maquinari.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació