Cursos professionalitzadors Curs de Gestió Administrativa

Economia i empresa

La gestió administrativa ocupa un volum considerable de temps en l’àmbit de les empreses. Una gestió administrativa correcta contribueix extraordinàriament a la millora de l’eficàcia i l’eficiència, per la qual cosa disposar de personal preparat per a dur a terme aquesta tasca té una importància vital per a les empreses. Un bon professional administratiu, a més dels coneixements tècnics, ha d’adquirir capacitats i habilitats de direcció i lideratge, motivació de l’equip, organització i capacitat comunicativa.

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Facilita les eines bàsiques per a poder resoldre qualsevol problema que pugui presentar-se en el desenvolupament de la tasca professional de la gestió administrativa. L’eficàcia del professional depèn de la seva capacitat d’organitzar-se, planificar i controlar el temps, raó per la qual aquest aspecte és fonamental. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen en l’organització, i per a fer-ho s’estudien models teòrics sobre motivació laboral, que permetran al professional fer millor la seva tasca de liderar i coordinar.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, i també els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. Finalment, s’ofereixen unes breus indicacions sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

 

Aplicacions ofimàtiques

En l’organització d’una empresa, poder disposar de la informació amb rapidesa és clau per a prendre les decisions més encertades. L’objectiu essencial d’aquesta assignatura és proporcionar la destresa suficient per a trobar solucions informàtiques a qualsevol problema que plantegi la feina diària. Per a assolir aquests coneixements, es treballa amb les aplicacions de Microsoft Office 2010 i el sistema operatiu en el qual es basa, Windows 7.

Nota: El curs és NOMÉS per a ususaris de Microsoft, però els usuaris de MAC poden realitzar-lo instal·lant-se programari de tercers (https://www.malavida.com/es/soft/office/mac/q/es-posible-descargar-access-para-mac.html)

 

Gestió de la comunicació

Analitza les comunicacions, tant de caràcter intern com extern. Pel que fa a les primeres, s’aborden les reunions, l’acta i la convocatòria, i pel que fa a les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc. Entre aquestes últimes, s’aprofundeix en la carta comercial —com un dels documents més freqüents en la relació empresarial— i la carta circular, i en el seu ús. Finalment, tracta la comunicació amb l’Administració pública mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 300h. 12,0 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 75h. 3,0 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 75h. 3,0 m.
Aplicacions ofimàtiques 75h. 3,0 m.
Gestió de la comunicació 75h. 3,0 m.

 

Programa

 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • Access
 • PowerPoint
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració pública

Calendari

UOC Xtended Studies presenta el calendari del curs de formació superior de Gestió administrativa.

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Gestió Administrativa.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

 Perfil professional

Aquest curs de Gestió administrativa capacita el titulat en formació superior per a exercir d’auxiliar administratiu en una empresa privada o pública. Així doncs, estarà en condicions tant d’elaborar documents o comunicacions internes o externes i tramitar-los fent servir els circuits d’informació propis de l’empresa o institució, com de millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’execució de les tasques i gestions administratives, seguint les normes d’organització interna i la legislació vigent, i amb qualitat de servei.

Competències

 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant, contribuint a mantenir relacions fluïdes i assumint el lideratge.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats professionals.
 • Gestionar l’organització d’actes, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i actes corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades.
 • Negociar en l’organització de viatges, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes.
 • Utilitzar el sistema operatiu per a desenvolupar les accions a nivell d’usuari i aprofitar les diferents aplicacions que incorpora.
 • Crear i editar textos amb opcions tipogràfiques.
 • Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.
 • Dissenyar, crear i mantenir una base de dades.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, i també projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?