Cursos professionalitzadors Curs d’Introducció a l’Organització d’Empreses. Logística Integral

Operacions i logística

La gestió de la logística, la logística integral, és clau en el posicionament estratègic d’una empresa. Una cadena de subministrament ben gestionada permet respondre eficientment a la demanda, mantenint un cost competitiu. La globalització de l’economia permet una circulació més gran de mercaderies i les empreses tendeixen a l’estoc zero, mitjançant la contractació d’operadors logístics.

Per això, les empreses necessiten professionals amb els coneixements i les habilitats específics de la gestió de la cadena d’aprovisionament i distribució, mitjançant una formació en gestió de magatzem, aprovisionament de mercaderies i organització del transport.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Introducció a l’Organització d’Empreses. Logística Integral

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

Logística integral

La logística té un paper cada vegada més important en l’empresa actual. Aquest fet es justifica per la quantitat de recursos que es dediquen a investigar i racionalitzar noves tècniques amb vista a la gestió correcta dels magatzems i les mercaderies. Per això, l’assignatura de Logística integral comença amb un repàs dels antecedents històrics, analitzant els diversos sistemes, els àmbits d’actuació i les funcions elementals que abasta aquesta disciplina. Aprofundeix en els requisits que ha de complir un magatzem, quines són les característiques que afavoreixen l’optimització dels recursos que hi ha dins d’un magatzem (gestió i organització d’aquests recursos, emplaçaments, codificacions, preparació de comandes, etc.) i quina és la millor manera de dur a terme una gestió d’estocs correcta (models, control d’existències, inventaris, etc.). Tot procés de vendes requereix un procés de distribució i de transport. Per tant, l’assignatura també s’ocupa de la gestió del transport i de les possibles rutes de distribució, aprofitant totes les possibilitats tecnològiques actuals.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 195h. 8,5 m. 6,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Logística integral 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Logística

 • Introducció a l’organització d’empreses
 • Introducció a la logística
 • Logística i distribució
 • Logística inversa
 • Organització física i funcional del magatzem
 • Gestió logística del magatzem
 • La logística d’aprovisionament
 • Organització de la producció i la distribució
 • Gestió d’estocs
 • Gestió del transport
 • Disseny de rutes

 

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Introducció a l’Organització d’Empreses. Logística Integral

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses. Logística Integral

Perfil i competències

Competències del curs de Logística Integral

 • Col·laborar en l’optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que cal portar a terme d’acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l’organització.
 • Organitzar i gestionar el magatzem d’acord amb els criteris i els nivells d’activitat previstos pel que fa a la recepció, l’emmagatzematge de mercaderies i les preparacions de comandes.
 • Calcular i aplicar indicadors i estàndards de gestió per a la millora de la qualitat en el magatzem i en l’optimització de temps i recursos humans i tècnics.
 • Analitzar cadascuna de les fases i operacions de la cadena logística respecte a l’organització de la producció i la distribució, la gestió dels estocs i la seva valoració financera.
 • Planificar i gestionar les operacions de transport i distribució de mercaderies, tenint en compte les característiques tècniques i les normatives que es requereixen.

 

Objectius del curs de Logística Integral

 • Conèixer què vol dir logística i la seva evolució històrica.
 • Analitzar la importància d’aquesta disciplina en l’àmbit empresarial actual.
 • Definir l’organització del magatzem, les condicions d’emmagatzematge, els fluxos de mercaderies i les fases essencials del procés d’emmagatzematge.
 • Identificar les tasques, les funcions, el temps i les condicions ambientals i de treball assignats als llocs d’un magatzem, i també la manera d’optimitzar els recursos humans.
 • Identificar les fases del procés d’aprovisionament en relació amb els programes de producció i distribució.
 • Optimitzar la rotació de productes, la previsió d’existències i el punt de comanda en relació amb el nivell d’estoc i de servei final.
 • Determinar el mitjà de transport més adequat per a distribuir el producte, segons criteris de rendibilitat econòmica, seguretat per a la mercaderia i optimització de temps.
 • Avaluar la gestió de distribució en relació amb l’optimització de les rutes i la manipulació, i també en relació amb les innovacions logístiques.
 • Relacionar els aspectes fonamentals que intervenen en el disseny d’un servei d’atenció als clients i identificar les condicions idònies de prestació: terminis de lliurament, necessitats dels clients, servei de postvenda i reducció de costos.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?