Programes de desenvolupament continu

Curs en Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negoci. Ofimàtica

Administració d'empreses

El competitiu entorn econòmic actual obliga les empreses a l’organització d’esdeveniments corporatius en què els directius puguin establir relacions comercials. En l’organització d’esdeveniments i viatges de negocis, l’assistent de direcció ara té un fort aliat: les diferents solucions informàtiques que permeten accelerar la transmissió d’informació i el procés de presa de decisions.

Per a treballar avui en dia com a assistent de direcció és imprescindible disposar dels coneixements i d’una formació pràctica centrada en les diferents solucions informàtiques (ofimàtica), amb la qual el professional pugui donar resposta a qualsevol imprevist.

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Organització d'Esdeveniments i Viatges de Negoci. Ofimàtica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i tècniques per a gestionar el temps, els objectius i l’organització dels viatges i com s’han de rebre les persones que visiten l’empresa.

 

Aplicacions ofimàtiques

En l’organització d’una empresa, la possibilitat de disposar de la informació amb rapidesa és clau per a prendre les decisions més encertades. L’objectiu essencial d’aquesta assignatura és proporcionar la destresa suficient per a trobar solucions informàtiques a qualsevol problema que plantegi el treball diari. Per a assolir aquests coneixements, es treballa amb les aplicacions de Microsoft Office 2010 i el sistema operatiu en què es basa: Windows 7.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 120h. 6,5 m. 4,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Aplicacions ofimàtiques 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

Organització de reunions i esdeveniments corporatius

 • Organització de reunions
 • Organització d’esdeveniments corporatius

 

Organització de viatge de negocis

 • Tipus de viatges
 • Objectius del viatge de negocis
 • Organització de viatges nacionals
 • Organització de viatges internacionals
 • Drets del viatger. Modificacions i anul·lacions. Assegurances
 • Viatge d’incentius

Windows 7

 • La interfície del sistema
 • Aparença
 • Finestres, carpetes i arxius. Utilitats

 

Word 2010

 • Treballar amb el text
 • Qüestions de disseny
 • Inserir objectes i personal document

Excel 2010

 • Treballar amb, fulls, files i columnes
 • Dades i fórmules
 • Disseny de cel·les
 • Gràfics
 • Rangs, funcions i referències

Access 2010

 • Les dades ben ordenades
 • Treballar amb taules
 • Objectes d’una base de dades

Powerpoint

 • Treballar amb diapositives
 • Text
 • Vistes
 • Disseny de les diapositives
 • Inserció i dibuix d’elements. Prepara la presentació

 

Requisits d’accés per al Curs en Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negoci. Ofimàtica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats  UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’esdeveniments corporatius i viatges de negocis

Certificat de UOC Xtended Studies d’Aplicacions ofimàtiques

Competències del curs d’Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

 • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades, amb l’objectiu d’aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.
 • Negociar en l’organització de viatges nacionals i internacionals, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes, de manera que s’aconsegueixi la rendibilitat i l’eficiència màximes en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.
 • Utilitzar el sistema operatiu per a desenvolupar les accions habituals a nivell usuari i les diferents aplicacions que incorpora.
 • Crear i editar textos amb diferents opcions tipogràfiques de font, mida i color.
 • Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.
 • Desenvolupar les accions de disseny, creació i manteniment d’una base de dades.
 • Fer presentacions amb diapositives i inserir animacions tant de text com d’imatges.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34