Cursos professionalitzadors Curs de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

Economia i empresa

Tant les necessitats de les organitzacions empresarials d’activar els seus recursos humans, com les necessitats dels treballadors de desenvolupament professional i personalment són tasques de vital importància en l’adreça i gestió empresarial.
Un sistema de relacions laborals estableix les normes que determinen les relacions de treball col·lectives (unitaris, sindicals o representants en seguretat i salut laboral) i individuals. Coneixeràs el nou entorn sociolaboral en què es desenvolupen les empreses i les persones que les integren; la importància d’un pla estratègic coherent en les organitzacions; el reclutament i la selecció de personal; el desenvolupament professional i els processos i sistemes d’avaluació i retribució.

Durada:
2 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Direcció de recursos humans
Al món en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones, sobretot al món occidental. Una bona part dels habitants d’aquest món occidental presten serveis a les empreses, amb la finalitat de traure endavant el seu projecte vital. Així mateix, les necessitats actuals dels treballadors en les societats occidentals requereixen que, des de les empreses, es gestionin aquestes necessitats en la mesura possible, tot assegurant que la participació de les persones en les organitzacions els reporti un desenvolupament professional i personal adequat.
Per tant, és imprescindible una adequada administració i gestió dels recursos humans de les organitzacions i que aquestes tasques s’emmarquin dins de l’estratègia empresarial derivada de la missió i visió del projecte empresarial.

 

Relacions laborals
Al món globalitzat en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones.
El desenvolupament tecnològic ha provocat canvis en el contingut i l’organització del treball que tenen una repercussió fonamental en la possibilitat de desenvolupament de les relacions laborals col·lectives i en la direcció que aquestes relacions adopten.
Un sistema de relacions laborals estableix les normes bàsiques formals i informals que determinen la naturalesa de les relacions laborals col·lectives, com també el marc de les relacions de treball individuals entre el treballador i l’empresa.

 

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Direcció de recursos humans 25 h. 1,0 m. 1,0 c.
Relacions laborals 25 h. 1,0 m. 1,0 c.
TOTAL DEL CURS 50 h. 2,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Direcció de Recursos Humans, Relacions laborals i Nòmines i Seguretat Social

 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de RH
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals individuals
 • Relacions laborals col·lectives

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

 

Perfil i competències

Perfil

L’especialització de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals capacita a la persona titulada per detectar les oportunitats de creixement i treball creatiu, així com determinar en què consisteix i com es fa un pla estratègic. També serà capaç d’abordar la problemàtica de la planificació de recursos humans per gestionar els processos de selecció de personal i les diferents fases, i per últim adquirirà els coneixements que li permeten examinar les polítiques de formació, per estudiar els processos i sistemes d’avaluació i retribució. Per últim, a través d’aquest curs el titulat serà capaç d’analitzar l’element normatiu clau en la branca de Dret del Treball, com és el conveni col·lectiu, i els conflictes col·lectius laborals.


Competències del curs de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

 • Disposar un marc de referència bàsic sobre el procés actual de transformacions de l’entorn sociolaboral, en què la flexibilitat s’erigeix com a paradigma i exerceix un impacte sobre les organitzacions i sobre els treballadors.
 • Comprendre la importància de la visió, missió i valors culturals del projecte empresarial com a punt de partida per a formular l’estratègia empresarial.
 • Conèixer en què consisteix i com es formula un pla estratègic empresarial, el seu impacte en les organitzacions i, en particular, en les polítiques de recursos humans.
 • Conèixer els instruments necessaris per a realitzar una adequada planificació de recursos humans.
 • Aprendre com s’efectua el procés de descripció i disseny dels llocs de treball.
 • Aprendre a realitzar un procés de selecció, conèixer les principals tècniques de selecció i ser capaces de crear instruments per a la integració dels nous empleats en l’organització.
 • Entendre les claus per a detectar les necessitats formatives i saber elaborar un pla de formació.
 • Saber establir un procés raonable per al desenvolupament de les carreres professionals dels empleats.
 • Valorar la repercussió de l’avaluació en els resultats de les empreses i la seva vinculació amb les polítiques de recursos humans.
 • Saber implantar un sistema d’avaluació de la contribució dels empleats.
 • Conèixer els elements que determinen «quant» i «com» paguen les organitzacions.
 • Comprendre la relació entre retribució i cultura d’empresa, i la seva transcendència com a factor clau en els projectes de canvi i en el desenvolupament organitzacional.
 • Identificar les fonts de dret del treball.
 • Identificar les característiques, requisits, condicions i vicissituds de la relació laboral individual de treball establerta entre l’empresari i cada treballador.
 • Definir, aplicar i gestionar la tipologia de representants dels treballadors que pot haver-hi en una empresa o centre de treball.
 • Organitzar i gestionar els conflictes col·lectius que es poden plantejar tant per part dels treballadors com de l’empresari.
 • Identificar els òrgans tant judicials com administratius que vigilen i controlen el compliment de la normativa laboral.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?