Cursos professionalitzadors Curs en Energia solar fotovoltaica

Economia i empresa

Les energies renovables representen un sector en alça, entre les quals l’energia solar és la que s’adapta millor a les condicions climàtiques i geogràfiques del nostre país. El desenvolupament eficient d’aquest mercat necessita experts en instal·lacions fotovoltaiques que, a més de ser capaços de determinar-ne la viabilitat, les sàpiguen dissenyar i dimensionar, i dominin els tràmits i els permisos per a posar-les en funcionament.

Durada:
9.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Energia Solar Fotovoltaica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a les energies renovables

L’assignatura introdueix els conceptes bàsics d’energia, les energies renovables i les diferents aplicacions que tenen, de manera que proporciona els coneixements i les capacitats imprescindibles per a poder cursar les assignatures següents del programa.

 

Conceptes bàsics d’energia solar fotovoltaica i components d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica

Presenta tant les bases tècniques, com els coneixements del sector i la normativa vigent. L’objectiu de l’energia solar fotovoltaica és generar electricitat, i per tant és indispensable adquirir una base en aquesta matèria.

Un cop assimilada la base física de generació de corrent elèctric, cal identificar els components d’una instal·lació (el captador, les bateries, l’inversor o el regulador, etc.) i saber com funcionen i quins models comercials són idonis per a cada tipus de sistemes, cosa que facilita el disseny i manteniment dels sistemes.

 

Dimensionament, muntatge, manteniment i finançament d’una instal·lació solar fotovoltaica

Proporciona les pautes per al dimensionament, el muntatge i el manteniment dels diferents tipus d’instal·lacions fotovoltaiques. No és el mateix dissenyar pensant a cobrir una demanda energètica concreta que dimensionar amb l’objectiu de generar el màxim d’electricitat possible per a abocar-lo a la xarxa.

Permet adquirir coneixements per a ser capaç d’organitzar el muntatge, gestionar el manteniment i controlar també els procediments administratius i financers d’una instal·lació com a tècnics competents per a elaborar els pressupostos, assessorar sobre el finançament i tramitar els permisos.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 195h. 9,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a les energies renovables 45h. 2,0 m.
Conceptes bàsics d’energia solar fotovoltaica i components d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica 60h. 3,0 m.
Dimensionament, muntatge, manteniment i finançament d’una instal·lació solar fotovoltaica 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs d’Energia Solar Fotovoltaica

L’energia

Generació de calor i electricitat amb energies renovables

Electricitat

Esquema de la instal·lació i simbologia dels elements

Normativa bàsica sobre energia solar fotovoltaica

Evolució del mercat de l’energia solar fotovoltaica

Subsistema de captació: captador solar

Subsistema d’acumulació: bateries

Mecanismes de regulació i conversió

Altres elements

Seguidors solars

Instal·lació fotovoltaica aïllada

Instal·lació connectada a xarxa

Muntatge d’una instal·lació solar fotovoltaica

Manteniment d’una instal·lació solar fotovoltaica

Finançament, fiscalitat i tràmits d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs en Energia solar fotovoltaica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Energia Solar Fotovoltaica

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a les Energies Renovables

Certificat de UOC Xtended Studies de Conceptes Bàsics d’Energia Solar Fotovoltaica i Components d’una Instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaica

Certificat de UOC Xtended Studies de Dimensionament, Muntatge, Manteniment i Finançament d’una Instal·lació Solar Fotovoltaica

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs d’Energia Solar Fotovoltaica capacita el titulat per a desenvolupar projectes i gestionar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, complint la normativa vigent no tan sols en l’àmbit estatal, sinó també en el regional i el local.

D’aquesta manera, el titulat en formació superior podrà portar a terme l’activitat professional en empreses dedicades al muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

 

Competències del curs d’Energia Solar Fotovoltaica

 Triar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada, complint la reglamentació vigent.

 • Determinar la viabilitat de projectes d’energies renovables en general, i d’energia solar en particular, per mitjà de la radiació solar que arriba a la superfície i triar la tecnologia òptima.
 • Dominar coneixements bàsics d’electricitat en relació amb l’energia solar fotovoltaica.
 • Organitzar i gestionar l’adquisició dels components d’un sistema d’energia solar fotovoltaica.
 • Identificar els components d’un sistema solar fotovoltaic.
 • Controlar i comprovar que la instal·lació solar compleixi la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.
 • Desenvolupar projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades (autoconsum) o connectades a una xarxa.
 • Organitzar i controlar el muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?