Cursos professionalitzadors

Curs en Energia Solar Tèrmica

Indústria i medi ambient

Davant l’evidència que el model energètic actual necessita un canvi profund, les energies renovables representen una oportunitat per a avançar cap a un model energètic sostenible. La legislació nacional actual relativa a l’eficiència energètica en els edificis obliga, des del 2007, a instal·lar col·lectors d’energia solar tèrmica en tots els edificis de nova construcció, i això ha fet néixer la necessitat de crear aquest curs d’Energia Solar Tèrmica, amb l’objectiu de formar professionals acreditats en disseny, instal·lació i manteniment d’aquest tipus de sistemes, que representen un perfil molt demanat per les empreses del sector.

Durada:
9.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Energia Solar Tèrmica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a les energies renovables

L’assignatura introdueix els conceptes bàsics d’energia, les energies renovables i les diferents aplicacions que tenen, de manera que proporciona els coneixements i les capacitats imprescindibles per a poder cursar les assignatures següents del programa.

 

Principis bàsics i components d’un sistema

L’assignatura, d’una banda, proporciona les bases físiques pròpies de l’energia solar tèrmica, i de l’altra, descriu tots els components d’una instal·lació solar tèrmica. Inicialment sintetitza tots els conceptes físics que s’han de tenir en compte i inclou un breu resum de l’evolució del mercat de l’energia solar tèrmica i un apartat dedicat a la legislació vigent que afecta aquesta mena d’instal·lacions. A continuació, se centra en els diferents elements o peces que componen el circuit primari.

 

Disseny i manteniment d’una Instal·lació d’energia solar tèrmica

L’assignatura és eminentment pràctica i proporciona la metodologia de càlcul i dimensionament dels sistemes d’energia solar tèrmica.

El contingut inclou tres mòduls diferenciats.

El primer mòdul presenta els passos que són necessaris per a dimensionar una instal·lació ACS correctament, en relació amb els quals es considera l’estudi de necessitats, l’elecció del sistema, els càlculs, etc.

El segon mòdul introdueix altres aplicacions de l’energia solar tèrmica, com la calefacció o la climatització de piscines.

Finalment, el tercer mòdul s’ocupa del manteniment d’un sistema solar existent, cosa que permetrà completar l’especialització en disseny i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 195h. 9,5 m. 6,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a les energies renovables 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Principis bàsics i components d’un sistema 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Disseny i manteniment d’una Instal·lació d’energia solar tèrmica 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’Energia Solar Tèrmica

L’energia

Generació de calor i electricitat amb energies renovables

Conceptes físics bàsics

Evolució del mercat de l’energia solar tèrmica

Normativa bàsica sobre energia solar tèrmica

Tecnologia de l’energia solar tèrmica

Esquema de la instal·lació i simbologia dels elements

Subsistema de captació

Subsistema d’acumulació

Subsistema hidràulic

Altres elements del sistema

Principis bàsics per a un  aprofitament solar correcte

Dades de predimensionament

Dimensionament dels components de la instal·lació

Muntatge de la instal·lació

Posada en marxa de la instal·lació

Aïllament de la instal·lació

Estudi de la rendibilitat

Energia solar tèrmica en piscines

Pèrdues de calor i manteniment de la temperatura

Disseny de la instal·lació

Calefacció

Pla de manteniment

Normativa

Documents

Avaries més freqüents

Requisits d’accés per al Curs en Energia Solar Tèrmica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Energia Solar Tèrmica

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a les Energies Renovables

Certificat de UOC Xtended Studies de Principis Bàsics i Components d’un Sistema

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació d’Energia Solar Tèrmica

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 195h. 9,5 m. 6,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a les energies renovables 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Principis bàsics i components d’un sistema 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Disseny i manteniment d’una Instal·lació d’energia solar tèrmica 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Perfil professional

Aquest curs d’Energia Solar Tèrmica capacita el titulat en formació superior per a portar a terme projectes i gestionar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques, complint la normativa vigent no tan sols en l’àmbit estatal, sinó també en el regional i local.

D’aquesta manera, podrà portar a terme l’activitat professional en empreses dedicades al muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos.

 

Competències del curs d’Energia Solar Tèrmica

 • Triar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada complint la reglamentació vigent.
 • Determinar la viabilitat de projectes d’energies renovables en general, i d’energia solar en particular, per mitjà de la radiació solar que arriba a la superfície i triar la tecnologia òptima.
 • Dominar els coneixements bàsics de calor i dinàmica de fluids per a aplicar-los a l’energia solar.
 • Organitzar i gestionar l’adquisició dels components d’un sistema d’energia solar fototèrmica.
 • Controlar i comprovar que la instal·lació solar fototèrmica compleix la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.
 • Determinar la viabilitat de projectes d’instal·lacions solars.
 • Fer projectes i estudis d’instal·lacions solars tèrmiques.
 • Organitzar i controlar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació