Cursos professionalitzadors

Curs en Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting Digital Internacional

Comunicació i màrqueting

En un entorn com l’actual, el màrqueting electrònic s’erigeix com una peça clau i fonamental dins dels plans de qualsevol empresa.

La xarxa ja és un dels mitjans amb més poder de prescripció, per la qual cosa avui són imprescindibles les estratègies de posicionament, el màrqueting en xarxes socials, les accions de màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva.

Internet i el màrqueting electrònic, i la seva adaptació als mercats globals, també són aspectes fonamentals que s’han d’estudiar si es vol aconseguir la internacionalització de l’empresa.

El màrqueting electrònic és, en un context mundial, un gran facilitador del procés del comerç i de la internacionalització de l’empresa.

Utilitzant diverses tècniques es poden idear models de negoci i estratègies orientades a detectar oportunitats i als mercats transnacionals.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting Digital Internacional

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting a internet

Introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, s’analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació del màrqueting tradicional i es facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que els nous reptes digitals representen per a qualsevol empresa.

Paral·lelament s’examina la importància del lloc web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i les estratègies SEO (optimització natural) i SEM (màrqueting de cercadors).

Permet conèixer a fons eines com Google AdWords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix ​​com una eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

Analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com utilitzar les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com treballar la reputació de la marca a la xarxa.

Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa, en les tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors, i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic.

De la mateixa manera, facilita el coneixement de les tècniques de fidelització en una botiga en línia i de les maneres de millorar les ràtios de conversió.

També introdueix en els diferents mitjans de pagament electrònics i en la manera de mantenir el control d’aspectes clau com la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients i els processos i relacions amb els clients i amb els proveïdors, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i les relacions amb els clients.

 

E-marketing internacional

Se centra en les estratègies visuals i la metodologia de la generació de models de negoci. Analitza la tècnica de les matrius d’Ansoff, que mostra les diferents possibilitats de creixement per mitjà de nous mercats, de nous productes o de totes dues coses.

A continuació, pel que fa als mitjans socials a escala internacional, planteja com l’obertura dels mercats exigeix ​​que les empreses desenvolupin formes de comunicació que arribin a públics multinacionals i que integrin el pla de màrqueting en els mitjans socials amb el de la internacionalització de la marca, a fi de segmentar els mercats i conèixer els mitjans socials que s’utilitzen en cada país.

Mostra les estratègies SEO centrades en l’àmbit internacional i quins requisits tècnics són necessaris en la implantació de les estratègies.

Qüestions com els noms de domini, les seves tipologies, les estructures de les pàgines web multiidioma o amb continguts en diversos idiomes, juntament amb els allotjaments web, són fonamentals per a triar amb bon criteri un projecte o un altre.

Finalment, examina la importància del rendiment de les pàgines web i presenta eines per a executar anàlisis WPO i l’analítica web sobre el comportament dels usuaris.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting a internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m. 3,0 c.
E-marketing internacional 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting Digital Internacional

 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet
 • Estratègies visuals
 • Oportunitats digitals d’exportació
 • Mitjans socials a escala internacional
 • SEO internacional, WPO, creació del nom de marca (naming) i allotjament (hosting)

Requisits d’accés per al Curs en Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting Digital Internacional

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting Digital Internacional

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting Digital Internacional

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Certificat de UOC Xtended Studies de La Web 2.0 i Comerç Electrònic

Certificat de UOC Xtended Studies de E-marketing Internacional

Perfil professional

El curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting Digital Internacional capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació, amb una especialització d’entorns digitals.

Així, doncs, el titulat serà capaç de dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda per mitjà de les noves tecnologies, i també de definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i de desenvolupar iniciatives de negoci basades en la xarxa.

També li facilitarà l’adaptació d’aquest màrqueting estratègic i operatiu al context internacional, en possibilitar la identificació de mercats i la definició de models de negoci, a més de les vies per a reconèixer les oportunitats i posicionar el lloc web a escala internacional.

 

Competències del curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting Digital Internacional

 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Triar bé les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d’usuaris fins a la fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del disseny i l’execució d’una botiga en línia.
 • Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la definició dels processos de negoci que configuren cadenes de valor basades en les experiències de client, i no en els productes i serveis.
 • Plasmar en un sol full l’estratègia bàsica per a un pla de màrqueting electrònic internacional.
 • Identificar oportunitats de màrqueting electrònic internacional mitjançant l’ús de matrius de mercat/producte, de l’anàlisi de la competència i de la generació de mapes de posicionament.
 • Idear, planificar i executar una estratègia de mitjans socials internacional.
 • Decidir amb bon criteri quin és el nom de domini més convenient i saber triar el millor allotjament web per a un projecte internacional.
 • Analitzar el rendiment de les pàgines, utilitzar les eines disponibles i implantar millores aplicant les millors tècniques WPO.
 • Desenvolupar estratègies SEO internacionals.
 • Aplicar tècniques de mesurament de trànsit web dins de la disciplina de l’analítica web internacional.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació