Cursos professionalitzadors

Curs d’Organització d’Empreses i Gestió d’Equips i Atenció al Client

Administració d'empreses

Darrere cada èxit empresarial hi ha l’excel·lència en l’atenció al client i una gestió d’equips eficient. Davant d’un mercat cada vegada més globalitzat i competitiu cal conèixer en profunditat tots els angles de la gestió empresarial per a minimitzar els riscos i assegurar el bon fi de l’activitat empresarial. El professional interessat a treballar com a assistent de direcció ha de saber valorar la funció i la importància que cada departament té en el global de l’empresa; tot això mitjançant una formació pràctica en què adquireixi les habilitats necessàries per a liderar i motivar equips, i gestionar les negociacions.

Durada:
7.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Organització d'Empreses i Gestió d'Equips i Atenció al Client

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Facilita eines per a resoldre problemes en el desenvolupament de la gestió administrativa. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen, per la qual cosa s’estudien els models teòrics sobre motivació laboral

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 165h. 7,5 m. 5,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’Organització d’empreses, gestió d’equips i atenció al client

L’empresa

 • L’empresa i el seu entorn
 • L’empresa com a organització
 • L’empresa com a sistema de gestió
 • Les funcions internes de la direcció

Processos i Logística

 • La gestió per processos
 • Què és la logística
 • La cadena logística
 • Just a temps (JIT)
 • Logística, qualitat i medi ambient

Màrqueting

 • Introducció al màrqueting
 • Màrqueting analític
 • Màrqueting estratègic
 • Màrqueting operatiu
 • La innovació del màrqueting

Finances

 • La inversió i el finançament
 • Els elements patrimonials
 • Els principis comptables
 • Els comptes
 • El cicle comptable
 • La normalització comptable
 • Definicions i relacions comptables
 • El patrimoni i les seves variacions

Recursos humans

 • Les persones com a generadores de valor afegit
 • Estratègies de reclutament i selecció
 • Legislació laboral
 • Contractació i compensació
 • Formació i desenvolupament
 • Negociació

Coordinació i Gestió d’equips de treball

 • La figura de l’assistent de direcció dins de l’organització empresarial
 • Optimització de l’ambient de treball
 • Planificació de les tasques del departament

Atenció al client

 • L’atenció al client
 • Negociació i resolució de conflictes
 • L’assertivitat
 • La verificació de la satisfacció del client

 

Requisits d’accés per al Curs d’Organització d’Empreses i Gestió d’Equips i Atenció al Client

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organizació d’empreses

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió d’equips i atenció al client

Competències del curs d’Organització d’empreses, gestió d’equips i atenció al client

 • Disposar d’una visió global de l’empresa i dels seus possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant el seu impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient.
 • Comprendre i valorar la importància d’aplicar el procés de màrqueting i d’investigació de mercat en l’empresa per a ajudar en la presa de decisions i implantar les estratègies i les tàctiques de manera competitiva al mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el Pla General de Comptabilitat.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements clau per al seu desenvolupament.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.
 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques a l’empresa.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, i aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tothom», en les activitats professionals.

 

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació