Cursos professionalitzadors Curs en Conceptes Bàsics d’Alimentació i Nutrició. Dietoteràpia

Salut

Avui dia, la població cada dia està més preocupada per una nutrició equilibrada, més enllà de les implicacions estètiques, i, especialment, per la relació directa que la nutrició pot tenir en l’estat de salut i en la millora de les malalties cròniques. En un futur pròxim, la nutrició i la dietoteràpia seran elements clau per a garantir una bona qualitat de vida.

Per a treballar en el sector, cal tenir una bona formació teòrica i pràctica sobre la relació entre aliments, nutrients i malalties, que permeti al professional dissenyar un pla d’alimentació adaptat a les diferents etapes de la vida i la patologia que pugui tenir el pacient.

Durada:
5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Conceptes bàsics d’alimentació i nutrició

L’assignatura revisa els conceptes bàsics d’energia, alimentació i nutrició, a més dels diferents nutrients i els grups d’aliments. S’identifiquen els principals nutrients de cada grup d’aliments i també els aspectes clau de les seves combinacions i la seva biodisponibilitat.

 

Alimentació saludable i dietoteràpia

L’alimentació equilibrada és la base de l’alimentació saludable. En aquesta assignatura s’estableixen els aspectes que cal tenir en compte en les diferents situacions de la vida (cicle vital) i en la malaltia.

En acabar el mòdul, el participant podrà:

 • Saber les racions necessàries per a fer una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital.
 • Interpretar els signes antropomètrics i bioquímics de valoració nutricional.
 • Planificar una dieta tenint en compte la situació vital o la malaltia del pacient.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 125h. 5,0 m. 4,0 c.
Conceptes bàsics d’alimentació i nutrició 50h. 2,0 m. 1,5 c.
Alimentació saludable i dietoteràpia 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs de Dietoteràpia

Alimentació i nutrició

 • Conceptes sobre alimentació i nutrició
 • Digestió, absorció i metabolisme dels aliments
 • Dieta equilibrada
 • Taules de composició dels aliments
 • Macronutrients: principis immediats
 • Micronutrients: vitamines i minerals

 

Grups d’aliments

 • Llet i derivats lactis
 • Carns, peixos i ous
 • Els greixos
 • Llegums, cereals i tubercles
 • Fruites, verdures i hortalisses
 • Dolços, begudes i altres aliments

 

Annexos

 • Fibra dietètica
 • Trastorns per dèficit de fibra
 • Requeriments energètics

 

Alimentació en les diferents situacions de la vida

 • Nutrició i embaràs
 • Nutrició i lactància
 • Alimentació en la infància
 • Alimentació en l’adolescència
 • Alimentació en l’ancià
 • Nutrició i esport

 

Alimentació i malaltia

 • Consells dietètics en símptomes menors i algunes malalties freqüents
 • Malalties més freqüents relacionades amb l’excés i el dèficit d’alimentació
 • Dieta i malalties cardiovasculars
 • Dietes alimentàries. Perills i errors
 • Alimentació i trastorns psicològics: anorèxia, bulímia

 

Alimentació equilibrada

 • Valoració nutricional
 • Planificació d’una dieta diària equilibrada

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Conceptes Bàsics d’Alimentació i Nutrició. Dietoteràpia.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Competències del curs de Dietoteràpia

 • Relacionar els diferents nutrients i components dels aliments amb la funció que es porta a terme en l’organisme, l’aportació diària necessària, els aliments on es troben i les recomanacions dietètiques del seu consum.
 • Identificar la composició i les característiques dels aliments, per a poder-los seleccionar segons el nutrient principal.
 • Seleccionar els aliments de dietes adaptades a les patologies específiques segons la composició, la funció i l’origen que tenen, el tipus de nutrients que aporten, les necessitats nutricionals o restrictives de la dieta prescrita, les característiques socioculturals i econòmiques de la persona, el caràcter estacional dels aliments i la tècnica culinària emprada.
 • Identificar la composició i les característiques dels aliments per a poder seleccionar-los segons les necessitats i les característiques de la dieta pautada.
 • Adaptar dietes, prèviament definides, a les necessitats i les preferències de la persona o col·lectiu, a partir de les dades objectives i subjectius que suggereixen la necessitat d’adaptació.
 • Relacionar diferents situacions fisiopatològiques amb les implicacions dietètiques que comporten.
 • Promoure i reforçar pautes de conducta alimentària en un estil de vida saludable a partir de la resolució de casos.
 • Caracteritzar dietes tipus de les malalties cròniques amb més prevalença en la nostra societat tenint en compte les característiques del procés, els requeriments nutricionals i les característiques psicològiques predominants del col·lectiu afectat.

 

Objectius del curs de Dietoteràpia

 • Identificar els nutrients principals de cada un dels grups d’aliments, i també els aspectes clau de les seves combinacions i la seva biodisponibilitat.
 • Conèixer com i on s’absorbeixen els nutrients dins el procés digestiu i les principals funcions que tenen dins l’organisme.
 • Classificar els aliments per grups segons el nutrient principal.
 • Conèixer les racions necessàries per a fer una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital.
 • Identificar les racions necessàries per a fer una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital.
 • Interpretar els signes antropomètriques i bioquímiques de valoració nutricional.
 • Planificar una dieta tenint en compte la situació vital o la malaltia del pacient.
 • Identificar la influència dels diferents nutrients en les malalties cròniques més comunes.
 • Triar els aliments i les racions més adequades segons la dieta pautada.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?