Cursos professionalitzadors

Curs d’Organització d’Empreses i Psicologia d’Organitzacions I

Administració d'empreses

L’entorn econòmic actual necessita organitzacions empresarials capaces d’adaptar-se amb rapidesa a un mercat global i canviant. La flexibilitat de l’organització és determinada en gran mesura pel procés de producció, però també per la gestió dels recursos humans.

Per a treballar en aquest sector calen uns coneixements de l’organització empresarial i els processos psicosocials que la regeixen, i també habilitats en la gestió de les persones, mitjançant una formació teòrica i pràctica de tècniques d’intervenció en les organitzacions.

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Organització d'Empreses i Psicologia d'Organitzacions I

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, oferim una introducció al màrqueting i les finances, i finalitzem amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Psicologia de les organitzacions I

L’assignatura se centra en el caràcter més teòric. Abans d’abordar els aspectes tècnics i d’intervenció és imprescindible assimilar el significat dels conceptes d’organització, treballador, treball. Analitza el concepte de persona i com es percep a si mateixa en diferents contextos, entre ells i l’organitzador. La motivació és un aspecte estudiat des de la multitud de teories de coneixement imprescindible per als gestors de recursos humans. L’assignatura planteja les grans teories sobre la motivació i la clau que cadascuna emfatitza a l’hora de motivar.

Calendari

Asignatura Horas lectivas Duración (meses) ECTS
TOTAL DEL CURS 150h. 6,5 m. 5,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Psicologia de les organitzacions I 45h. 2,0 m. 1,5 c.

 

Programa del curs d’Organització empresarial i psicologia de les organitzacions I

L’empresa

 • L’empresa i el seu entorn
 • L’empresa com a organització
 • L’empresa com a sistema de gestió
 • Les funcions internes de la direcció

Processos i Logística

 • La gestió per processos
 • Què és la logística
 • La cadena logística
 • Just a temps (JIT)
 • Logística, qualitat i medi ambient

Màrqueting

 • Introducció al màrqueting
 • Màrqueting analític
 • Màrqueting estratègic
 • Màrqueting operatiu
 • La innovació del màrqueting

Finances

 • La inversió i el finançament
 • Els elements patrimonials
 • Els principis comptables
 • Els comptes
 • El cicle comptable
 • La normalització comptable
 • Definicions i relacions comptables
 • El patrimoni i les seves variacions

Recursos Humans

 • Les persones com a generadores de valor afegit
 • Estratègies de reclutament i selecció
 • Legislació laboral
 • Contractació i compensació
 • Formació i desenvolupament
 • Negociació

Introducció a les organitzacions

 • Aproximació al concepte d’organització
 • Evolució dels conceptes de treball i treballador
 • Teories sobre les organitzacions: de Taylor al construccionisme
 • Estructura i tipus d’organitzacions
 • Les organitzacions avui en dia

La persona

 • La identitat
 • La percepció
 • Valors i actituds
 • L’aprenentatge
 • Motivació i treball

 

Requisits d’accés per al Curs d’Organització d’Empreses i Psicologia d’Organitzacions I

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’organització d’empreses

Certificat de UOC Xtended Studies de Psicologia de les organitzacions I

Competències del curs d’Organització empresarial i psicologia de les organitzacions I

 • Disposar d’una visió global de l’empresa.
 • Comprendre globalment la funció logística i valorar els diferents sistemes que pot adoptar.
 • Comprendre i valorar la importància d’aplicar el procés de màrqueting i d’investigació de mercat en l’empresa per a ajudar en la presa de decisions i implantar les estratègies i les tàctiques de manera competitiva al mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l’empresa.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.
 • Identificar els elements clau que determinen la tipologia d’una organització i el desenvolupament d’aquesta considerant la seva complexitat.
 • Valorar la influència dels valors, les percepcions i les actituds en els processos comunicatius en les organitzacions.
 • Detectar els processos de canvi i desenvolupament organitzacional.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació